Ryssland ? framtidens energiexportör?: en ekonometrisk analys av faktorer som påverkat den ryska energiexporten till Europa historiskt sett samt skattning av framtida scenarier

1729 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsens syfte är att studera hur världsmarknadspriset på olja, kol, naturgas samt den europeiska produktionen och konsumtionen av energi påverkar den europeiska efterfrågan på energiimport från Ryssland. Arbetet utföres genom att en ekonometrisk modell skapas där respektive faktors påverkan framgår vid körning. Alla skattade koefficienter fick det förväntade tecknet, fyra av fem blev också signifikanta på 95 procents signifikansnivå. Två framtida scenarier skapades. I det första antogs världsmarknadspriset på olja stiga. Resultaten visade att den ryska energiexporten till Europa skulle kunna öka med upp till 50 procent under perioden fram till 2010. I scenario två antogs istället ett ökat europeiskt produktionsunderskott, vilket också skulle leda till en exportökning för Rysslands del med upp till 50 procent från dagens läge. Med bakgrund av resultaten bör möjligheten för Ryssland att i framtiden kunna ta över rollen från länderna i mellanöstern som den största exportören av energi till den europeiska marknaden vara god. Detta förutsät...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ryssland ? framtidens energiexportör?: en ekonometrisk analys av faktorer som påverkat den ryska energiexporten till Europa historiskt sett samt skattning av framtida scenarier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Ryssland ? framtidens energiexportör?: en ekonometrisk analys av faktorer som påverkat den ryska energiexporten till Europa historiskt sett samt skattning av framtida scenarier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13718 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×