Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser

1438 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
The purpose of this study was to gain insight into refuges experience of traumatic events such as torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. For the study used theories which, inter alia, deals with many of the refugees coming to Sweden is influenced by various psychological trauma and may be accompanied by torture, political persecution, war, natural disasters and other trauma. To this study, a survey with 40 participants, 17 women and 23 men. There was also an interview on the Internet with a refugees consultant within the Red Cross. The men had higher average than women in all the perceived problems. Mann-Whitney test showed that there were no gender differences in terms of some of the perceived problems. Participants most positive experience was that they were aware that they have survived and have come to a safer country. The negative experience was that they could not speak Swedish, that they were forced to leave their home country, they were forced to adapt to Swedish society, they have lost their identity, they feel constant concern about being returned to their home country, they felt helpless and that they can not be in their home country. The most common problem was the tendency to flinch at the sudden sound or movement and reminder of the seats. The least most common problem was that they had a tendency to isolate themselves from others. In the discussion held discussion around all sections such as the ethical aspects have been taken when the questionnaire touched on sensitive issues, but that they were general, and do not affect sensitive memories, participation was voluntary and that other research has studied similar issues. Syfte med denna studie var att få insikt i flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser såsom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien användes teorier som bland annat tar upp att många av de flyktingar som kommer till Sverige är påverkade av olika psykiska trauman och det kan vara genom tortyr, politiskt förföljelse, krigsupplevelse, naturkatastrofer och andra trauman. Till studien gjordes en enkätundersökning med 40 deltagare, 17 kvinnor och 23 män. Det gjordes även intervju via internet med en flyktingskonsult inom Röda Korset. Männen hade högre medelvärde än kvinnorna på samtliga upplevda problem. Mann-Whitney testet visade att det inte fanns några könsskillnader när det gäller några utav de upplevda problemen. Studiens deltagares mest positiva upplevelse var att de kände att de har överlevt samt har kommit till ett tryggare land. Det negativa som studiens deltagare upplevde var att de inte kunde det svenska språket, att de var tvungna att lämna hemlandet, de var tvungna att anpassa sig till det svenska samhället, de har förlorat sin identitet, de känner ständig oro för att skickas tillbaka till hemlandet, de kände sig hjälplösa samt att de inte kan vara i sitt hemland. De vanligaste problemen var benägenhet att rycka till vid plötsliga ljud eller rörelse och påminnelse om platser. Det minst vanligaste problem...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Flyktingars upplevelse kring traumatiska händelser
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12081 [2021-09-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×