Utemiljön på förskola, skola och fritidshem

2341 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Barns möjligheter till lek i offentliga rum minskar. Alltfler barn tillbringar alltmer tid i särskilt inrättade utemiljöer/lekplatser. Syfte: Undersöka hur dessa utemiljöer ser ut och vad de innehåller. Vad skulle man kunna göra för att skapa "bättre" utemiljöer för barn Metod: Inventera vad utemiljön på förskolan, skolan och fritidshemmet innehåller. Göra bedömning av funktionsvärdena; lek, aktivitet, samvaro och upplevelse. Sammanställa en karaktäristik för var och en av de tre olika typerna. Även litteraturstudier av relevant forskning och litteratur inom fältet. Resultat: Barns möjligheter till skapande och konstruerande lekar, där man bland annat övar samarbete, är begränsade. Detta leder till att andra typer av individuella övnings, tävlingar och regellekar med stor konkurrens uppmuntras istället. Stödet för fantasileken i form av obruten tid, avskild plats samt tillgång till löst eller flexibelt material lever inte upp till vad som sägs i styrdokumenten. Att öka "lekmedvetandet" hos personalen fordrar fortbildning. Personalen tar generellt sett inte ansvar för utemiljön förutom att gårdarna var anmärkningsvärt välstädade. Barnen har litet inflytande över utformningen av utemiljöerna. Det bestående intrycket är att miljöerna är torftiga och händelsefattiga. S...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utemiljön på förskola, skola och fritidshem

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Utemiljön på förskola, skola och fritidshem
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12050 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×