”Som ett tecken på utsidan av vad som pågår på insidan” Om upplevelsen av anorexia nervosa och hur sjuksköterskan kan hjälpa.

1 röster
2363 visningar
uppladdat: 2007-05-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Litteraturstudiens syfte var att få en fördjupad förståelse för personer med anorexia nervosa och hur de upplevde sjukdomen, att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda dessa patienter och vad som varit betydelsefullt i omvårdnaden. I bakgrunden presenterades en introduktion till ämnet och tog bland annat upp vad det innebar att ha sjukdomen. Att leva med anorexia nervosa är en livsstil med ständigt kontrollbehov och en förvrängd kroppsuppfattning. I bakgrunden beskrevs även hur vården såg ut vid anorexia. Bland annat var det av betydelse att skapa förtroende för att bygga en terapeutisk relation. Den omvårdnadsteoretiska förankringen avsåg att bidra med en ökad förståelse för vad omvårdnad kan innebära och betydelsen av den mellanmänskliga relationen. Fredriksson menade att patienten behöver hjälp ifrån någon som är villig att lyssna och är tillräckligt engagerad. Begreppet lidande utifrån bland andra Eriksson förutsatte en förståelse för patienten och dennes upplevelse av en sjukdom. Det var av vikt att se patienten och vara lyhörd för människans symbolspråk, många kan ha svårt för att uttrycka sitt lidande. Tolv vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes i resultatet. En indelning av tre teman gjordes; Upplevelsen av anorexia nervosa, Hur sjuksköterskor uppfattar det att vårda patienter med anorexia nervosa samt Vad som är betydelsefullt i omvårdnaden, hur sjuksköterskan kan hjälpa. En dominerande uppfattning av patienter var kluvenhet och ständig inre konflikt. På ett sätt gav anorexia patienterna en form av kontroll men så småningom upplevdes den ta över all kontroll. Ibland var den en trygghet, ibland sågs den som skrämmande. Sjuksköterskor upplevde det utmanande att ta hand om dessa patienter. Sjuksköterskor berättade att de fick svårt att efterleva sina etiska koder beträffande omvårdnad eftersom de uppfattade patienterna som manipulativa och fick svårt att gå in i bemötandet med förtroende. Sjuksköterskan spelade stor roll för patientens tillfrisknande, det var betydande att skapa relationer till patienter där hänsyn togs till hela...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ”Som ett tecken på utsidan av vad som pågår på insidan” Om upplevelsen av anorexia nervosa och hur sjuksköterskan kan hjälpa.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-11]   ”Som ett tecken på utsidan av vad som pågår på insidan” Om upplevelsen av anorexia nervosa och hur sjuksköterskan kan hjälpa.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13430 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×