Alkohol

29 röster
89421 visningar
uppladdat: 2002-11-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Alkohol finns i öl, vin, sprit och även i cider. Alkohol påverkar hjärnan och även andra organ i kroppen. Att alkoholen påverkat organen i kroppen och speciellt i hjärnan märks när man blir berusad. Hjärnskador är vanliga hos oss människor.

Spriten har alltid den högsta alkoholhalten och påverkar mest organen i kroppen och ger skador. Men för att få de svåra skadorna som spriten orsakar behöver man inte dricka starksprit utan man kan lika gärna dricka vin och öl för att få skadorna.

Någon riskfri alkoholkonsumtion finns inte. Egentligen är det den totala mängden alkohol som avgör hur svåra skadorna blir.

Om man dricker alkohol i stora mängder och man dricker det ofta under lång tid blir det för den drabbade svårt att ha koll på alkoholen han tar in i sig och blir helt enkelt beroende av den.

Det går att behandla alkoholism och andra alkoholproblem. Ju tidigare man behandlar desto lättare blir det att "bli av med" den drabbades alkoholproblem.

Varje år dör mellan 5000 och 6000 människor i Sverige p.g.a. sina sjukdomar eller skador som har något med alkohol att göra.

Av alla patienter som tas in i akutsjukvården är det 1/5 som har alkoholproblem och inom psykiatriska sjukvården är andelen ca. 40%.

Ur ett samhällsperspektiv medför alkoholkonsumtionen flera problem
t.ex. sämre, folkhälsa, oprovocerat våld och trafikolyckor.

HISTORIA

Teknisk sprit är ju all sorts sprit. Vin och starköl används för tekniska, industriella, mediciniska, vetenskapliga och liknade ändamål.

Av det som du läste nyss kan man dra i alla fall en slutsats: teknisk sprit har funnits i alla tider. Troligen är alkohol en av de äldsta drogerna och man kan säga att den religiösa och mediciniska användningen av alkohol är ungefär lika gammal som vi människor.

Något som är 100 % är att vi vet att egypterna kunde göra öl och vin ett par tusen år före Kristus och på papyrusrullarna har man läst att ca. 15 % av alla recept som fanns på den tiden fanns alkohol med.

Från ungefär samma tid har man hittat sumerernas lertavlor där det står att man förslagit att alkoholdrycker skulle användas mot sjukdomar.

Vi vet att på vikingatiden drack vikingarna ett slags öl, mjöd hette den. De hade en särskilt gud för själva ölet, det var geten Heidrun. För att ha mjölk i spenarna hade hon mjöd istället. Vin nämns på många ställer i bibeln.

Det är mycket osäkert hur gammal sprittillverkningen är, alltså hur gammal är systemet att få fram koncentrerad alkohol genom destillation. Destillation är en process där en vätska förvandlas till ånga genom upphettning och åter till en vätska genom avkylning.

På 1300-talet kunde man framställa mycket starkare sprit genom att upprepa destillationsprocessen ungefär 15 gånger. 95 % var det starkaste man kunde få fram genom en vanlig destillation.

Det sista vattnet som måste tas bort ska spriten göras renare, absoluteras genom destillation över glödgad pottaska (kaliumkarbonat) eller bränd kalk. Det var den ryske Lowitz från St. Petersburg som jobbade som apotekare och fick fram vattenfri sprit: alcohol absolutus. Året var 1796.

HUR KÄNNER MAN IGEN EN ALKOHOLIST?

Om ganska många punkter passar in hos en person så har han/hon säkert några alkoholproblem! Här är några av punkterna:

Ø Retlighet
Ø Bortförklarningar
Ø Lögner
Ø Nonchalans
Ø Flykt från ansvar
Ø Besserwisserattityd
Ø Aggressivitet
Ø Undfallenhet
Ø Lättväckt alkoholbegär
Ø Minnesluckor
Ø Kontrollförlust
Ø Återställarbehov
Ø Perioddrickande
Ø Törs visa känslor
Ø Blir ofta en slags centrumfigur
Ø Baksmälla
Ø Slarvar med t.ex. arbets- och mötestider
Ø Högre felprocent
Ø Lättirriterad
Ø Dålig ekonomi
Ø Svårt för att koncentrera sig
Ø Känner sig ofta trött
Ø Talar oerhört mycket om sina egna problem
Ø Nervös, orolig, rastlös
Ø Tar risker
Ø Fysiska klagomål på arbetet

Det var några punkter. Något som man också kan fråga en alkoholist för att vara 100% säker att han/hon är alkoholist är:

- Har du försökt skära ned på drickandet?
- Är du irriterad då någon talar med dig om dina spritvanor?
- Känner du skuld över ditt sätt att dricka?
- Dricker du återställare för att bota baksmällan eller lugna nerverna?

