Indien

34 röster
63248 visningar
uppladdat: 2002-11-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
KORT FAKTA OM INDIEN

Officiellt namn: Republiken Indien
Huvudstad: New Delhi, 8,4 miljoner invånare (med Old Delhi inräknat)
Yta: 3165596 km2
Folkmängd: 896,6 miljoner
Invånare/km2: 283 st.
Officiellt språk: Hindi och engelska
Religion: Hinduism, islam
Statsskick: Republik
Valuta: 1 rupie (INR) = 100 paise
Tid: 4 ½ timme före svensk tidGEOGRAFI

Till ytan är Indien mer än sju gånger så stort som Sverige. Landet kan geografiskt delas in i tre huvudområden; Himalayas bergstrakter i norr, det nordindiska låglandet söder om Himalaya och högplatån Deccan i söder. Den indiska halvön gränsar mot både Arabiska havet och Bengaliska viken som båda är delar av Indiska oceanen.
Platån Deccan tar upp större delen av halvön och utgörs delvis av kuperat landskap med busk- och savann vegetation. Men också lerslätter, med ett tätt nät av floder och kanaler finns. De tre största flodsystemen är Indus, Ganges och Brahmaputra. Det nordindiska låglandet norr om Deccan är oerhört tätbefolkat och det är det indiska kärnlandet, men längst i väster ligger också den glest befolkade Tharöknen och det stora slatträsket Runn of Cutch. Himalayas mäktiga bergsområde höjer sig i flera parallella kedjor och når Indien i nordväst och nordöst. Indien har väldigt långgrunda kuster och har därför få naturliga hamnar.KLIMAT

Indien är uppdelat i två zoner. I norr kan temperaturen växla mellan 15oC till 35oC beroende på årstiderna. I söder däremot är temperaturskillnaderna låga och medeltemperaturen ligger på 26oC – 35oC hela året.Indiens södra del har ett typiskt monsunklimat. På vintern och våren blåser det torra och heta vindar.
Men under månaderna juni – september däremot faller kraftiga regn, framför allt över de västra och södra bergssluttningarna. Katastrofala uttorkningar kan vissa år drabba Deccans inland, liksom den nordindiska slätten genom försvagningar av monsunen.På östkusten däremot faller det regn även under vintern. Kusterna kan då drabbas av tropiska cykloner när monsunvinden vänder under vår och höst.GANGES

Indiens största flod heter Ganges och är ca 2700 km lång. Det 80 000 km2 stora deltaområdet som floden bildar är ett av jordens största. Deltaområdet är träskartat och delvis mycket bördigt. Floden går även genom Bangladesh och det är där den största delen av deltat är.Ganges har en väldigt viktig roll inom hinduismen. Den anses som helig och vallfarts-orterna Varanasi (Benares) och Allahabad (Prayag) vid floden besöks varje år av miljontals pilgrimer. De badar i vattnet och offrar och mediterar på trapporna (ghat) ner till floden. Vid Marikarnika Ghat i Benares kremeras lik dygnet runt på öppna bål och deras aska sprids sedan ut över floden.På sanskrit heter Ganges Ganga, det betyder den himelska floden.Floden personifieras av gudinnan Ganga. Hennes attribut är en lotusblomma och ett vattenkrus.I sitt källflöde mättas Ganges av mineraler och örter som ger vattnet en läkande och helande kraft. Ett bad i floden sägs ge både kroppslig och själslig rening. Mycket p g a allt detta är Ganges väldigt förorenad.NATURTILLGÅNGAR

Indiens naturtillgångar är, trots landets fattigdom, mycket stora. De används däremot inte till fullo utan tar bara upp 2 % av landets BNP. Men på senare år har sattningarna på gruvindustrin ökat. Indien är nu en av världens största producenter av mangan, magnesium, silver och kol. Även olja har hittats i vissa delar av Indien.JORDBRUK

Jordbruket i Indien står för ungefär 30% av BNP. Två tredjedelar av Indiens befolkning är sysselsatta inom jordbruket, som till stor del drivs i form av självhushållning. Småbönderna äger den största delen av jorden. Indien är världens största producenter av socker och te men bomull, potatis, jordnötter, tobak, naturgummi, bananer, hirs och durra är andra viktiga produkter.FISKE

