Att leva tills man dör - en litteraturstudie om livskvalitet hos patienter inom palliativ vård

1 röster
2664 visningar
uppladdat: 2008-12-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den döende människan och dennes familj, enligt WHO. Vården skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den palliativa vårdens övergripande mål är att ge patienten och dennes närstående högsta möjliga livskvalitet. Det är mycket viktigt att vårdpersonal har ett etiskt förhållningssätt och värnar om patientens subjektiva upplevelse av livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att skapa en djupare förståelse av livskvalitet hos patienter i palliativ vård. Uppsatsen bygger på tio vetenskapliga artiklar och en litteraturöversikt som har analyserats enligt induktiv metod och manifest ansats. Inkluderade artiklar fanns genom en manuell sökning, samt genom sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. I resultatet framkom faktorer som inverkar på livskvaliteten hos patienter i palliativ vård, vilka presenteras under tio kategorier: symtom, kognitiv förmåga, kontroll, relationer, vårdens betydelse, värdesätta vardagen, värdighet och respekt, hopp, religionen och det andligas betydelse samt förberedelse. I diskussionen applicerades delar av resultatet till Siri Næss teori kring livskvalitet med begreppen aktivitet, gemenskap, självkänsla och en grundstämning av glädje. Det har framkommit att en effektiv samverkan mellan olika yrkesgrupper är nödvändigt för att en god palliativ vård skall uppnås och för att alla aspekter som livskvalitet innefattar skall kunna mötas på bästa sätt. Det är även betydelsefullt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att leva tills man dör - en litteraturstudie om livskvalitet hos patienter inom palliativ vård

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-12-02]   Att leva tills man dör - en litteraturstudie om livskvalitet hos patienter inom palliativ vård
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13660 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×