Det var de två amerikanske läkarna, Ewing och Rourke, som skapade det här
s.k. CAGE-testet 1970. De sa om man svarade ja på en av frågorna är det 80% sannolikhet att man är alkoholist. Svarar man ja på två frågor, 89%. Svarar man ja på minst tre frågor är det 99% respektive 100% att man är alkoholist.

En annan läkare, William Clarck har sagt om man svarat endast en eller två frågor på CAGE-testet så ska man fråga alkoholisten de här frågorna:

- Dricker du för att känna dig uppåt?
- Dricker du ensam?
- Ser du fram emot nästa tillfälle att dricka?
- Behöver du dricka mer för att uppnå samma effekt som tidigare?

Om man svarat ja på alla fyra eller bara tre frågor ska man fråga:

- Har du minnesluckor när du dricker?
- Har du druckit när du inte tänkt göra det?
- Har du druckit av medicinska skäl, sömnmedel, lugnade medel etc?
- Glömmer du alkohol?

BEROENDE

Med beroende menas att man inte kan kontrollera sitt drickande mer utan fortsätter att drickan och erkänner aldrig att han/hon alkoholist.

Tre tydliga tecken på att man är beroende:

- kontrollförlust - man kan inte styra hur länge eller hur mycket man dricker
- toleransökning - för att få samma upplevelse måste man dricka mer alkohol
- behov av återställare - man får abstinens när alkoholen går ur kroppen

ABSTINENS

Om den regelbundna stimulansen av belöningssystemet i hjärnan avbryts tvärt kommer ett sug efter den positiva upplevelsen. Även hjärnans inbyggda funktioner för att bromsa överstimulering av hjärnan utlöses.

Effekterna av detta yttrar sig som abstinens, ett plågsamt och i vissa fall livshotande tillstånd. Alkoholism känner sig sjuk och svag, får svettningar, darrningar, frysningar, svår ångest, sömnstörningar, illamående, kräkningar och även krampanfall och hallucinationer kan uppstå.

Om alkoholisten "får" hallucinationer efter några dagars pausande i drickandet är det ett mycket allvarigt tillstånd och kräver då en läkarbehandling direkt.

ALKOHOLISM

Alkoholism kan delas in i primär- och sekundär alkoholism.

Primär alkoholism utvecklas genom ett samarbete mellan kulturella, sociala och personliga faktorer. De kulturella faktorerna utgörs av samhällets dryckesvanor och deras synpunkter på berusning och alkoholism. Risken är stor att man får illgång till billig sprit, lång bortovaro från hemmet eller flyttningar i yrket. Det spelar ingen roll om något positivt eller negativt hänt, det kan leda till alkoholmissbruk och senare kan det utvecklas till alkoholism. Sekundär alkoholism är ofta vanligt hos män.

Sekundär alkoholism kan också kallas symtomatisk alkoholism. Neurotikerna, de som har problem med nerverna, kan "få" alkoholism mycket lättare än andra för att de dricker mer och ofta för att minska ångesten och öka sitt självförtroende. Andra orsaker till sekundär alkoholism:

- psykopatiska personlighetsstörningar
- affektiva och schizofrena syndrom
- demenser.

Sekundär alkoholism är mest vanligast bland kvinnor.

ÄRFTLIGHET

Forskare har bevisat att det finns en ärftlig faktor när det gäller alkoholberoende. Den som har alkoholberoende i släkten, speciellt på pappas sida, löper fyra till åtta ånger större risk att själva utveckla ett beroende än den som inte har ett sådant ärftlig anlag.

BEHANDLING

Den akuta avgiftningsbehandlingen påverkar inte alkoholberoenden. Om man ska påverka själva alkoholberoendet måste den drabbade egentligen själv ändra sin livsstil och att välja andra sätt att må bra än att dricka.

Sådan behandling kan vara personlig terapi hos en psykolog eller psykiater, besök på stödgruppsmöten, t.ex. hos Anonyma Alkoholister eller Narcotics Anonymous, vistelse i terapeutiskt samhälle eller intensiv gruppterapi på ett behandlingshem, t.ex. hos Minnesotamodellen.

Utan uppföljande långsiktig behandling blir avgiftningen enbart akut katastrofhjälp och tillfälligt alkoholstopp. Alkoholisten kommer tillbaka till sitt drickande efter en kort tid.

