Stretching: ett arbete om stretchingens vara eller icke vara i idrottsundervisningen på gymnasiet

2012 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med examensarbetet är att få kunskap om idrottslärares uppfattning om stretching. Vi ville få ökad kunskap om lärarnas syn på stretchingens betydelse för fysiska aktiviteter i skolan och vilka fördelar och nackdelar stretching kan ha för eleverna enligt lärarna. Vi har använt oss av intervju som metod för att kunna besvara vårt syfte. De som intervjuats är fyra idrottslärare, en sjukgymnast och en idrottsläkare. Resultatet av intervjuerna visar på att idrottslärarna har delade uppfattningar om stretchingens betydelse i idrottsundervisningen idag. Tidsbrist uppges vara skälet till att stretching inte bedrivs i någon större omfattning. Stretching tillämpas oftast i slutet av lektionerna med syfte att samla eleverna för avslappning. Idrottslärarna framhåller att stretching kan ha betydelse för elevernas välbefinnande och rörlighet. Om stretching ska bedrivas i idrottsundervisningen så ska den instrueras och utföras korrekt efter idrottslektionen. Idrottslärarna bör främst använda stretching i det syftet att den ökar välbefinnandet och bidrar till elevernas kroppsuppfattning så att de flesta elever kan värdera stretching som en fördelaktig aktivitet för deras hälsa. Stretching bör inte användas före idrottslektionerna i syfte att förebygga skador, minska...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Stretching: ett arbete om stretchingens vara eller icke vara i idrottsundervisningen på gymnasiet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Stretching: ett arbete om stretchingens vara eller icke vara i idrottsundervisningen på gymnasiet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13218 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×