Indiens årliga fångst ligger på ca 3 miljoner ton och det gör landet till en av världens tio största fiskenationer. Trots mängden har fisket ändå relativt liten betydelse för landets ekonomi. Regeringen stödjer nu en utbyggnad av fisket eftersom Indiens fiskeflotta har möjlighet att ta upp mer än vad de gör idag.BOSKAPSSKÖTSEL

En femtedel av all nötboskap finns i Indien, ca 180 miljoner kor och 50 miljoner vattenbufflar. Kon anses helig i Indien och får varken slaktas eller ätas av renläriga hinduer, det stora antalet beror bl.a. på grund av det. Korna bidrar på många sätt till den indiska ekonomin. Oxar är dragdjur, mjölken är en viktig proteinkälla för vegetariska hinduer, det viktigaste bränslet är kospillning och kokadavren ger bl.a. hudar och benmjöl.INDUSTRI

Den indiska industrin har utvecklats snabbt under de senaste åren. Men det är ändå bara en fjärdedel av befolkningen som är anställda inom industri och bygge. Landet är till viss del en modern industrination med rika naturtillgångar. Men det är även ett fattigt utvecklingsland med enorma sociala och ekonomiska problem och skillnaderna är stora mellan regionerna. Den industri som sysselsätter det största antalet invånare är textilindustrin och den har även haft störst betydelse för landet. Exporten av vävda tyger har varit mycket framgångsrik. Men det har satsats mycket på att utveckla en högteknologisk industri i Indien under den senaste tiden, bl.a. för att ta upp konkurrensen med i-länderna. Det produceras bl.a. datorer, flygplan, tv-apparater och bilar. Landet har även resurser att utveckla och avfyra rymdraketer för civilt bruk liksom militära långdistansrobotar.
Området kring Bangalore i södra Indien har fått namnet ”Indiens Silcon Valley” eftersom flera företag inom datorbranschen, försvarsindustrin och medicintillverkning finns där.ENERGI

I Indien finns stora kolförekomster men kolet är dock av relativt dålig kvalitet.Den främsta energikällan är dock kolen, den svarar för ungefär 50% av konsumtionen. Men även olja har på senare år börjat spela en större roll. Inom självhushållningen är den främsta energikällan ved, kogödsel och annat liknande. Behovet av elkraft är omfattande och av strategisk betydelse för landets industriutveckling. Utvecklingen av elnätet är dock förhållandevis obetydligt.IMPORT OCH EXPORT

Indiens utrikeshandel är mycket liten. Detta p g a att de under självständighetstiden bedrev självförsörjning för att minska beroendet till England. Men de senaste årtiondena har de börjat förändra handeln och börjat importera mera. Främst olja, maskiner, järn, stål, pärlor, ädelstenar, kemiska produkter samt konstgödsel från bl.a Japan, Storbritannien och USA.Exportländerna är desamma och varorna ädelstenar, smycken, kläder, ingenjörsprodukter, bomullstyger och te.VÄXTLIV

I Indien finns det många olika växtarter. På Himalaya växer dess högalpina flora, rhododendronskogar och skogsbälten. Högplatån har lövfällande monsunskog och storartad tropisk regnskog med bl.a. palmer och bambu. Vid kusterna finns mangroveträsk.DJURLIV

Indien har en rad olika djur, men tigern och elefanten är dem man oftast förknippar med landet. På senaste har befolkningen ökat väldigt i Indien och det är en stor anledning till att djurens fria utrymmen krymper allt mer. Därför lever de flesta av Indiens ”vilda” djur i nationalparker. Det finns sammanlagt 55 nationalparker och 247 naturreservat över hela den Indiska kontinenten, men dessa utgör ändå inte mer än 3% av Indiens landyta.INDIENS FÖRSVAR

Indiens försvar utgörs av stående värvande styrkor, som uppgår till 1,1 miljoner män. Krigsmaterial anskaffas från såväl Västeuropa som Sovjet.POLITIK

