Värdering inför ombildningar - Hur processen ser ut för kommunala fastighetsbolag vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

2040 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de kommunala fastighetsbolagens process ser ut vid värdering och ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätter. Vi vill också ta reda på vilken metod som används vid värderingen och om det är någon skillnad mellan de olika fastighetsbolagens metoder. När en person äger en lägenhet, till skillnad från när en person hyr en lägenhet, kan denne handla med lägenheten på marknaden och tjäna pengar på den. Stopplagens borttagande har inneburit att flera kommuner nu bestämt sig för att sälja ut delar av sitt fastighetsbestånd. Det senaste året har det därmed bildats bostadsrättsföreningar både från privata fastighetsbolags och kommunala fastighetsbolags hyresrätter. Vi har valt att begränsa valet av kommunala fastighetsbolag till städer i Sverige som har eller ska genomföra ombildningar. Städerna är Stockholm, Göteborg, Örebro och Helsingborg. Vi har valt en beskrivande undersökning för att förstå tillvägagångssätten vid ombildning och värdering. För att få igång en ombildningsprocess agerar företagen i studien på två olika sätt. Företagen utanför Stockholm fastställer först vilka områden som är tillgängliga och informerar sedan hyresgästerna om att de har möjlighet att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. I Stockholm ställer företagen ut hela sitt bestånd till ombildning och det är upp till hyresgästerna att ta initiativet. Även i värderingssituationen skiljer sig Stockholmsföretagen från de i övriga Sverige på så sätt att de har ett mer omfattande ortsprismaterial. En viktig del i arbetet med värdering vid ombildning har visat sig vara att fokusera på de boendes nya boendekostnad. Vår slutsats är att kassaflödesanalysen är den metod som används vid vä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Värdering inför ombildningar - Hur processen ser ut för kommunala fastighetsbolag vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Värdering inför ombildningar - Hur processen ser ut för kommunala fastighetsbolag vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11935 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×