Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass

1 röster
1788 visningar
uppladdat: 2007-09-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund Tidigare studier av patienter som har opererats för övervikt med Gastric Banding visar att många patienter får besvär med överskottshud efter operationen. Det finns däremot ingen studie som undersöker om och i så fall i vilken grad patienterna har besvär av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass som ger en förväntat stor viktnedgång. Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om personer som har opererats för övervikt enligt Gastric Bypass har problem med överskottshud och hur de i så fall upplever detta samt om det finns något samband mellan överskottshud och patientens ålder, viktnedgång och aktivitetsgrad. Metod Ett för denna studie konstruerat frågeformulär skickades ut till de personer som hade opererats med laparaskopisk Gastric Bypass på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan år 2002 – 2004. Formuläret skickades till 148 personer och svarsfrekvensen var 76 %. Resultat Av de 112 personer som besvarade frågeformuläret uppgav 94 personer (84 %) att de hade besvär av överskottshud. Denna satt framför allt på magen, överarmarna och på insidan av låren och den gav bl.a. besvär med svamp och klåda, problem att hitta kläder, psykiska besvär och den försvårade fysisk aktivitet. Statistiskt fler kvinnor än män hade problem med överskottshud. Konklusion De medicinska riskerna med fetma minskar i o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-09-07]   Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12914 [2024-03-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×