Indien har en federal regering och en parlamentisk demokrati. Den federala regeringen bestämmer om utrikespolitik, försvar, landets utveckling, kommunikationer m.m. Delstatsregeringarna bestämmer över dess skola, sjukvård polis och jordbruk. Parlamentet består av två kamrar, den direktvalda folkförsamlingen (Lok Sabha) och delstatsförsamlingen (Rajya Sabha).Indien har en president men den största makten ligger hos regeringen som leds av premiärministern.EKONOMI


Till den samlade bruttonationalprodukten (BNP) sett ligger Indien bland de 10-15 största länderna i världen. Landet har också en betydande ekonomisk makt på grund av den stora industrin. Om man däremot tittar till folkmängden ligger Indien bland de 20 fattigaste länderna i världen. Deras befolkning ökar nämligen med 2,1% per år.KOMMUNIKATION

Landsvägnätet fördubblades 1961-79 till drygt 1 600 000 km men knappt hälften av Indiens vägnät är asfalterat. Fordonstätheten är låg, endast 2 personbilar och 1 lastbil per 1000 invånare. Däremot är landets järnvägsnät förhållandevis väl utbyggt, banlängden (61 850 km) gör det till det fjärde största i världen, men endast 9% är elektrifierade. Flygtrafiken nationaliserades 1953 och de båda bolagen Air India och Indian Airlines bildades. Landets mest betydande internationella flygplatserna ligger i staden Madras.VETENSKAP

Indierna har uppfunnit de arabiska siffrorna samt nollan som är en mycket viktig del i matematiken. Dessutom uppfann de decimalsystemet, hur man räknar ut kubik- och kvadratrötter och talet pi. De har också andra högt utvecklade vetenskaper som psykologi och medicin.BEFOLKNING

Indien är efter Kina den folkrikaste nationen med omkring 896,6 miljoner invånare, det motsvarar ungefär 1/6 av hela jordens befolkning. Huvuddelen av invånarna bor i landets mer än 500 000 byar, mestadels på den nordindiska slätten och vid sydkusterna. Men den snabba folkökningen och en enorm inflyttning till städerna har skapat ett tjugotal ”miljonstäder”. De största är Bombay, ca 12 miljoner, Callcuta, ca 11 miljoner, Delhi, ca 11 miljoner och Madras med sina ca 5 miljoner invånare. Befolkningen har mer än fördubblats under 1900-talet genom höga födelseantal och låga dödstal. Indien ställs inför oerhörda problem genom befolkningsexplosionen, höga födelsetal och sjukande dödstal resulterade i att befolkningen mer än fördubblade under 1900-talet. Bl.a. utbredd fattigdom och undernäring uppkom därför bland massor av folk. På 1970-talet lanserade Indira Gandhis regerig en offensiv kampanj för familjeplanering. Man gifter sig som vanligast inom kast (läs mer om kastväsen längre fram) och giftermål arrangeras i regel av familj och äktenskapsmäklare utan att parterna tillfrågas. Många fattiga familjer ser det som en börda att få mer än en dotter p g a kraven på hög hemgift till brudgummens familj. Kvinnorna har en väldigt utsatt roll i landet, speciellt de som är ogift eller änka.UNDERVISNING

I Indien gäller skolplikt i alla delstater utom Nagaland och Himachal Pradesh. Grundskolorna styrs av delstaterna och är kostnadsfri upp till 11 år. Läskunnigheten varierar starkt, i Kerala t.ex. kan ca 70% läsa. Eftersom barnen oftast bara går ett eller ett par år i skolan går kunskapen ofta förlorad genom bristande övning. Den störa folkökningen bidrar också till minskat procentantal läskunniga.Det federala Universitetet som finns i Indien håller en god standard.TAL OCH SKRIFT

Språksplittringen i Indien är stor med ca 700-800 olika språk och dialekter. Om man räknar med de språk som talas av fler än ca tio miljoner ligger antalet på 42 stycken. Det hela beror på att Indien består av en massa provinser som alla har olika språk. Men det officiella språken är hindi och engelska.FLAGGAN

