Organdonation och transplantation - ett ämne för skolan?

2 röster
3394 visningar
uppladdat: 2005-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Organdonation och transplantation – ett ämne för skolan? Denna uppsats syftar till att belysa ungdomars intresse för, attityder till och kunskaper om organdonationer och transplantationer. Den syftar också till att diskutera vilken plats samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll har i skolans naturvetenskapliga undervisning med utgångspunkt i undervisning kring organdonationer och transplantationer. Vilken roll våra attityder och förväntningar spelar för våra beslut och vårt agerande behandlas. I två olika skolor genomfördes med alla elever i årskurs 9 på skolorna en enkätstudie som mätte attityder, kunskap och skolans roll inom ämnesområdet. Dessutom intervjuades 17 gymnasieelever med speciellt fokus på skolans undervisning om kontroversiella ämnen samt elevernas uppfattning om ett aktivt ställningstagande kring organdonationer. En majoritet av eleverna i enkätundersökningen var positivt inställda till att donera organ efter sin död. Andelen som kunde tänka sig att donera var större än andelen som var beredda att ta emot organ. Få av eleverna har pratat med sina anhöriga om sin egen eller deras inställning till donation. Det fanns ett samband mellan att känna till vilka organ som kan doneras efter döden och en positiv inställning till donation samt mellan att ha pratat med någon om ämnet och en positiv inställning till donation. Några andra samband med anknytning till kunskap om organdonationer och transplantationer kunde inte fastställas. De elever som är negativa till att donera är också i hög utsträckning negativa till att själva bli transplanterade. Flickor kan i betydligt större omfattning motivera sina ställningstaganden och tre gånger så många av flickorna har pratat med någon om sin inställning. Skolan har inte uppmärksammat ämnesområdet i någon större utsträckning. En majoritet av eleverna vill att mer tid skall ägnas åt frågan. Elever som tagit upp kontroversiella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i skolan efterlyser mer undervisning i samma riktning. Eleverna efterlyser undervisning som belyser fakt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Organdonation och transplantation - ett ämne för skolan?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-05-23]   Organdonation och transplantation - ett ämne för skolan?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14172 [2023-09-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×