Simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i ett kondensorskåp

1897 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Torkning av kläder har med tiden utvecklats till att bli en stor faktor av energiförbrukning i bostadsområden genom maskiner som bl. a. torktumlare och torkskåp. I USA ökade användningen av torkmaskiner i hushåll från 40% under 1970 till 80% i 1990, vilket motsvarar en användning av ca 76 miljoner torkmaskiner.Marknaden för torkskåp är inte stor i Europa. Det är främst Norden som använder torkskåp för torkning av kläder. I dagsläget tillverkas s.k. avluftarskåp, d.v.s. det krävs en slang ut ur huset för att evakuera den fuktiga luften. Asko Cylinda AB har på senare tid utvecklat ett nytt kondensorskåp av ett sådant avluftarskåp. Med det nya kondensorskåpet behövs det inte någon evakueringsslang ut ur huset eftersom torkningen sker i ett recirkulerande system. Gälarna i bakkanten av torkskåpet möjliggör plantorkning eftersom luften skickas in i flera sektioner.I uppsatsen har kondensorskåpet studerats i ett simuleringsprogram som kallas Comsol MultiPhysics. En 2-dimensionell modell skapades där bl.a. luftströmningsbilden och temperaturfördelningen i skåpet simulerades. Utifrån grundmodellen skapades ett antal modifieringar på kondensorskåpet för att erhålla kunskap om vilka modifieringar som ger bättre luftflödesbilder.Temperaturfördelningen i kondensorskåpet är ojämn enligt simuleringarna då luftdistributionen är bäst i sektion 2 och 3 i grundmodellen. Faktorn som har störst påverkan på luftströmningsprofilen är den uppströmmande luften vid baksidan av skåpet, luften bromsar upp den varma luftstrålen ut från gälarna. Fall 1.1 är modifieringen som skapa den bästa luftströmningsprofilen vilket bidrog med en jämnare temperatur-fördelning. I modifieringen användes textilerna för att täppa igen ytorna vid baksidan av kondensorskåpet för att eliminera uppströmmande luft framför gälarna. Effekttransporten mellan textilen och luften ökade med upp till 50 % på flera sektioner då grunduppställningen modifierades enligt fall 1.1.Studien i denna rapport är ett bra underlag för fortsatta studier inom simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i kondensorskåpet. Nästa steg i studien är att konstruera en 3-dimensionell ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i ett kondensorskåp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i ett kondensorskåp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12921 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×