Indiens flagga kom till 1906. Då bestod den, som än idag, av 3 lodräta fält. Den var designad att vara en symbol för friheten. Den allra fösta flaggan hade färgerna röd, vit och grön. Hjulet som finns i mitten kom inte till förrän 1947 och den ersatte då spinnrocken som funnits där sedan 1921.
Från och med 1930 ändrades också det röda fältet till ett orange. Orange är hinduismens färg och står även för mod och offringar. Den vita färgen står för renlighet och sanning. Hjulet som finns i mitten av flaggan består av 24 ekrar (dygnets 24 timmar) är Dharma Chakra, ”Livets hjul”. Det nedersta fältet är grönt (islams färg) och står för trohet och fruktbarhet.MASSMEDIA

I Indien råder pressfrihet. Största delen av pressen ägs av olika partier eller privata finansbolag och är ofta mycket kritisk mot makthavarna. Tv-sändningarna i Indien började 1959 och börjar nu så smått sprida sig till de mindre städerna. Men radion är det viktigaste massmediet eftersom det är den som når ut till flest människor. I nästan varje hem finns en radio. Radiostationerna ägs ofta av statliga företag.FILM

Det är väldigt populärt att gå på bio I Indien.30 miljoner indier besöker varje vecka någon av Indiens 8000 biografer. De produceras över 700 filmer i Indien varje år, som till största delen består av musikaliska hjältesagor eller religiösa berättelser. Deras filmindustri kallas Bollywood som en motsvarighet till Hollywood.Filmmusiken har en stor betydelse för om filmen ska slå igenom eller inte, eftersom filmmusiken ges ut på kassetter och spelas överallt. I Indien lyssnar man på den senaste filmmusiken istället för på en artist eller ett band.DOCKTEATER

Dockteaterns skådespel för vidare folksagor, myter och religiösa berättelser men är också underhållande och har därför alltid varit populärt i Indien. I norra Indien använder man sig av glatt målade marionetter med färggranna kläder, de kallas kathputalis. Dockorna i västra Bengalen däremot är större och är gjorda av risskal och lera och kallas för putal nauch. I södra och centrala Indien spelar man skuggteater, då använder man sig av dockor som är gjorda av hjortskin. De hålls upp bakom ett tyg skynke som lyses upp av bakomliggande oljelampor, och utförs inne i tempel på natten.INDISK DANS

Den Indiska dansen, Kathakali, utvecklades i staten Kerala under 1300- och 1400-talet. Den framfördes från början för guden Shiva och är fortfarande av religiös karaktär. De 24 olika handställningarna som används kan kombineras på olika sätt och ger dansaren ett teckenförråd på över 600 ord, det tar därför flera år att lära sig behärska dansen.FESTIVALER

Indien är starkt anknuten till hinduismen. Flera gånger per år anordnas därför festivaler i Indien, till ära av hinduismens många gudar och gudinnor.

Holifestivalen
Under några intensiva dagar i februari eller mars pågår en fantastisk vårfest i norra Indien, Holifestivalen. Den hålls för att fira den onde demonen Holikas fall. Festen inleds med maffiga fyrverkerier. Deltagarna kastar färgat pulver och vatten på varandra samtidigt som de dansar och spelar på trummor.

Diwalifestivalen
Ett annat namn för festivalen är Deepavali – lampfestivalen. Den äger rum under en monfri natt i slutet av oktober eller början av november. Förberedelserna börjar flera veckor i förväg. Människorna städar hus, affärer och kontor, målar väggarna med olika mönster och bakar ”sweatmeat” som man sedan bjuder släkt och vänner på. På själv högtidskvällen tänder de oljelampor och offrar frukt och blommor vid hemmens tempel där kvinnorna även målar lyckobringande mönster, så kallad rangoli. Allt detta för att hylla och ära gudinnan Lackshmi (gudinnan för hälsa och rikedom), som tros komma och välsingna de som har ett rent och väl efterhållet hem.KASTVÄSEN

