Hur ser pedagogerna på flerspråkiga barn i förskolans verksamhet?

1 röster
2419 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad pedagoger i tre olika förskolor har för arbetssätt och metoder när de skall arbeta för att främja barnens identitet och språkutveckling. Ett annat syfte är att ta reda på hur pedagogerna i förskolan anser att det är att jobba med flerspråkiga barn. Huvudfråga: Studiens frågeställning lyder: Vad har förskolorna i min kommun för tillvägagångssätt och metoder för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? Hur ser lärarna i förskolan på arbetet med flerspråkiga barn? Metod och material: Undersökningen använder sig av den kvalitativa studien med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna som gjordes på nio pedagoger i förskolan spelades in på band och det materialet som man kom framtill blev vissa dela transkriberat och sammanfattade i sin helhet. De delar av intervjuerna som kunde vara relevanta har använts och vidareutvecklades i arbetet. Resultat: Pedagogerna i förskolan anser att flerspråkiga barn är en tillgång till verksamheten och det fanns inga nackdelar att ha barn med annat modersmål i barngruppen. Pedagogerna har inga speciella arbetsmetoder när de arbetar med flerspråkiga barn utan de är tydligare när de pratar med de barnen och pedagogerna anser att det bästa för barnen är om de är med i barngruppen och deras planerade aktiviteter för hela barngruppen. De pedagoger som hade flerspråkiga barn arbetade taktilt och visuellt när de arbetade med de flerspråkiga barnen. Betydelse för läraryrket: Flerspråkiga barn kommer alla pedagoger i förskolan någon gång att ha i barngrupp. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur man som pedagog skall arbeta för att främja de flerspråkiga barnens identitet och språkutveckling. Att lärarutbildningen i framtiden kommer att ha en fördjupning om flerspråkiga barn skulle vara bra. Eftersom fle...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur ser pedagogerna på flerspråkiga barn i förskolans verksamhet?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Hur ser pedagogerna på flerspråkiga barn i förskolans verksamhet?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12131 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×