VAD DRICKER DET SVENSKA FOLKET?

Det är svårt att beskriva systematiskt alkoholkonsumtionen. Man brukar använda Systembolagets och restaurangernas siffror över försäljningen i Sverige.

Men när man får dem siffrorna så vet man inte hur mycket det dricks insmugglad alkohol, hembränd alkohol och/eller alkohol som köpts i andra länder vid utlandsresor.

Därför gjorde folkets alkoholkonsumtion en studie 1995-1997 över hur mycket man dricker illegal, d.v.s. olaglig alkohol.

Resultatet visade att 13 % av all alkohol som säljs i Sverige är illegal. Av den sprit som dricks är 35 % illegal. Man har också fått fram att illegal alkohol ökar med konsumtionen (köpare). Ju mer man dricker, desto större andel illegal alkohol dricker man.

ILLEGAL ALKOHOL

Tillverkaren har ofta stordriftssystem igång, spritfabriker. Det är personer som inte går ut med alkoholtillverkningen officiellt utan säljer den illegala alkoholen ofta från hemmet, tillverkningsstället eller från en bil.

Personer som grips av polisen är nästan alltid såna som är kända av polisen sen tidigare. Man har hittat stöldgods, vapen, ammunition, sprängmedel och narkotika på tillverkningsställena. Ofta är tillverkarna kriminellt belastade inom flera områden. Det är vanligt att de själv är alkoholister.

Studier visar att ungdomar dricker ofta illegal alkohol. Tre anledningar är att de inte behöver legitimation när ungdomarna ska köpa alkoholen, det är billigare än på Systembolaget och idag kan lättare få tag i den.

VAD ÄR ALKOHOL?

När man säger alkohol tänker man på öl, vin och sprit. Men egentligen är det ett gemensamt namn på en hel grupp kemiska föreningar. Nästan alla är giftiga, brandfarliga och ofärgade vätskor. De vanligaste alkoholerna är metanol, etanol, propanol, glykol, butanol och glycerol.

Lite kort fakta om alkoholerna innan du läser närmare om dem:

Det alkoholerna har gemensamt är att de innehåller en eller fler s.k. OH-grupper som sitter fast på ett kolskelett. Nästan alla alkoholer fungerar bra som bränsle eller som lösningsmedel. Alkoholer används i stora mängder inom industrin.

ETANOL

Etanol är ett nervgift som finns i öl, vin och sprit. Men etanol produceras även i industrin, t.ex. i lösningsmedel och som råvara vid plast och färgämnestillverkning. Man kan använda etanol som motorbränsle och det finns flera svenska bussar som körs på etanol.

Om någon skulle uppfinna alkohol idag så skulle den säkert vara olaglig och man hade nog inte ens kommit på tanken att dricka den.

Tre andra namn för teknisk sprit är T-röd, T-blå och K-sprit. Den största delen av innehåller är etanol men man har blandat in andra ämnen som är odrickbara så det går inte att dricka teknisk sprit. Ibland finns det metanol och propanol i den tekniska spriten.

Etanol göra bl.a. genom jäsning. Jäsningen sker med hjälp av små jästsvampar som kan göra om socker till alkohol. Men om alkoholkoncentrationen är högre än 16 % dör jästsvamparna. Så om man vill ha högre koncentration måste alkohol destilleras (kokas bort). Man brukar säga att spriten måste brännas.

Helt ren etanol ser ut som en färglös vätska med brännande smak. Etanol är lite lättare än vattnet. Kokpunkten är vid ca. 78ºC och fryspunkten är vid ca. -111ºC.

METANOL

Ett annat namn för metanol är träsprit. Om man dricker metanol, eller snarare träsprit kan man av små mängder bli blind därför att den är mycket giftig. Metanolen är färglös och den även är giftig. Metanol är färglös och den är en vätska som kan tändas jätte-enkelt. Kokpunkten är 64,5ºC.

Framställningen av metanol görs genom hydrering av koloxid. Den har stor användning som lösningsmedel och för framställning av flera organiska föreningar, bl.a. formaldehyd.

I flera länder försöker man att blanda metanol i bensin och använda som motorbränsle. Man försöker också med helt ren metanol.

PROPANOL

Propanol ingår i finkelolja och används när man ska framställa estrar. Estrar är föreningar som bildas av alkoholer och organiska eller oorganiska syror enligt reaktionen: alkohol + syra = ester + vatten.

Isomeren isopropanol framställs av proppen och används inom industrin som lösningsmedel.