Det indiska samhällets traditionella indelning i strängt avgränsade, ärftliga klasser kallas för kaster. Kasterna är uppdelade i fyra huvudgrupper, s.k varna. Den högst av huvudkasterna är brahmaner (präster), sedan kommer krigae och adelsmän, den tredje är bönder och hantverkare och den fjärde och sista är tjänare. Av de många underordnade kastgrupperna (jatis) finns över 3000. Utanför systemet finns också de oberörbara (kastlösa), utövare av orena och föraktade yrken. Man föds in i en kast och tillhörigheten avgör äktenskap, yrke, levnadsvanor m.m Den som är trogen mot sin kast kan återfödas i en högre kast. Fastän kastsytemet är avskaffat och diskriminering av de kastlösa är förbjudet har detta bara till viss del slagit igenom i verkligheten.RELIGIONER I INDIEN

Det råder religionsfrihet i Indien och det är förbjudet att diskriminera någon på grund av sin religionstillhörighet. Det finns därför många religioner i Indien, några av dem är hinduism, islam, buddism, jainism, kristendom och sikhism.Den religion de flesta i Indien tillhör är hinduismen.HISTORIA

För ca 4500 år sedan började en mäktig kultur utvecklas kring Indusfloden i norra Indien. Civilisationen spred sig sedan neråt i landet över stora områden och jämförs med Egyptens och Mesopotamiens högkulturer. Indusfolkets städer var gjorda av sten och hade väl utvecklade system för att genom diken föra bort överflödigt vatten. De bestod av en stadskärna med omkringliggande tempel, palats och religiösa skulpturer i brons och sten. Det fanns troligtvis minst tre sociala klasser i samhället – präster, köpmän och bönder.Vi vet mycket lite om denna civilisations seder och bruk eftersom Indiskulturen hade ett unikt skriftspråk som ännu inte har kunnat tydas.Induskulturen försvann runt 1550 f.Kr. och ingen vet varför, men forskare tror att det berodde på ekologiska krafter.

Under 1300-1400-talet f.Kr. invaderades Indien av indoeuropeiska arier. De var boskapsskötande nomader och vandrade in från områdena kring Kaspiska havet. En grupp begav sig till Europa, en annan till Mesopotamien och en tredje till Indien. Denna folkvandring är en av de största genom tiderna och tros bero på en explosionsartad befolkningsökning hos arierna.

Deras ankomst innebar början på den Vediska perioden, 1500-1600 f.Kr., eftersom det var då Vedasångerna, hinduernas äldsta skrifter uppkom. Veda betyder kunskap om andliga ting och dessa sånger påverkar fortfarande Hinduernas syn på livet.
Bland annat buddismen och jainismen utvecklades på 500-talet f.Kr. Många kastlösa människor gick över till någon av religionerna p.g.a. att båda dessa vände sig mot den makt, som prästerna inom hinduismen hade.

Mauryrriket, som sträckte sig över nästan hela Indien, grundades efter att Alexander den Store hade misslyckats i sina försök att erövra Indien 325-326 f.Kr. Men det splittrades dock i samband med kejsaren Ashokas död år 277 f.Kr. Under åren 300-500 e.Kr. blomstrade den hinduiska kulturen, tempel byggdes och vetenskapsmän uppfann bland annat decimalsystemet, allt detta hände p.g.a. att Guptariket grundades.

På 700-talet kom Muslimer från Arabien och Afghanistan och invaderade Indien, de dominerade norra Indien ända till slutet av 1400-talet, då de besegrades av mogulerna från Centralasien.
Mellan år 1489 fram till 1600-talet hade portugiserna monopol på Europas handel med Indien. Detta på grund av att Vasco da Gama lyckades hitta sjövägen till Indien.

Under mogulernas tid skapades Taj Mahal, ett enormt vackert mausoleum med både tinnar och torn. Denna gravbyggnad var helt gjord i marmor och uppfördes under åren 1632-1653 av en...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Indien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-01-21

  mkt bra.. tack å hej!

 • Inactive member 2005-04-22

  mkt bra men jag har några åsik

 • Inactive member 2006-11-26

  ååh ja , kopiera <3

 • Inactive member 2008-05-27

  När skrev du det här? Sovjet?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-24]   Indien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1216 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×