”I feel like I’m wandering around in the dark on my own”: En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att ha ett överviktigt barn

1771 visningar
uppladdat: 2008-03-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I Sverige har förekomsten av övervikt och fetma fördubblats de senaste tjugo åren och hälsoproblemet drabbar främst barn. Övervikt och fetma hos barn innebär sämre förutsättningar för ett hälsosamt liv som vuxen. Sjuksköterskan möter överviktiga barn i sitt arbete och har därför möjlighet att hjälpa dem och deras familjer i en förändringsprocess mot ett hälsosammare liv. Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett överviktigt barn. Intervjustudier har analyserats med kvalitativ metod för att öka förståelsen kring fenomenet. I resultatet framgår att det endast är mödrarnas upplevelser som speglas och inte fädernas. Vi har tolkat det som att mödrarnas upplevelser grovt sett kan delas in i två kategorier: Dels de mödrar som har insikt i att barnet är överviktigt, dels mödrar som saknar denna insikt.Bland de mödrar som har insikt är upplevelsen av att ensam bära ansvaret starkast. De mödrar som inte har insikt har svårt att acceptera att deras barn klassificeras som överviktigt. Sjuksköterskans främsta mål är att engagera hela familjen i livsstilsförändringarna. Då mödrarnas upplevelser av barnets vikt grundar sig i två olika uppfattningar så måste sjuksköterskan möta dessa på olika sätt. I mötet med de mödrar som inte har insikt måste sjuksköterskan först och främst främja medvetenhet hos hela famil...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ”I feel like I’m wandering around in the dark on my own”: En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att ha ett överviktigt barn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-07]   ”I feel like I’m wandering around in the dark on my own”: En litteraturstudie om föräldrars upplevelser av att ha ett överviktigt barn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14376 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×