En studie av kopplingen mellan matematik och kultur i gymnasiets A-kurs

2576 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I kursplanen för gymnasieskolans A-kurs i matematik står det att eleven skall: "känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur, formgivning, musik eller konst..." Syfte Studiens syfte är att studera hur lärare arbetar med detta mål i mattematikundervisningen, samt hur detta mål tas upp i läroböcker och i nationella prov. Metod Vi har valt att intervjua sex lärare under olika former. Vi har träffat tre stycken lärare som vi har intervjuat. En lärare har vi intervjuat över telefon. Vi har också genomfört 2 stycken skriftliga intervjuer, där lärare har fått ge kortare svar på ett antal frågor. Utöver intervjuerna har vi analyserat 10 stycken nationella prov och gjort läromedelsanalys av tre stycken matematikböcker. Resultat Studien visar att det råder olika åsikter om hur kursplanemålet om sambandet mellan matematik och kultur skall implementeras. Dels så finns det olika åsikter om hur man skall tolka begreppet kultur i målet. Det finns även olika idéer om hur man skall undersöka om eleven har uppnått målet. De nationella proven visar sig ha en stor betydelse för hur en del lärare utformar sin undervisning samtidigt som dessa anser att det nämnda kursplanemålet inte kontrolleras på ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En studie av kopplingen mellan matematik och kultur i gymnasiets A-kurs

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   En studie av kopplingen mellan matematik och kultur i gymnasiets A-kurs
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14061 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×