Auktoritära arv En komparativ studie av ideologiers inverkan på attityder i de forna diktaturerna Portugal och Polen

2006 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I denna uppsats söker vi genom att jämföra en före detta kommunistisk auktoritär stat, exemplet Polen, med en före detta fascistisk auktoritär stat, exemplet Portugal, finna svar på om en socialistisk ideologi gynnas mer i ett före detta fascistiskt system samt, som en bifråga, om dessa stater genom sin historiskt starka koppling till respektive ideologi påverkats i sin omvandling till moderna demokratier. Vi uppnår genom att komparativt studera länderna med inriktning på diktaturens art och medel, de religiösa kopplingarna, övergångsstyret, systemförändringar efter revolutionerna och framför allt dagens partier och deras utveckling våra resultat. Genom arbetets gång kom vi fram till slutsatsen att någon skillnad mellan attityderna till en sccialistisk ideologi inte kunde kopplas till den auktoritära regimen, utan snarare är resultat av internationell påverkan och politiska strömningar bland befolkningen. En viss påverkan av regimtypen på de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Auktoritära arv En komparativ studie av ideologiers inverkan på attityder i de forna diktaturerna Portugal och Polen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Auktoritära arv En komparativ studie av ideologiers inverkan på attityder i de forna diktaturerna Portugal och Polen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13771 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×