BUTANOL

Förekommer i fyra olika former (isomerer): normal butanol och isobutanol (primära butanoler), sekundär butanol och tertiär butanol. De tre förstnämnda används som lösningsmedel för bl.a. hartser och lacker.

GLYKOL

Glykol är en vätska som är söt, färglös, vattenlöslig, tjockflytande och giftig. Den används bl.a. för att framställa polyesterfibrer, kylmedel och frostskyddsvätska i förbränningsmotorer och man använder över 5000 ton glykol per år för att hålla flygplanens vingar isfria.

Om man dricker glykol ger det första berusning. Som följd blir det störd ämnesomsättning och inre skador.

GLYCEROL

Glycerol är en av de få alkoholer som inte är giftiga. Den är en söt, tjockflytande, färg- och luktlös vätska. Man "hittar" glycerol i tvålar, hudcremer, vid tillverkning av dynamit och mycket i naturen. Glycerol behövs när man ska framställa nitroglycerin, syntethartser och cellulosafilmer.

FYSISKA SKADOR

HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

Hjärnan kan delas in i tre delar:

- kräldjurshjärnan som sköter det mesta
- däggdjurshjärnan som sköter intelligensen, t.ex. språket
- människohjärnan som skapar och håller liv i känslomässiga förbindelser.
Första bedövas människohjärnan och sedan däggdjurshjärnan när man druckit. Till sist bedövas kräldjurshjärnan men det beror på hur mycket man druckit.
Dom första bestående skadorna vid stor alkoholkonsumtion drabbar människohjärnan och inte intellektet (tankeförmågan). Känslolivet skadas känslomässigt och man får problem med att prata och "fungera" med andra människor. Retlighet, blödighet och svartsjuka är väldigt vanligt hos människor som dricker mycket alkohol.

Man får också problem med närminnet, d.v.s. att man får minnesluckor. Minneslucka är när en person inte vet vad han/hon gjort eller vad som har hänt under en kortare tid.

Det finns flera olika typer av minnesluckor, två av de är greyout och blackout.

Greyout innebär suddiga eller oklara minnesbilder av en kortare period, oftast några timmar lång.

Blackout, som inte är vanlig typ av minnesluckor och är mest vanliga hos de som druckit mycket under lång tid, innebär att man inte kommer ihåg någonting under en längre period, som kan vara så lång som 48 timmar.

Alla typer av minnesluckor är varningssignaler på riskfylld konsumtion.

Något annat som kan leda till om man får hjärnskador av alkohol är alkoholdemens. Det innebär att hjärnans uppfattnings-, tanke- och minnesförmåga försämras. Att få alkoholdemens är en allvarig sjukdom.

Det finns också andra sjukdomar som drabbar minnet och är vanligast hos de som dricker mycket alkohol.

Om man druckit väldigt länge och blivit beroende av alkohol kan det orsaka delirium tremens. Symtomen är darrhänthet, ångest och synhallucinationer, ofta i form av monster och djur.

Delirium tremens uppstår efter några dagars uppehåll från alkohol och kan vara ett bevis på att man är alkoholist.

Den som har deliriumsjukan får kraftiga och skrämmande hallucinationer, d.v.s. förvillande sinnestryck som uppkommer utan yttre påverkan.

Ibland har hallucinationerna lett till att den drabbade sprungit ut framför bilar eller kastat sig ut genom fönstret.

De som är drabbade av delirium tremens behandlas bl.a. med läkemedel.

En annan sjukdom, kallad epilepsi är en nervsjukdom i hjärnan med krampanfall. Den är vanlig bland alkoholister över 60 år och även barn kan drabbas av sjukdomen men av andra skäl. Epilepsi kan leda till döden om man inte behandlas.

Lillhjärnan är mycket känslig för alkohol. Lillhjärnan kontrollerar balanssinnet och därför får man svårt att hålla balansen och samordna sina muskelrörelser när man är berusad. Dessa skador bli varaktiga om personen dricker mycket under lång tid.

Även hjärnstammen, d.v.s. mellanhjärnan, mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen kan skadas.

Hjärnblödning är ofta en dödsorsak. Det beror på att alkoholister ofta råkar ut för skallskador vid olyckfall.

Nerverna i kroppen kan skadas. Det är vanligt att man får nervskador när man är berusad. Om man är kraftigt berusad reagerar man inte alls på kroppens varningssignaler. Risken är stor att man kan somna i en sån ställning där en nerv kommer i kläm och att man inte vaknar förrän nerven är allvarigt skadad.

Om man är alkoholmissbrukare så skadas nerverna främst i händerna och fötterna vilket kan ge smärtor och till slut har man ingen känsel kvar och/eller så förlamas kroppsdelen.

