Venedig

24075 visningar
uppladdat: 2002-11-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INLEDNING

Jag valde Venedig eftersom det inte fanns tillräckligt med fakta till mitt första val som var Sligo. När jag skulle välja en ny stad så ville jag vara säker på att det fanns fakta om den. Därför kollade jag lite i en del böcker efter någon stad som det verkade finnas bra fakta om och som verkade intressant. Venedig blev valet. Med tanke på frågeställningarna så tyckte jag att Venedig skulle bli kul. En slags ö med hundratals kanaler i sig verkar ju ganska udda.

FRÅGESTÄLLNING

1,VARFÖR LIGGER STADEN DÄR DEN LIGGER?
2,HUR SER STADEN UT OCH VARFÖR GÖR DEN DET?
FAKTADEL
Redan innan Venedig bildades hade venetianerna varit ute på öarna (Venedig består av mer än 118 öar som i stort sett består av sumpmark) för att fiska och skaffa salt. Men det var först när det Romerska imperiet började falla samman som de venetianer som hade överlevt fiendens (främst hunnernas) attacker flydde ut i sina båtar till öarna för att söka skydd. Här var de skyddade eftersom fienden inte var så sjökunnig.
Centrum av öarna blev Torcello. På 600-talet var det en viktig handelsplats, både pga. sitt utmärkta läge för handel och pga. sitt salt. Romarriket delades sedan i två riken. Det Östromerska riket med Bysans eller, som det nu heter, Konstantinopel som huvudstad och det Västromerska riket med Ravenna som huvudstad. Det blivande Venedigs mittenläge gynnade dem som bodde där och venetianerna blev Bysans allierade*1. Vid denna punkt kan man kanske inte se hur detta skulle komma att påverka hur Venedig skulle se ut men vänta bara. För detta var ett stort steg i Venedigs handelshistoria.
I början av 800-talet erövrade Karl den stores*2 son Pepin fastlandet runt öarna. Men när han skulle fortsätta att försöka erövra öarna slöt sig öborna samman för att försöka stoppa honom. Detta gjorde att han bara lyckades ta över en liten ö vid namn Malamocco . Men efter Pepins invasion sökte venetianerna efter en säkrare plats att bo på. Den säkrare platsen var längre ner längs floden Rivo alto eller Rialto. Så grundades Venedig.
Ungefär vid denna tidpunkt valdes för första gången ett slags stadsöverhuvud. En Doge. Han bodde antagligen på samma plats som det som nu kallas Dogepalatset. Nu började venetianerna också att flitigt bygga upp sin stad . Både deras handel och deras salt hade varit så pass framgångsrikt att de kunde bygga kanaler (som skydd för översvämningar). Broar byggdes överallt. Kyrkor restes och för att öarna skulle klara bebyggelsen pålades*3 de. En del av delarna till kyrkor och liknande byggnader kom från den gamla ”huvudön” Torcello.
Fram till nu hade Venedig varit en betydande handelsstad för andra städer men omkring år 840 bestämde sig venetianerna för att de skulle bygga sina egna skepp och själva ge sig ut i leken. Men det var farligt att färdas längs länderna vid Dalmatiska kusten*4, eftersom det på den här tiden fanns ”farligt” folk på den sträckan. Slaverna som bebodde dessa länder attackerade venetianernas skepp. Venetianerna inledde krig mot dessa länder som de besegrade ett efter ett.
Runt 1000-talet kan man börja tala om Venedig som en stormakt. Venedig engagerade sig också i korstågen men det var inte förrän det fjärde korståget på 1200-talet*5 som de gjorde slag i saken och deltog i själva kriget. De kämpade tillsammans med frankerna men istället för att leda trupperna in i Egypten som frankerna trodde att de skulle göra, styrde Dogen Enrico Dandalo in dem i deras förra bundsförvanters land Bysans. Konstantinopel plundrades och skepp efter skepp fraktades över till Venedig med skatter och antikviteter.
Vi vet ju nu att Venedig inte blev herre över alla haven men på den tiden hoppades man på det i Venedig och då var det ju självklart att man behövde ett mäktigt helgon. Valet blev Markus. År 827 blev hans kvarlevor under mystiska omständigheter bortförda från Alexandria. En kyrka byggdes till helgonets ära på det nuvarande Markustorget . Symbolen för Markus är ett lejon(det avbildas oftast med vingar och en uppslagen bok under sin framtass). Det är därför som man vart man än går i Venedig ser lejon – Markuslejon.
Venedig byggde nu upp ett handelsnät som ingen tidigare hade sett maken till. Exempelvis är börshandel, bankväsen, bokhållning och bankväxlar alla venetianska uppfinningar. Ett av Venedigs ständiga problem var matförsörjningen. Runt 1400-talet hyrde man in trupper med legosoldater som skulle hjälpa dem att ta över några av de närliggande jordbruksstäderna. Venedigs tid av pompa och ståt utan bekymmer sträcker sig ungefär till början av 1500-talet. Då dök problemen upp. Kortfattat kan man säga att de krigade mot turkarna om Venedigs östliga besättningar och vann men med stora förluster. Sedan krigade man mot Frankrike, Spanien och den tyska påven, ”ligan i Cambrai ”, för att de tyckte inte om Venedigs besittningar i Italien. Nu förlorade de Verona, Vicenza och Padua.
Någon gång på 1600-talet föll handelsimperiet ihop och länderna vid Venedigs gränser stod redo att ta över. Det Habsburgska riket som infattade Hamburg och Österrike störde Venedigs handel med piratanfall. Det Habsburgska riket var då ett mäktigt rike och Venedig behövde en bundsförvant. De valde Frankrike. Men ungefär samtidigt drabbades Venedig av pesten. Den var ett hårt slag för Venedig med dess lilla befolkning. När den slutligen upphörde tackade folket Jungfru Maria och byggde en kyrka till hennes ära ”Santa Maria della salute”. Kyrkan är byggd i barockstil men hela Venedig är inte på långa vägar byggt i barock. Venedig är ett virrvarr av olika byggstilar och arkitekturkonst.
