Restaurang- och kökslärares syn på upplevelseproduktion i lärandet. En studie om att bemöta och tillfredställa elevens fem sinnen

1 röster
1731 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Denna studie baseras på några yrkeslärares uppfattningar om bemötande och upplevelse- skapande i undervisningen, för att utveckla elevens lärande i det postmoderna samhället. Syftet med undersökningen var att studera hur restaurang- och kökslärare strategiskt arbetar med att integrera upplevelser i sitt lärande, för att tillfredställa elevens fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak i undervisningsmiljön. Därtill vad de uppfattar som utgör hinder för att kunna lyckas realisera detta. Med en kvalitativ metod baserad på bandade intervjuer utfördes studien i Västra Götaland, vid fyra utvalda hotell- och restaurangskolor. Urvalet gjordes från skolverkets information och ifrån skolornas hemsidor på internet. Intervjusamtalen utfördes i varje skola med två olika lärare, från restaurang respektive kök. Studien visar hur lärarna uppfattar begrepp som upplevelsebaserat lärande, upplevelseproduktion och hur de tillämpar det i undervisnings- praktik. De svarade på intervjufrågor utifrån individuella tolkningar och sitt perspektiv som lärare Resultaten har redovisats under tre områden, elevens bemötande, upplevelseproduktion och integration av upplevelser i lärande, för att tillfredställa elevens fem sinnen. Även hinder framförs. Undersökningen visar att restaurang- och kökslärare har intresse och ambitionen att erbjuda upplevelser i lärande. Men det...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Restaurang- och kökslärares syn på upplevelseproduktion i lärandet. En studie om att bemöta och tillfredställa elevens fem sinnen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Restaurang- och kökslärares syn på upplevelseproduktion i lärandet. En studie om att bemöta och tillfredställa elevens fem sinnen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12278 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×