CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOTEL INDUSTRY : A CROSS CULTURAL PERSPECTIVE

2435 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Debatten om affärsetik och företagets sociala ansvar i globala sammanhang med olika naturliga, ekonomiska och kulturella förutsättningar har fått en mer framträdande roll i och med globalisering. Syftet med denna studie är att fastställa hur kulturella och lokala förutsättningar påverkar arbetet inom Corporate Social Responsibility genom att undersöka och jämföra CSR arbetet på hotell i kulturellt och geografiskt olikartade länder. Data för indikatorer för avfallsproduktion, vattenförbrukning, energianvändning, jämlika anställningsmöjligheter, yrkesutbildning och facklig organisering samlades in från hotell i Sverige, Norge, Danmark, Island, Storbritannien, Kina, Saudiarabien, Oman, Egypten och Förenade Arabemiraten och jämfördes mot benchmarks.Data från hotellen i de olika länderna jämfördes mot Hofstedes analys av kulturer för att undersöka eventuella samband mellan kulturella aspekter och CSR-arbete. Resultaten visar att det finns en omvänd korrelation mellan Maktdistans och facklig organisering, och även mellan Maskulinitet och andel kvinnor i tjänstemannapositioner. Dessa samband är framförallt tydliga på hotell i Skandinavien och Mellanöstern. Resultaten visar även att politiska system och nivå av ekonomisk utveckling kan påverka nivån på CSR-arbetet. Skandinaviska hotell låg närmare benchmarknivåer med avseende på alla indikatorer jämfört med hotellen i Mellanöstern, vilket bekräftar slutsatser från tidigare studier som visat att utveckling och socialdemokratisk dominans har positiv påverkan på CSR-aspekter. Vidare visar resultaten att äganderättigheter, lokala traditioner och samhällsförväntningar kan påverka CSR arbetet.Slutligen visar resultaten, samt bristen på resultat, vikten för hotell att använda sig av ett gemensamt mätningssystem och konsekventa enheter, och av att ha ett centralt rapporteringssystem för miljö- och arbetsfrågor. Utan ett system för att utvärdera och jämföra ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOTEL INDUSTRY : A CROSS CULTURAL PERSPECTIVE

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOTEL INDUSTRY : A CROSS CULTURAL PERSPECTIVE
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12423 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×