Förutom att Venedig hade förlorat en hel del av sitt folk i pesten så hade man nu också förlorat sjöherraväldet. Tre nya stormakter hade klivit in på arenan: Spanien, Frankrike och Habsburg.
Venedig, som nu varken hade koll på sin politik eller sin ekonomi, försökte hålla sig neutralt mellan dessa nya stormakter. Nu blev Venedig i stället ”Nöjenas stad” med casinon överallt och mer än tjugotusen horor. Men casinona förbjöds när en del fina familjer som säkerligen var inskrivna i Libro d’Oro *6 gick i konkurs pga. dem. Spelandet fortsatte dock i det fördolda . Tack vare denna period hade också Venedig hittat en ny födkrok – turismen.
1797 tog Napoleon över staden (Venedig gav sig utan motstånd). En liten rolig detalj är att han nu också tar de fyra bronshästarna*7). Napoleon blev kung av hela Italien 1804. Han besegrades 1815 men hade då redan lyckats förstöra eller ta med sig en del av Venedigs arkitektur och konst. Kyrkor, kloster och skolor revs eller stängdes för att man skulle bygga ett palats till Napoleons svåger och en park bredvid Arsenalen. Venedigs konst tillhörde nu Frankrike och skulle därför föras till Paris. Men den återfördes sedan vid 1815 då Napoleon blev besegrad.
Tro nu inte att Venedig blev fritt i och med detta. I freden i Wien 1815 blev de i stället en del av Österrike. Inget gjordes för att bättra på Venedigs handel eller ekonomi. Men det kungliga österrikiska paret gillade att tillbringa sin fritid i Venedig och detta gjorde att Venedigs turism verkligen fick fart. Palatsen byggdes om till hotell och en järnväg byggdes in till Milano. 1866 blev Venedig fria från Österrike och blev i stället en del av Italien.
Vi har nu kommit till någon slags vändpunkt för Venedigs äktenskap med havet*8 . Nu har den moderna ekonomin klivit in i bilden och havet gör en snabb vändning från vän till fiende. Havet hade varit Venedigs välgångskälla och venetianerna behandlade det med respekt. Man var väl medvetna om att man inte skulle rubba balansen i systemet. Om man någon gång glömde detta var en översvämning en ganska påtaglig påminnare. Att vattnet kom in i staden var viktigt för det tog med sig det viktiga syret och drog med sig ut stadens skräp. Det fanns tre ingångar (Porto di Lido, Porto di Malomocca och Porto di Chioggia) och de var alla bevakade. Inga stora fartyg fick komma in i lagunen för risken att de skulle rubba balansen. Om någon bröt mot reglerna för lagunens välbefinnande så blev det dödsstraff.
Men denna lag är nu för länge sedan glömd. 1917 stängdes skeppsvarvet Arsenalen och mer än tusen familjer blev arbetslösa. Mussolini *9 lade ner mycket pengar på vapenindustrin och delar av den förlades till Venedig. Platsen för detta blev Marghera vid Mestre på fastlandet. Vapenindustrin växte sig stor och stark. Skeppsvarv, järnverk och kemiska fabriker anlades. Staden växte och man behövde snart mer plats och det mest naturliga var ju självklart att torrlägga delar av lagunen.
Innan jag fortsätter tror jag att jag ska berätta lite om ”Acqua Alta” och vad det är: Acqua Alta är en beteckning på ett slags högvatten. Det styrs av månen (det är månen som bestämmer när det blir högvatten) och vindarna. Det finns två vindar. Den första är Sirocco. Den blåser in vatten i Venedigs kanaler. Den andra är Bora som gör så att vattnet stannar kvar inne i kanalerna. Om sedan också månen (högvattnet) ligger på när de här två vindarna samarbetar så blir det översvämning. Detta är dock inte farligt för Venedig utan snarare bra. I alla fall förr i tiden. Men numera kommer översvämningarna för ofta och de är för kraftiga. Dessutom innehåller vattnet som översvämningarna för med sig föroreningar. Nu åter till den känsliga balansen i lagunen och hur vapenindustrin påverkade den.
När Mestre-Maghera hade vuxit så pass att detta industriområde till och med blivit större än Venedig så behövde man självklart massor med färskvatten. När man upptäckte att det fanns gasfyndigheter i lagunen var ju inte det helt fel heller. Man pumpade alltså upp både sötvatten och gas från havsbotten. Detta innebar att havsbotten blev ihålig. Sedan sjönk den liksom ihop och blev lägre. Detta ledde i sin tur till att också Venedig följde med och hamnade lägre ner. Venedigs sönderfall beror också på båtarna (både de stora som rör upp lagunens vatten och de små motorbåtarna vars vågor tär på byggnadernas socklar) och utsläppen. Dessa utsläpp sker hela tiden och fräter på Venedigs konsthistoriska byggnader.
Mycket görs dock numera för att Venedig ska bevaras. Men detta hände först efter den stora katastrofen 1966 då högvattnet var rekordhögt och Venedig befolkning fick genomleva ett par dygn utan el, mat eller vatten plus att stadens cisterner*10 med olja gick sönder och allt vatten runt Venedig fick ett tjockt oljelager på sig . I och med detta gick många ovärderliga konstskatter också förlorade. Först nu bildades alltså en organisation för att bevara staden och dess byggnader. Det finns många förslag hur man ska försöka rädda Venedig och om vi har tur så kommer de att både enas om något av dem och genomföra det i praktiken innan det är för sent.


