Etiska hänsynstaganden i samband med systemutveckling

2916 visningar
uppladdat: 2008-01-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett införande av ett informationsystem i en organisation leder ofta till förändringar både på ett organisatoriskt och individuellt plan. Exempelvis kan individer få andra arbetsuppgifter eller blir utan arbete till följd av informationssystemet. Informationssystem kan också användas inom säkerhetskritiska områden som exemplevis inom sjukvården, flygplansindustrin och inom det militära. Vem bär ansvaret vid felaktigheter i systemet då olyckan är framme? Vid en överblick över erkända systemutvecklingsmetoder återfinns ingen vägledning hur de etiska aspekterna ska beaktas i samband med systemutveckling. Syftet med uppsatsen var att svara på frågan hur det tas hänsyn till de etiska dilemman som kan uppstå i samband med systemutveckling. För att besvara frågan utfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med systemutvecklare med olika arbetserfarenheter. Vidare för att besvara frågan användes litteratur inom etik, IT-branschens praxis för etik och ramverk för etik, bland annat ACM Code of Ethics. Vi fann bland a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Etiska hänsynstaganden i samband med systemutveckling

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-29]   Etiska hänsynstaganden i samband med systemutveckling
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12642 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×