Naturskyddsföreningen

7703 visningar
uppladdat: 2002-11-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
NATURSKYDDSFÖRENINGEN är Sveriges största natur- och miljöorganisation.

Vad är deras uppgift?
Dom strävar inte efter att tjäna pengar mer än de pengar som räddar miljön.
SNF är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Grunden till dess verksamhet bygger på människor, företag och organisationer som ger bidrag.
Den Svenska Naturskyddsföreningen bildades den 16 maj 1909, vid ett möte i Kungliga Vetenskapsakademins lokaler. Samma år fick Sverige sina första nationalparker. Ordförande då var, L.Améen.
I början av 40-talet hade föreningen omkring 2700 medlemmar, tio år senare ökade antalet med 5000.

1947 bildades Sveriges Fältbiologiska Ungdom. Det är en ungdomsorganisation till den Svenska Naturskyddsföreningen. Det var naturskyddsföreningens intendent Nils Dahlbeck som tog tag i detta.

År 1988 startade SNF en egen miljömärkning. Det första blev, bra miljöval för batterier. Genombrottet kom sedan för tvättmedel. 1991 bojkottades Via, som då var det största märket i Sverige. De vägrade att miljömärka sitt tvättmedel och försäljningen sjönk snabbt.
Idag är 90% av alla tvättmedel som säljs i Sverige miljömärkt.
Pappersindustrin hävdade på 80-talet att det var omöjligt att bleka papper utan klor och det trodde inte att någon skull köpa det. Men tillslut kom det första oblekta pappret efter påtryckningar av SNF. Efterfrågan blev enorm.

Varför söker sig människor till SNF?
Naturen är bland det viktigaste vi har och om man skall kunna bevara den så måste man hjälpa till själv, det går inte att bara se på när djurarter dör ut och när skogarna försvinner. Så folk söker sig dit för att de idéer för en bättre framtid. Medlemmarna har olika intresse inriktningar men med gemensamma grundvärderingar.
Människor blir intresserade av att lära sig mer om vilka effekter kemikalier ger på miljö och hälsa.
Eftersom att föreningen har lokala kretsar över hela landet kan medlemmarna få upplevelser och kunskap som är direkt knutna till den närliggande naturen och miljön. Kretsarna är på så sätt mycket viktiga då det gäller att agera i lokala frågor.
Medlemstidningen heter ”Sveriges Natur”.
Många, både medlemmar och människor utanför föreningen vet inte riktigt vad SNF står för.
Alla vet inte hur de små lokala föreningarna hänger samman med det regionala och centrala.
Det finns många medlemmar i SNF som stöder genom att bara vara medlemmar utan större engagemang. Sen finns det de som är mer eller mindre aktiva i att motverka miljöförstörningen. Men alla SNF:s medlemmar är lika viktiga. Föreningen ska även få medlemmarna att känna stolthet då de hjälper till för en bättre framtid.


Hur fungerar arbetsformerna?
De arbetar regionalt i 23 länsförbund och lokalt i 275 kommunkretsar. Vartannat år äger riksstämman rum som är det högst beslutande organet. Stämman utser en styrelse som leder riksföreningens arbete. Till hjälp har de ett kansli med cirka 60 anställda. Det finns kontor i Stockholm och Göteborg.
Den Svenska Naturskyddsföreningen samarbetar med över 50 miljöorganisationer över hela världen. 1992 upprättades en handlingsplan, Agenda 21, för att motverka den globala miljöförstöringen.
I Europa är arbetet mest inriktat på att lösa problemen med luftföroreningar och försurning och för att förbättra miljön i och runt omkring Östersjön.

Vilka är Verksamhetslinjerna?
Rå riksstämman 1996 i Östersund fastställdes de nuvarande linjerna. Där bestämdes det att föreningen skulle arbeta med 4 prioriterande områden: Energi, trafik, skog och handla miljövänligt. Det bestämdes också att de skulle driva en särskild energikampanj.
Det var inte allt för lätt att fokusera sig på endast 4 områden. Det var svårt att få den kraftsamling många hade önskat då man fokuserade arbetet på ett mindre antal områden.
Med de resurser och den personal som föreningen har idag är det inte möjligt att arbeta med så många som 4 prioriterade områden. Så i fortsättningen vill de fokusera sig på färre områden.
Den nu stora kraftsamlingen på energi kommer att trappas ner och fokuseras mer på nya områden. Men arbetet med att handla miljövänligt kommer att vara kvar.

Vad har SNF gjort för miljön?

3 goda gärningar av många:
*1910 gjordes den första fridlysningen i Sverige, det var då av
Misteln.
*Den sista Bävern sågs 1871. Men 1922 satte naturskydds
föreningen ut bäver i en älv i Jämtland, Bjurälven. Så idag finns
det gott om bäver i Sverige.
*Den höga granit ön Blå Jungfrun i Kalmarsund var hotad.
Tack vare donation kunde SNF köpa ön, som sedan blev nationalpark.

SNF – Skogen och Jordbruket
På några hundra år över 40% av skogsarealen kalhuggits.
Skyddet för de återstående naturskogarna i Sverige är mycket dåligt, särskilt nedanför den fjällnära skogen. En utvärdering av det svenska natur och miljövårdsarbetet 1996, riktade kritik mot att Sverige skyddat anmärkningsvärt lite av de stora viktiga ekosystem i förhållande till andra länder.

Just nu håller även de sista resterna av oskyddade naturskogar på att försvinna. Avverkningen av dessa skogar sker hela tiden. Trots att man nu är mer medveten om naturvård inom skogsbruket och att det ständigt sker nya avverkningar av dessa skogar. Det handlar om ekologiska system som inte kan återskapas inom överskådlig tid. För naturskogarna innehåller många kvaliteter som saknas i de nya produktionsskogarna. I naturskogarna finns grova, gamla träd och död ved som är vikigt för många hotade arter. Forskarna anser att staten har runt 10 år på sig att skydda dessa skogar i reservat, annars kommer den att gå förlorad.
Ibland kan det stoppas av lokala protester. För många av de lokala kretsarna är skogsfrågorna huvudfrågor. Omkring 40% av de fjällnära naturskogarna är idag skyddade.
De flesta är överens om att mer skog måste skyddas men det är ingen som tar på sig ansvaret. Under tiden faller de skogar man pratar om att skydda. Men naturskogarna har hela tiden stått i fokus för föreningen och lösningen säjs nu vara nära även om det ännu inte är löst.

Jordbruket är ännu ett område som SNF försöker att förbättra för jordbruket är kanske det som påverkar miljön och människorna mest. Välkända negativa miljöeffekter av dagens jordbruk artutarming, övergödning av vattendrag och grundvatten, erosion, föroreningar i produkter, markskador och försaltning…listan kan göras lång.

Vad kan DU göra?
Om du vill hjälpa naturen och miljön till en bra framtid kan du börja med att bli medlem i den Svenska naturskyddsföreningen. Du kan gå på deras möten och lära dig en hel del om dagens läge för miljön. Jag är själv medlem och har varit det sedan jag var väldigt liten. Är själv inte speciellt aktiv i föreningen men bara genom att vara medlem hjälper du till. Man betalat medlemsavgift till föreningen som sedan kan användas till deras miljöprojekt. Nu på senare tid har jag tagit miljöfrågo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturskyddsföreningen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-27]   Naturskyddsföreningen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1266 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×