Film ideologier: en innehållsanalys av den kvinnliga hjälten i amerikansk actionfilm

3971 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem: Ett av mina stora intressen är film och dess sätt att fungera och skapa betydelser. Utifrån detta breda ämnesområde valde jag att fokusera på det ätt på vilket filmen överför ideologier och värderingar om kvinnan. Den amerikanska dominansen i dagens svenska filmutbud har inneburit att den populära genren amerikansk actionfilm är bekant för de flesta. Den amerikanska actionfilmen porträtterar i regel kvinnan som ett passivt objekt och mannen som den aktive hjälten. Dessa porträtt har lett till att jag velat undersöka hur den amerikanska actionfilmen handskas med en kvinnlig hjälte. Urval: Mitt urval av filmer: Alien (US 1979 Scott), Aliens (US 1986 Cameron), Alien 3 (US 1992 Fincher) och Alien-återuppstår (US 1997 Jeunet) kombinerar just en amerikansk storbudgetactionfilm med en kvinnlig actionhjälte. Syfte: Mitt syfte med uppsatsen är alltså att studera problematiken kring en kvinnlig hjälte i den amerikanska actionfilmen och de bakomliggande värderingarna och ideologierna. Undersökningen: Metoden för min undersökning är en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ då jag anser denna metod vara bäst lämpad för att nå de latenta och bakomliggande meningar och ideologier som jag är ute efter. Slutsatser: De slutsatser jag nått exponerar problematiken kring en kvinnlig hjälte i amerikansk actionfilm och de värderingar och ideologier som ligger bakom. Den kvinnliga hjältens aktiva roll tvingar fram föreställningar om hur långt en kvinna får gå. Hennes ledarskap undermineras ständigt av hennes kön. Ju högre den kvinnliga hjälten klättrar på makthierarkin desto färre representanter för samhället överlever, vilket snarare gör henne till endast en sadomasochistisk fantasi förankrad i en patriarkalisk dominerande ideologi. Vidare har jag funnit att modern, både som god och ond, är i högsta grad nä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Film ideologier: en innehållsanalys av den kvinnliga hjälten i amerikansk actionfilm

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Film ideologier: en innehållsanalys av den kvinnliga hjälten i amerikansk actionfilm
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11803 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×