Liv eller död i riksdagen? - en diskussion om det svenska dödsstraffets avskaffande, statsnyttan och medborgarens rättigheter

1500 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige och 1973 förbjöds det i regeringsformen. Vid en opinionsundersökning 1997 upptäcktes att det fanns ett ca 40%-igt stöd för dödsstraff. Senare mätningar har gett ungefär samma siffra. Det överraskande resultatet föranledde en riksdagsdebatt våren 1998. 1921 motiverades beslut av att några fördelar med straffet jämfört med andra former inte kunde styrkas. 1997 var riksdagens skäl att anse dödsstraffet felaktigt istället baserade på andra normativa ställningstaganden. Man anförde rätten till liv samt att dödsstraffet i sig självt var felaktigt och därför inte en statlig rättighet eller befogenhet. Uppsatsen jämför argumentationen i den gamla och den senare debatten, samt analyserar argumenten efter typ och giltighetsprövar dem. Uppsatsens målsättning är även att diskutera om en förändring av argumenten kan tyda på en förändrad syn på relationen stat, medborgare och människa i relationen till des...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Liv eller död i riksdagen? - en diskussion om det svenska dödsstraffets avskaffande, statsnyttan och medborgarens rättigheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Liv eller död i riksdagen? - en diskussion om det svenska dödsstraffets avskaffande, statsnyttan och medborgarens rättigheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12633 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×