Vårdnadsöverflyttning i svensk rätt -förenligt med artikel 8 i Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna?

2277 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Utgångspunkten för följande uppsats är dynamiken mellan Föräldrabalken, FB, 6:8 och artikel 8 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR. FB 6:8 innebär ett ingrepp i familjen då vårdnaden om ett barn flyttas över på någon utanför familjen. Detta ingrepp i familjen som FB 6:8 medför innebär inte enkom att den faktiska vårdnaden överflyttas utan stadgar om överflyttning av den rättsliga vårdnaden. Överflyttning av vården baseras inte på bristande omsorg i sig utan grundar sig främst på att barnet kan ha bott i ett familjehem under en längre period och rotat sig där. I uppsatsen utreds huruvida FB 6:8 är förenlig med artikel 8 i EKMR och motiveringen bakom reglernas tillämpning. Principen om barnets bästa är en aspekt som ska ligga till grund för de frågor om vårdnad som kan komma att uppstå. Ett barn som far illa i sin hemmiljö kan omhändertas. Ett sådant omhändertagande kan ske genom tvång varpå reglerna i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, aktualiseras vidare kan ett omhändertagande ske på frivillig basis varpå reglerna i Socialtjänstlag (2001:453), SoL, blir aktuella. I fall där barn på frivillig basis placeras i familjehem är det endast den faktiska vårdnaden som ändras den rättsliga vårdnaden förblir oförändrad. Genom bestämmelsen i FB 6:8 regleras möjligheten för överförande av den rättsliga vårdnaden från föräldrarna till familjehemmet. Då en vårdnadsöverflyttning är ett väldigt stort ingrepp i barns och föräldrars liv, är det viktigt att se över vår lagstiftning så att den ständigt är i enlighet med det skydd som vi alla erhåller genom EKMR. Särskilt viktigt är det att se till att de som mest behöver ett skydd faktis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vårdnadsöverflyttning i svensk rätt -förenligt med artikel 8 i Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Vårdnadsöverflyttning i svensk rätt -förenligt med artikel 8 i Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11869 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×