Synnerven kan också skadas vilket kan leda till att ögonmuskeln kan förlamas.

Även hörselnerven kan skadas.

HJÄRTAT OCH BLODKÖRTELN

Hjärtat ansträngs av alkohol. Mycket starkt drickande kan orsaka rytmrubbningar. För mycket alkohol kan också orsaka hjärtförstoring. Symtomen är hjärtsvikt, andnöd och kraftigt svullna ben.

Alkohol skadar hjärtats muskler också. Den som dricker mycket och ofta i sina unga år kan det leda till infarkt.

För mycket alkohol kan ge ökad risk för blödningar i blodkärlen som är svåra att stoppa. Det är farligt vid matstrupsbråck och hjärnblödningar. Vid mag- och tarmsår är blodiga kräkningar och avförningar vanligt.

Man har gjort flera olika undersökningar om alkoholens effekt på dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar.

Om man bortser från resultaten av undersökningarna är det sannolikt att en bra kost, fysisk aktivitet och avståndstagande från rökning i större utsträckning än alkoholkonsumtion skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.

MAGEN

Magkatarrer med smärtor och kräkningar är mycket vanligt hos dem som dricker mycket. Efterhand övergår magkatarrerna till magsår.

Magsår är vanligt hos alkoholisterna. Det är svårt att skilja smärtor från magsår och smärtor från bukspottskörteln för att magsäcken och bukspottskörtelns ligger nära varandra.

Stark alkohol kan också leda till frätskador på magens slemhinnor.

LEVERN

Levern är organen som tar hand om de flesta gifter som kommer in i kroppen. Levern förbränner giftet, eller i det här fallet alkoholen och till slut hamnar den i levern och bryts ner där till ättika (=vattenlösning av en organisk syra). Efter förbrytningen börjar enzymerna bryta ner ättikan. Blir det för mycket av alkoholen i levern så hinner inte enzymerna med och det som blir för mycket av alkoholen läggs på lagret.

Det tar mer än två timmar för kroppen respektive för enzymerna att bryta ner en burk starköl. Ca. åtta till tio timmar för en flaska vin.

Efter några dagars drickande hinner inte enzymerna med att bryta ner all alkohol och om det inte finns mer plats på lagret så börjar levern att bli svullen och öm.

Om man slutar att dricka så hinner enzymerna ifatt och börjar att bryta ner alkoholen främst från lagret.

Men om man fortsätter med drickandet så svullnar levern mer och mer och till slut får man en s.k. fettlever. Enzymerna orkar inte "arbeta" längre eller så blir de förgiftade. De slutar att bryta ner alkoholen och levern börjar dö. När levern börjar dö så brukar man kalla levern för skrumplever eller levercirrhos.

Om levern dör, vilket den oftast gör i såna här fall så får blodet problem med cirkulationen och den börjar söka nya vägar att gå igenom. Ådrorna blir överbelastade och de blir utspända. När de blir utspända så brukar man kallas det för åderbråk. Efter åderbråket så kan det leda till livshotande blödningar t.ex. i matstrupen.

Blodtrycket höjs och kan leda till vattenansamlingar i bukhålan och mjältförstoring.

Om man har för lite protein i blodet så kan det orsaka vätskesvullnad oftast i benen. Detta är ett typiskt problem.

Till slut så börjar gallfärgämnen läcka ut från levern. Hud och ögonvitor gulfärgas, man får s.k. gulsot. Den drabbade får ofta också en stark klåda.

I särskilda fall kan den drabbades liv räddas med operation. Men följderna blir skador på intellektet (förståndet).

Man har räknat ut att över hälften av alla skrumpleverfall är det alkoholen som är orsaken.

En annan sjukdom, kallad alkoholgulsot kan drabba alkoholisten och kan leda till en snabb död på kort tid.

Man kan tro att bara för mycket alkohol kan ge leverskador men enligt undersökningar så behövs det inte mycket alkohol för att det ska orsaka leverskador.

Enligt den tabellen jag hittade som gjordes för ganska länge sedan, 1987 så var det Frankrike som tog förstaplatsen över antalet döda i skrumpanfall. Sverige kom på näst sista platsen. Norge kom sist. Det var 10 europeiska länder som var med i undersökningen + USA.

BUKSPOTTKÖRTELN

Alkohol kan orsaka inflammationer i bukspottskörteln. Detta kan också vara ett bevis på att man är alkoholist för att det drabbar nästan bara alkoholister. Dödligheten vid akuta fall är ca. 10%.

