Med "EDiT" - eller "Subutex" tillbaka till framtiden : en studie om före detta missbrukares liv, deras behandling och deras sätt att se på den fria tid som uppstår efter eller kanske också under behandlingen

1905 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsens syfte är att belysa före detta missbrukares värld; d. v. s försöka att förstå hur några före detta missbrukare, i olika behandlingar, idag upplever sin situation och hur de värdesätter fritiden och möjligheterna till meningsfulla fritidsaktiviteter. Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Vi har sammanlagt gjort sex intervjuer varav två är med experter inom narkomanvården och fyra är med före detta missbrukare. För att få viss spridning på före detta missbrukare valde vi att kontakta två olika verksamheter där före detta missbrukare befinner sig på. Den ena verksamheten är behandlingshemmet "En dag i taget" (EDiT) och den andra är projektet Subutex på Metadonavdelningen på Sankt Lars psykiatriska mottagning. Båda verksamheterna finns i Lund. De teorier vi har använt oss av när vi analyserat vårt material är bland annat Goffmans "stigma", Meads "rollövertagande" och Bourdieus teori "habitus och fält". Vi har i denna uppsats kommit fram till att de två metoder vi har undersökt båda är effektiva behandlings metoder för missbrukare. Båda institutionerna försöker lära missbrukare nya strategier för att bemästra återfallen och förbli missbruksfria. Åtgärdsförslag som vi föreslår är att det behövs en ny yrkesroll/yrkesgrupp som kan tänkas heta "LIVSGUIDE" - denne skulle fungera som kontaktman men också som vän och umgänge, en början till ett nätverk som vi anser är av största vikt för före detta missbrukare. Nyckelord: missbrukare, tillit, frizon, drogfrih...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Med "EDiT" - eller "Subutex" tillbaka till framtiden : en studie om före detta missbrukares liv, deras behandling och deras sätt att se på den fria tid som uppstår efter eller kanske också under behandlingen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Med "EDiT" - eller "Subutex" tillbaka till framtiden : en studie om före detta missbrukares liv, deras behandling och deras sätt att se på den fria tid som uppstår efter eller kanske också under behandlingen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12621 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×