Moldavien - Europas fattigaste land

8 röster
17860 visningar
uppladdat: 2002-12-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Europas fattigaste land. Varför?

Inledning.
Moldavien är något av ett bortglömt land för oss i Västeuropa. Våra medier rapporterar ytterst sällan något därifrån förutom små notiser. Det enda vi i högstadiet fick veta om Moldavien var ungefär var det ligger och att deras huvudstad heter Chisinau. Att det är Europas fattigaste land fick vi inte veta. Den första gången jag kom i kontakt med Moldavien var genom en artikelserie i Sydsvenskan för något år sedan i samband med att Sverige skulle spela VM-kval (har jag för mig) mot Moldavien. Det var en mycket bra artikelserie, men jag tycker det är skrämmande att det ska till något så banalt som en fotbollsmatch för att belysa problemen i denna tämligen närliggande republik. Min tes om att Moldavien är ett bortglömt land bekräftas delvis under tiden jag sitter och skriver denna text i Microsoft Word. Namnet på landets huvudstad får en ilsken rödmarkering som felstavat, trots att jag dubbelkollat och bevisligen stavat rätt. Människorna på världens största dataföretag har, även dem, glömt bort Moldavien.


Korta fakta om landet.

Yta: 33.800 km2

Invånarantal: 4,4 Miljoner.

Gränser: I nord, syd och öst gränsar Moldavien till Ukraina, i väst till Rumänien.

Språk: Moldaviska (Egentligen bara en dialekt av Rumänskan)

Läs/skrivkunnighet: Mer än 96%

Religion: 98% Ortodoxt kristna.

Valuta: Leu

BNP per capita: $440 (1998)

Export: 471 miljoner Dollar

Import: 568 miljoner Dollar

Viktigaste exportvaror: Jordbruksprodukter, textilier, metaller.
Viktigaste importvaror: Ungefär allt annat.


Historia.

På 1400-talet kallades Moldavien för Bessarabien och var en del av furstendömet Moldova och förblev så i flera århundraden. I sinom tid blev Moldova en del av det osmanska riket fram till 1812 då Bessarabien erövrades av Ryssland. Vid ryska revolutionen 1917 utropade Bessarabien sig som en självständig republik men anslöt sig inom ett år till Rumänien. 1922 tvingades man att gå med i Sovjetunionen. Efter en mängd turer under början av andra världskriget utropades den socialistiska sovjetrepubliken Moldavien 1940. Kommunistpartiet blev det ända tillåtna och man övergick till planekonomi. Efter kriget gjorde sovjetunionen omfattande folkomflyttningar för att öka antalet ryssar i Moldavien och man tvingades ta avstånd från Rumänien. Många moldavier deporterades till Centralasien och det kyrilliska alfabetet samt ryska som nationalspråk infördes, allt för att kväva eventuella nationalistiska känslor. 1989 bröt folkliga massprotester mot sovjetstyret ut och när unionen rasade samman 1991 förbjöds kommunistpartiet och man fick för första gången på 50 år en president som var oberoende av Moskva.

Varför så fattigt?
Att räkna upp alla anledningar till Moldaviens fattigdom och misär skulle ta en dryg vecka men några av de starkaste är som följer:
* Brist på naturresurser = stort importberoende
* Brist på industrier
* Saboterade odlingsmarker
* Inbördes stridigheter och konflikter.
* Värdelösa, egoistiska och ofta korrumperade politiker.
*Sovjetisk exploatering.

Vad menas med det då?
Ska försöka förklara vad de olika punkterna här ovan innebär. I ordning som de står.

1. Bristen på naturresurser är en ganska så självklar hake i ett lands ekonomi. Det innebär mindre saker att exportera och mindre råvaror att använda i den egna industrin. Det finns varken malm, kol, gas eller någon annan värdefull naturresurs i Moldavien. Dessa råvaror tvingas man alltså istället att importera för dyra summor.

2. Bristen på industrier är en följd av det ovanstående. När sovjetunionen industrialiserades på 30-40-talen lade man givetvis industrierna nära de platser råvarorna fanns, det vill säga INTE i Moldavien. Nu för tiden tvingas industrierna till att stundtals stå stilla på grund av det inte finns tillräckligt med energi i landet för att hålla dem igång…därmed har en ond cirkel uppstått. Denna brist innebär också att industriellt framställda produkter måste importeras, och att man inte har något eget att komma med i utbyte. Den enda industri som finns är direkt eller indirekt knuten till nästa punkt: Jordbruket.

3. ¾ av Moldaviens markyta består av perfekt odlingsbar mark. Under sovjettiden agerade Moldavien tillsammans med Ukraina som huvudleverantör av säd, frukt och andra odlade varor. Man var även framstående som vinproducent och kunde erbjuda diverse delikatesser till den övriga unionens länder. Tack vare detta fick man reducerade priser på energi, olja och gas från ryssland och uppnådde därmed en slags balans. Miljön var aldrig en fråga inom sovjetunionen och all världens bekämpningsmedel användes (och används än idag) och därför är stora delar av marken idag alvarligt förgiftad. Detta har gjort att produkternas kvalitet och anseende har sänkts, och de blir därmed svårsålda. Trots detta är jordbruket fortfarande den överlägset största arbetsgivaren i Moldavien med 35% av landets BNP vilket innebär att det räcker med att det under ett år blir en väldigt dålig skörd, för att hela nationen ska haverera i total svält och död.

4. Enda sedan stenåldern har Moldavien varit kantat av strider mellan olika folkslag och grupperingar. Givetvis har det slagit hårt mot ekonomin och i varje krig har infrastrukturen i princip förstörts. Det senaste inbördeskriget utbröt strax efter sovjetunionens splittring 1991 mellan nationalistiska Moldavier och ryssvänliga kommunister i utbrytarrepubliken öster om Dnestr. Kriget blev ett stort bakslag för ekonomin och lade grund till den nu rådande fattigdomen: enda sedan 1992 har man haft underskott i handelsbalansen.

5. När moldavierna går till val röstar de mer på en stark person än på den ideologi han/hon står bakom. Folket verkar inte så insatta eller intresserade av politik, förmodligen för att de är trötta på att höra en massa tomma ord och lögner. För så är inrikespolitiken uppbyggd. Innan valet lovas det reformer hit och dit och förbättringar och bättre tider. Men när de väl får makten tenderar alla politiker att vara likadana. De lutar sig tillbaka, kastar runt lite med de ekonomiska spelbrickorna och hoppas på det bästa. För övrigt så är korruptionen, såväl bland politiker som bland poliser, domare och andra maktens män, mycket väl utbredd och har du bara pengar till det kan du köpa dig till i princip vad som helst.

6. Sovjetunionen gjorde som sagt allt för att sabotera nationalismen i Moldavien och för att suga ut det lilla bördiga landet. Man lade beslag på all export och svinade ner miljön med bekämpningsmedel och miljöfarligt konstgödsel. Man förstatligade allting och förstörde därmed individers framåtsträvande anda och förbjöd demokrati


Finns det någon lösning på problemen?
Givetvis kan inte alla problem som finns i Moldavien lösas över en natt, men på sikt hade det åter igen kunnat bli en blomstrande nation. Till en börja med behövs det en stark, pålitlig och icke korrupt ledare som kan ta tag i de radikala reformer som behövs för att sanera landets ekonomi och locka utländska investerare och företag dit! Företag lockar man förslagsvis inte med den nuvarande kommunis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Moldavien - Europas fattigaste land

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Kolamon Monakola 2021-02-10

    fortsätt snacka så kommer ypg till din dörr

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-06]   Moldavien - Europas fattigaste land
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1350 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×