SAMMANFATTNING OCH ANALYS

Varför staden Venedig ligger där den ligger stämmer ju till en viss del om man ska utgå från boken. Den har ju naturtillgångar (”det dyrbara” saltet och så klart vattnet för fiske, handel och transport). Dess läge var utmärkt för stadens första syfte som ju var att komma undan fienden och sedan för dess lämplighet för handel och för dess lätthet att försvara. Men öarna i sig var ju inte så jättebra, eftersom det inte gick att odla något på den sumpiga marken. Sedan var man tvungen att påla upp nästan allt och staden kunde ju inte heller växa på det sättet som beskrivs i boken för det är ju en ö.
Staden Venedig ligger där den ligger av flera skäl som skiftat genom tiderna. Till exempel vattnet som från början var viktigt för att hunnerna inte kunde nå dem eftersom de inte var bra på båtar eller kunde mycket om havet. Venetianerna kom därmed undan fienden tack vare vattnet. Senare gav vattnet stadens befolkning stora fördelar genom att det blev en stor handelsstad men det var ju inte därför de slog sig ner där från början.
Det här tycker jag räcker för att förklara varför Venedig ligger där det ligger. Nu över till hur Venedig ser ut och varför det gör det. Det är pga. denna fråga som jag har skrivit ner hela Venedigs historia. Venedig har ju hela tiden varit tvungen att rekonstruera sig efter sina ganska bökiga förutsättningar. Istället för som så många andra städer bygga ut, och bygga ut, och bygga ut så har de fått ta den lilla plats de har till sitt förfogande (även om de till viss del har byggt sin stad på pålar). De har varit tvungna att bygga med kvalitet i stället för med kvantitet annars har det inte fungerat.
Venetianerna har byggt och smyckat sin stad mycket omsorgsfullt och under många århundranden. Man kan klart se de olika tidsperiodernas stilar i Venedig. Särskilt på de vackra kyrkor som uppförts till åminnelse för helgon. På tal om helgon så är det pga. Venedigs skyddshelgon Markus som det finns lejon (i sten eller metall) överallt i Venedig. Det finns också mycket vacker konst och många vackra skulpturer överallt i Venedig. Varför? Lycka i strid. Det mesta av det är nämligen stöldgods från just krig. Fast en del konst har gått förlorad i strid och en del förstördes 1966 i de stora översvämningarna.
Venedig har inte som många andra städer rivit gamla hus för att bygga nya eller bygga vägar utan de har i så stor utsträckning som möjligt haft kvar det gamla. Just det är också nyckeln till en annan viktig del av Venedig. Venedig var ju faktiskt en av de första städerna som levde av turismen. Det tycker jag är en viktig aspekt om man vill förstå sig på Venedig. Allt som jag har berättat om finns fortfarande kvar att se. Men kanske inte så länge till.
Jag föreställer mig Venedig lite som en sagostad med vackra hus och broar överallt. Gondoler glidande på guldglittrande kanaler och vackra statyer vart man än går. Det tror jag kan bero på att de böcker jag mest har andvänt mig av är skrivna av människor som älskar denna stad och som vill visa all dess skönhet. De har inte ljugit (alla fakta stämmer) men de har ändå på nåt sett undanhållit en del fakta. För Venedig kan väl ändå inte vara som en saga för alla?


KÄLL-/LITTERATURSFÖRTECKNING

Vidal in Venice av Gore Vidal
1985
a Channel Four book

Venedig av Marita Jonsson
2000
Albert Bonniers förlag

Nationalencyclopedien

Lilla Focus

Vendela i Venedig av Christina Björk
och Inga-Karin Eriksson
1999
Rabén och sjögren

Pappa

Italien
Herbert Hartmann
1983
bokorama

Venice
Pierre Laprohon
197...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Venedig

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-28]   Venedig
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1274 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×