Inflammationen i bukspottskörteln är oerhört smärtsam och det ger kräkningar. Inflammationen orsakar svårigheter att tillgodogöra sig mat.

När man får en inflammation i bukspottskörteln får man s.k. akuta inflammationer med magsmärtor. När inflammationen utvecklas så får man en kronisk bukspottkörtelinflammation, d.v.s. obotlig inflammation. Till slut kan det leda till att bukspottkörteln inte tillverkar ämnen som behövs för matbrytning, enzymer.

Som följd blir tarmen störd med diarré och avmagring.

I bukspottkörteln tillverkas det mycket viktiga hormonet insulin. Insulin behövs för att underlätta upptaget av glukos (sockerart) och aminosyror (protein) i celler, samtidigt som det stimulerar fettsyntesen och insulin har stor betydelse för ämnesomsättningen.

Om bukspottkörteln hos den drabbade blir långvarig eller inflammationen återkommer flera gånger så kan det störa insulintillverkningen. Följden blir att man får den "jobbiga" sockersjukan diabetes. Om man får diabetes får man själv spruta in insulinet som är tillverkad med bl.a. biotekniska metoder och som kemiskt överensstämmer exakt med människans eget insulin.

MUSKLER

Musklerna kan drabbas av intensiv värk och kramper.Alkoholen påverkar muskelcellerna och kan orsaka en särskild sjukdom - myopati.

Det som händer när man har myopati är att musklerna förtvinar sakta, de blir svagare, ömma och svullnare.

ALKOHOL OCH GRAVIDITET

Moderkakan skyddar och försörjer barnet men kan inte bryta ner alkohol. Så om mamman dricker när hon är gravid går det direkt in i fostret. Levern hos fostret är för liten för att bryta ner alkohol så därför blir fostret snabbare och mycket mer berusad än mamman.

Efter tre veckor sedan befruktningen börjar fostrets hjärna att utvecklas. Nervcellerna bildas och på ett välordnat sätt kopplas de till varandra. Om mamman dricker och fostrets hjärna utsätts för alkohol så kan inte hjärncellerna bildas och ordningen i hjärnan störs.

Om mamman dricker så är risken stor att barnet föds antigen med för liten hjärna eller föds den med en hjärna men som fungerar mindre effektivt, d.v.s. mindre verksamt. Risken är stor att fostret inte blir livsdugligt och klassas som missfall.

Någon riskgräns för att undvika skador på fostret finns inte. Klokast är nog att inte alls dricka under graviditeten - men varför måste man dricka alls? Det bästa är att sluta dricka för alltid.

Några forskare säger att alkohol kan påverka männens spermier och möjligen skada arvsanlagen.

SEXLIVET

Små mängder alkohol ökar sexlusten. Men när sexlusten ökar så stänger alkoholen av våra djupaste känslor. Till slut blir det bara att man vill ha sex.

Att dricka mycket och ha sex är inget man ska testa. Orsaken varför ungdomar dricker för ha sex är att de ökar självkänslan och vågar att göra mer saker, t.ex. att ha oskyddat samlag som kan leda till könssjukdomar och/eller graviditet.

Det är också svårare att nå orgasm. Att killarna ska få stånd och tjejernas slida ska bli blöt styrs delar av hjärnan som blir snabbt bedövade av alkohol.

Testiklarna skadas av alkohol och tillverkar mindre manligt hormon vilket kan leda till impotens och feminin kroppsform.

Om kvinnorna dricker alkohol en längre tid finns risken att få störningar i menstruationscykel och att ägglossningen upphör med nedsatt fruktsamhet som följd. Alkoholister kan ofta inte få stånd.

CANCERRISKEN

Hos alkoholisten är det betydligt större risk att få cancer t.ex. i magsäcken, tarmkanalen, matstrupen, levern och struphuvudet än hos personen som dricker "normalt".

ALKOHOL OCH IDROTT

Enligt undersökningar är det så att en höjdhoppare t.ex. som har 0,3 ‰ i koppen hoppar 6 % sämre än han/hon kan hoppa i et nyktert tillstånd. D.v.s. att om en höjdhoppare hoppar två meter klara han/hon bara 1,88 m efter drickandet.

En löpare som springer 100m springer ca. 19 % sämre än sitt "rekord", han/hon tappar en dryg sekund - det är mycket i det här falet.

Tester visar att prestationerna blir sämre efter en fest och dessutom dagen efter. Även reaktionstiden, kraften och hastigheten försämras.

MEDICIN OCH ALKOHOL

Man får verkligen inte dricka värk- och febernedsättande tabletter, lugnade mediciner och sömnmedel tillsammans med alkohol!!

