Revisorns oberoende - en definitionsfråga vid revisionsnära rådgivning i mindre företag?

1 röster
1564 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammandragDen första januari 2002 infördes analysmodellen som ett självgranskande verktyg för attsäkerställa revisorns oberoende. Den nya regleringen instiftades efter de senasteredovisningsskandalerna. Modellen tillämpas vid prövning av revisorns oberoende iaktiebolag.Revisorns oberoende är en hörnsten inom revision. Revisorns uppgift är att granskaårsredovisning, bokföring samt förvaltning. Granskningen skall följa god revisionssed ienlighet med FAR: s yrkesetiska regler. Vid granskning av mindre företag arbetar revisornnära ägaren vilket kan tänkas störa revisorns oberoende.Denna uppsats undersöker revisorns oberoende vid revision av mindre företag samtsvårigheten att bibehålla detta oberoende vid revisionsnära rådgivning. Studien hargenomförts med hjälp av personliga intervjuer. Respondenterna är anonyma på grund avämnets känsliga karaktär. Respondenterna består av fyra revisor från skilda byråer i Uppsala.De slutsatser som framhålles är uppbyggda från studiens teori, empiri och analys. Det är intesvårare för revisorn att behålla oberoendet vid revisionsnära rådgivning i mindre företag. Ettyrkesmässigt förhållande mellan revisor och klient som bygger på vänskap och förtroendeanses fördelaktigt vid granskning av företag. Även långa revisionsuppdrag utger positivrespons vid granskning. Revisorns oberoende beror till stor del på dennes egen etik och moral.Revisorns oberoende är en definitionsfråga som saknar vissa tydliga gränsdragningar igällande regelverk. Gränsdragningarna har dock tol...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Revisorns oberoende - en definitionsfråga vid revisionsnära rådgivning i mindre företag?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Revisorns oberoende - en definitionsfråga vid revisionsnära rådgivning i mindre företag?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12693 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×