Min syn på frihet - Existentialism

3 röster
14987 visningar
uppladdat: 2002-12-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Människans frihet begränsar till sig den miljö denne är uppväxt kring. En person som föds i fattigdom har en helt annan tillgång till frihet än vad personen har som föds i rikedom. Man kan säga att personen som föds i fattigdom inte har en aning om att denne har mindre frihet än någon annan, så länge inte denne görs medveten om att det finns en annan form av frihet. Jag ville inte nämna det "mer frihet" eftersom jag inte anser att rikedomen har större frihet än fattigdomen. Den största friheten, anser jag, den ha som accepterat sitt liv och är nöjd med sitt som det är. Kanske skulle den ultimata friheten vara det vi ser om vi sträcker oss bak till renässansen när folket var indelade i sina platser redan innan dom var född, "Du är handelsman, det barnet ska bli snickare eftersom hans far är det". Vi hade våra platser och visste inget annat än det vi var tilldelad med dem. Detta visar på litet av Platons "Grottliknelse" där han visar på fångarna i grottan som inget annat vet än att sitta där inne, dom vet inget annat av måtten på existens än de skuggor och tal dom kan se och höra bakom sig. När den ene blir släppt lös och får chansen att vandra ut så blir denne medveten om att det finns något större. Frågan är då om denne blir en bättre människa eller inte av denna upplysning. Han får friheten att välja på att gå ut, stanna kvar, gå till vänster, gå till höger, välja att lägga sig på sin plats strax utanför gången, men han har inte lärt sig fatta dessa beslut och kommer alltså inte klara att välja sin väg. Enklast för den frisläppte fången är då att återgå in till sitt fängelse, men hans medvetenhet om att det finns något större och ljuset som försämrat hans förmåga att se i mörker gör att fången ej heller längre trivs inne i grottan.

Här har vi alltså litet fenomenet av dagens människa. Vi blir en gång varse om möjligheterna och kan sedan inte återvända, samtidigt som vi kanske inte behärskar de ny möjligheterna. Vi är fångna i våran medvetenhet och blir helt enkelt hjälplösa av vår egen förmåga att kunna välja. Djuren har inte denna last eller gåva, man kan tolka det fritt. Ett djur som blir hungrig, löser detta instinktivt. När djuret blir hungrig genomgår det den process som behövs för att finna mat eller vatten. Blir vi, människan, hungrig börjar vi besluta om att vi är hungrig, sedan krävs besluten för när vi ska stilla hungern, med vad vi ska stilla hungern och om det skall till några omständigheter som att äta med någon eller om familjen är samlad där även varat-från-andra blandas in.

Är det mindre frihet att leva under bestämda förhållanden än som vi lever idag när vi bestämmer själva? Hur mycket bestämmer vi då själva? Ifråga om arbete, hur många har ställt sig tanken: "Jag kan arbeta med vad som helst"? Är vi förmögna att kunna ta beslut om vad vi själva vill göra? Om jag nu vill BLI snickare, så tar jag ju tag i det som behövs för att bli snickare, förr eller senare. Men här går vi alltså den enkla vägen och tar det yrke som verkar ligga närmast till hands att få. Vi arbetar kanske inte alltid för att vi bryr oss om det vi arbetar med, utan vi arbetar för att klara vårt eget liv, vår egen existens. Andras syn på mig påverkar i viss grad hur vi lever under bestämda förhållanden. På arbetsplatsen förutsätter arbetsgivaren at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Min syn på frihet - Existentialism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-04]   Min syn på frihet - Existentialism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1324 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×