Om man bara dricker några tabletter, d.v.s. bara några få och lite alkohol kan det leda till svåra förgiftningar och bestående skador på olika organ.

Följden blir djup medvetslöshet och till slut kan man dö.

PSYKISKA SKADOR

De psykiska skadorna är en av de allvarigaste skadorna vid alkoholism. Alkoholmissbruket ger mycket ofta problem med den drabbades kontakt med andra människor. Personen som är beroende av alkohol känner sig utstött. Han/Hon får problem med att dölja sitt alkoholmissbruk framför allt i familjen, hos vännerna och på arbetsplatsen.

Alkoholisten börjar känna sig utstött av sina vänner och söker andra men som är alkoholister. P.g.a. känner han sig mer ensam och känner ingen äkta kontakt med alkoholisten och även andra människor.

Det blir problem med arbetet också. Oftast brukar alkoholisten hamna till sist hos de bostads- och arbetslösa människorna vilket är mycket vanligt i storstäderna.

T.ex. i Göteborg finns det över 2000 människor som helt enkelt saknar bostad. Oftast rör det sig om såna alkoholister som missbrukat alkohol väldigt länge och oftast är det f.d. sjömän.

Ju mer och oftare alkoholisten blir full desto mer ökande psykisk spänning blir det och om han/hon haft psykiska skador före sitt alkoholmissbruk så kommer de psykiska skadorna lättare ske.

Hos de människorna som egentligen är och varit lugna före alkoholmissbruket uppstår med tiden mycket svåra spänningar och de kan botas med stora doser av alkohol eller lugnade mediciner men de kan botas endast tillfälligtvis.

Ju mer han/hon dricker ju mer växer ångesten. Alkoholisten försöker få bort ångesten genom dricka mer, med andra ord dränka den men egentligen växer ångesten mer och mer och den känns svårare ju mer han/hon dricker.

Förr eller senare drabbas nästan alla alkoholister av en tilltagande psykisk avtrubbning beroende på hjärnskrumpning. Detta gör alkoholisten inte dum egentligen men ger ganska många kännetecken av en alkoholist, t.ex. som irritabilitet, envishet, omständighet och också känslomässig avtrubbning. Alkoholisten blir som ett barn utan den vuxnes nyanserade känsloliv. Han/hon blir t.ex. mycket mer arg än han/hon brukar bli, har svårt att glömma oförrätter och när han/hon inte är full blir han/hon mer och mer tjatig. Den drabbades förmåga till abstrakt tänkande och planerande försvinner också.

Alkoholisten kan också inte länge se saker i stort utan blir "petig" på småsaker och kan klaga på dem i flera dagar och detta kan skapa lätt irritation hos alkoholistens omgivning.

Psykiska skador ger också svårigheter med sömnen, depressioner och känslomässig avflackning. Om den drabbade försöker att sluta dricka och någon gör någon motgång utan att det rör sig om alkohol kan är risken stor att alkoholisten kommer tillbaka till alkoholen.

Självförtroendet går lätt att knäcka.

SOCIALA SKADOR

När alkoholistens missbruk och skador ökar försämras dennes arbetsförmåga också. Alkoholisten blir osäker i sina rörelser, minns sämre, d.v.s. han/hon får minnesluckor och blir mer och mer frånvarande p.g.a. hans/hennes alkoholmissbruk. Han/Hon kan med tiden förlora arbetskamrater. Mycket av alkoholstens alkoholism påverkar arbetet och arbetskamraterna.

När alkoholisten förlorar sitt jobb till slut om han/hon inte får hjälp med sitt beroende kan hans/hennes självförtroende knäckas lätt.

Om man har familj så märker familjen att ekonomin försämras. Det man sparat t.ex. till en resa går upp i rök, d.v.s. missbrukaren köper alkohol för alla pengar. Man sparar också mycket in på mat, kläder och bostad.

Familjen försöker att dölja att det finns en alkoholmissbrukare i familjen så länge som möjligt. De två lönerna får bli en lön. Alkoholistens lön går till sprit. Barnen påverkas också. De vill inte att deras kompisar ska komma hem till dem för att få avslöja den stora hemligheten; att pappan/mamman är alkoholist. Barnen, speciellt de som är i tonåren tänker på att rymma hemifrån eller i värsta fall tänka på självmord. Man kan tänka, varför händer detta just mig, varför måste jag ljuga till mina kompisar när de frågar om dem kan komma hem till mig, varför har jag inget "vanligt" liv som "alla" andra? o.s.v.

