Autism

3 röster
26702 visningar
uppladdat: 2002-11-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
FRÅGESTÄLLNING :
Vad är autism ?
Vilka svårigheter orsakar funktionshindret samt på vilket sätt kan man hjälpa människor med autism ?

FAKTA/ANALYS :
Autism förekommer i två former. Schizofren autism och infantil autism, vilka egentligen inte har något med varandra att göra. Schizofren autism är dels ett beteende som kännetecknas av inåtvändhet och avskärmning från verkligheten, dels ett tänkande som är koncentrerat till det egna jaget som styrs av önskningar och fantasier vilka egntligen inte har något samband alls med verkligheten.
Autism kan vara ett primärt symptom som orsakas av en störning i det centrala nervsystemet.Det kan också vara en reaktion på den plågsamma verkligheten och en medveten eller omedveten strategi att undvika denna.Autismen beskrevs första gången 1911 av den schweiziske psykiatern Eugen Bleuler som ansågs vara typisk för schizofreni.Autismen uppträder dock inte alltid vid schizofreni och kan också förekomma vid schizofrenliknande personlighetsstörningar.
Infantil autism eller autistiskt syndrom är ett i regel kroniskt handikappstillstånd som visar sig redan under de första levnadsåren.
Infantil autism är ett allvarligt funktionshinder som beror på en medfödd eller tidigt förvärvad hjärnskada. I sverige föds årligen 100 barn med autism, de flesta av dessa är pojkar. Autism förekommer ofta, men inte alltid, tillsamans med andra funktionshinder som förstånshandikapp, epilepsi, eller syn- och hörsel skador.
Personer med autism har stora svårigheter att bearbeta och förstå information så att de får helhet och sammanhang i sina upplevelser.
De har också en bristande förmåga att förstå och leva sig in i andra människors tankar, känslor och behov.

Vidare har den en nedsatt förmåga när det gäller att använda sig av ögonkontakt, mimik, gester och kroppshållning i socialt samspel. De har också svårt att få och behålla kamratkontakter och delar inte spontant glädjeämnen, intressen, och aktiviteter med andra.
Personer med autism har en försenad talutveckling och ungefär hälften talar inte alls. De kan ibland lära sig att kommunicera med hjälp av bilder eller teckan och har då god hjälp av detta. De som lär sig tala har oftast språkliga avvikelser t ex svårigheter att inleda och upprätthålla samtal, et stereotypt tal med många upprepningar eller med ‘egna’ ord, tolkar språket konkret och bokstavligt och avikande intonation och satsmelodi.
Barn med autism leker inte heller som andra barn varierande, spontana låtsats- eller rolllekar.De tycks inte bry sig om leksaker eller använder dem på ett avvikande sätt bl a genom att snurra på eller skramla med leksakerna istället för att leka som vanliga barn. Autister kan periodsvis uppslukas helt av speciella ensidiga intressen . En del är mycket rutinbundna och reagerar på minsta lilla förändring. De uppfattar och tolkar även sinnesuttryck annorlunda. Det gäller framförallt känsel och ljud.

Många har avikande stereotypa rörelsemönser som att vagga fram och tillbaka, snurra runt, vifta eller klappa med händerna.
Tidigare trodde man autism berodde på en dålig föräldrabarn-relation men alla dagen forskningresultat pekar entydigt på en biologisk störning.
För att kunna hjälpa barn med autism krävs en tidig diagnos, noggrann information till alla berörda och anpassade stödåtgärder. Den naturliga utgångspunkten är för barnets del en anpassad skola och för den vuxnes ett anpassat boende och daglig verksamhet. Med tidig, väl planerad, tillrättalagd undervisning kan personer med autism trots sina svårigheter göra stora framsteg. De kan genom olika former av kommunikation lära sig att både förstå sin omvärld bättre samt göra sig förstådd. De flesta kan lära sig att klä sig, äta, sköta sin hygien, klara enkelt hushållsarbete o s v. De som har normal eller god begåvning kan också med stöd ta in skolkunskaper och några kan t o m klara högre studier. Som vuxna kan ett fåtal klara sig ralativt självständigt trots sina särdrag, men de allra flesta behöver dock omfattande hjälp och stöd.

Så kan man känna igen autism hos ett barn....
*avsaknad av eller använder inte talat språk.
*avvisar eller visar stort obehag vid kroppskontakt.
*mycket reserverad attityd mot andra människor.
*undvuker ögonkontakt.
*påfallande överaktivitet.
*oavbrutna enformiga lekar.
*påtagligt fixerad vid speciella föremål.
*reagerar onormalt på ljud.
*saknar rädsla inför faror.

CASSANDRA.....
är en 7-årig flicka med ett osynligt handikapp. Hon är autistisk som innebär, för hennes del, att hon har mycket svårt att förstå omvärlden. Man måste vara klar och koncis när man talar med henne. Hon har fixeringar på vissa saker men dessa byts ut med jämna mellanrum. Det enda som alltid har facinerat henne är speglar.
Hon har ett relativt rikt språk och är mycket lång för sin ålder, vilket bidrar till att omgivningen uppfattar henne som äldre än vad hon egentligen är. Men, hon är ouppfostrad i okända människors öron. Hon kommenterar allt ochh alla. Ser hon en tjock gammal tant så påpekar hon det högt och tydligt.
Hon har åsikter om allt och inget. Kan inte skilja på fantasi och verklighet. När hon ser på tecknat tror hon att hon kan göra allt som seriefiguren gör. Detta gör att vi som föräldrar måste se till att hon inte skadar sig själv och andra.
Hon är väldigt framåt och kontaktsökande. Hon är förtjust i vackra saker. Ritar mycket snabbt och förklarar sedan sina bilder med ord så gott det går.
Hon har hela sin framtidsdröm klar. Hon skall bli vuxen, arbeta i affär, skaffa barn ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Autism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Bengt-Åke Eliasson 2014-07-08

    Kort och gott, så är autism en åkomma som gör att hjärnans funktioner är inåtvända sittande i ett avlägset rum inom individen själv. Individen söker att komma åt den normala norm som hela kroppens funktioner en gång startades med. Men eftersom många viktiga funktioner redan inte stämmer överens med verkligheten så hamnar individ tänket alltid på sidan om eller i utkanten som avlägsnar sig i en avtrubbning av den viktiga signalsubstansen. Bengt-Åke Eliasson 8/7-14, kl 21:14.

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-24]   Autism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1221 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×