Mäklaryrkets etik och moral

4020 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Går det att köpa en fastighet utan att bli lurad? Under flera år har mäklare florerat i media och deras etik och moral har ifrågasatts. Intresset för hur etik och moral egentligen ser ut vid fastighetsförmedling väcktes och vi ville veta om kritiken var befogad. För att få svar gjorde vi en kvalitativ ansats och intervjuade tre olika instanser. Dessa bestod av Fastighetsbyrån, Mäklarsamfundet och ARN. Vårt val av respondenter grundade sig på att de alla har anknytning till fastighetsförmedling på olika sätt. Vi valde att undersöka etik och moral närmare utifrån lockpriser, provision och budgivning. Vid intervjuerna har vi även varit intresserade av att få veta vad våra respondenter anser vara anledningen till mediebevakningen och vad de tror mäklarna kan göra för att öka sin trovärdighet mot allmänheten. Vår slutsats är att etik och moral är svåra att åtskilja och de går hand i hand. Vid den högkonjunktur som varit har förmedlingsuppdragen ökat, vilket har medfört fler anmälningar och har därför uppmärksammats oftare i media. Allmänheten tror ofta att mäklaren har ett större ansvar än vad mäklarrollen innebär. Det kan också vara så att man som kund inte vet vilket ansvar och vilka skyldigheter man själv har som köpare. Mäklaren ska upplysa köparen om att han har undersökningsplikt och detta missar mäklaren ibland. I fastighetsmäklarlagen står det att mäklaren ska vara opartisk och tillvarata både säljarens och köparens intresse. När det kommer till priset på fastigheten är det uttalat att mäklaren ska gå säljarens väg, vilket rubbar synen på mäklarens opartiskhet. Vi har kommit fram till att mäklarna förmodligen inte har sämre etik och moral än ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mäklaryrkets etik och moral

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Mäklaryrkets etik och moral
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12644 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×