Familjen orkar en dag inte längre utan det slutar ofta i att föräldrarna skiljer sig. Detta kan vara mycket smärtsamt för de känsliga tonårsungdomarna.

Alkoholisten mister sina vänner med tiden. De kanske vill hjälpa honom/henne men han/hon tycker att de tjatar och har ingen kontakt med dem till slut. Han/Hon söker tröst och tror att han/hon finner den hos andra alkoholmissbrukare. De andra alkoholisterna är hans/hennes enda sällskap.

Att vara själv är svårt när man är alkoholist. Ingen kan ta hand om en och till slut man kanske inte har några pengar. Man börjar då sälja sina egna saker. När de är utsålda börjar man att råna affärer och hus och lägenheter m.m. Man tar andras saker och säljer det för att få pengar till att köpa sprit.

TRAFIK OCH ALKOHOL

Orsaken varför man inte får köra bil när man druckit alkohol är att aloholen påverkar hörseln , synen, koordinationen och omdömet.

Om man har mer än 0,2 ‰ alkohol i kroppen får man inte köra. Den som är berusad och kör är en fara både för sig själv och andra trafikanter.

Om en älg springer ut på vägen måste personen som kör bilen reagera mycket snabbt för att bromsa. Men om man är berusad så blir reaktionsförmågan sämre och risken för att krocka ökar.

Avståndsbedömningen försämras, d.v.s. den berusade har svårt att hålla avståndet, klara möten och omkörningar med andra bilar.

Mörkerseendet försämras och har då svårt att se vad som händer vid sidan av vägen. Personen vid ratten riskerar att somna vid ratten.

Man har bevisat att vid lägre promillehalt än 0,2 påverkas körförmågan.

Den berusade bilisten glömmer att göra nödvändiga saker när man kör bil, t.ex. han/hon glömmer att tända ljusen, titta i backspegeln, stanna vid en stoppskylt eller använda blinkers.

Man har beräknat att ca. 8000 berusade bilister kör varje dag ute i landet. Varje år skadas eller dödas mellan 1800 och 2000 personer som en följd av olyckor där en berusad förare varit inblandad.

VÅLD OCH ALKOHOL

Alkohol och våldsbrott hör ihop. Det är vanligt att båda gärningsmännen/gärningskvinnorna är berusade. Hur ofta alkohol är orsaken beror på olika brott men det handlar om 70-80 %-siffror av fallen.

Det har visat sig att det är ofta män 16-24 år gamla som utgör det mesta av våldet i samhället. De som är över 30 år och är fortfarande våldsam sitter ofta i ett fängelse.

BROTT OCH ALKOHOL

Alkohol har ofta något ihop. Den berusade gör ofta inbrott, stöld, rån eller skadegörelse. Det är mycket vanligt!

UNGDOM OCH ALKOHOL

När en vuxen säger..:

- Du bestämmer själv hur mycket du ska dricka.

..så är det inte så lätt för tonåringen att avgöra om han/hon ska dricka. Egentlige, enligt mig, gör föräldrarna ett stort misstag. När de säger de där meningen så känner tonåringen att han/hon "får" dricka alkohol.

Att föräldrarna bjuder hemma är också ett stort misstag. Då tror tonåringen att "mina föräldrar ger mig att dricka alkohol". Undersökningar visar att ungdomar som bjuds på alkohol hemma dricker mer än de som inte får dricka.

En av anledningarna varför man dricker är för grupptrycker. Nästan ingen vågar säga nej för att han/hon riskerar att bli utpekas som en "mes". De som dricker "tror" at det är tufft att dricka.

Men det finns ungdomsgäng, tack och lov, som inte dricker och vågar stå för det. En annan orsak varför ungdomar dricker är att de har dåligt självförtroende och vill öks in självkänsla. Många är blyga men skakar loss den när de druckit. Annan orsak är att det kanske är tråkigt för en och börjar dricka för att ha roligt och man kanske verkar tuff när man är full.

Men egentligen är de olika känslorna bara tillfälliga. Man mår ofta för j-vligt senare.

Föräldrarnas spelar en stor roll i det hela. Om föräldrarna dricker regelbundet hemma kanske varje vecka eller ofta fester med alkohol så får tonåringen fel intryck och tänker: om dem kan så kan jag också.

Så därför måste föräldrarna vara vaksamma och faktiskt ställa krav på sin barn för att inte få problem senare i livet.

Alkoholen är mycket farligare för ungdomar ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Alkohol

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-08-31

    mycket intersant arbete

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-06]   Alkohol
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1173 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×