Hemlösa barn - finns dom? - En rättslig studie över hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens utredningar av hemlösa barnfamiljer

1559 visningar
uppladdat: 2008-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
När vuxna personer med barn vänder sig till socialtjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd ska även barnens situation uppmärksammas och ett barnperspektiv ska intas vid handläggningen av dessa ärenden. Vår uppsats syftar till att, genom analys av 32 utredningar, undersöka huruvida socialtjänsten i Göteborgs Stad kan anses ha uppfyllt Socialtjänstlagens intentioner genom att utgå ifrån ett barnperspektiv i utredningar rörande hemlösa barn under år 2006. Vi utgår ifrån ett rättsligt perspektiv som innebär att vi närmare studerar hur några av våra rättsregler är utformade, för att sedan applicera den kunskapen på den fortsatta studien. Utifrån begreppen barnperspektiv och delaktighet vill vi undersöka i vilken grad barnen synliggörs i de aktuella utredningarna. Vi vill då veta hur användningen av ett barnperspektiv kännetecknas och vilka utsagor som visar att ett barnperspektiv har legat till grund för utredningarna. De frågeställningar vi ställer oss är: På vilket sätt kartläggs barnets situation i utredningarna? I vilken grad är barnet delaktigt i att beskriva sin egen situation? Kan utredningarna anses uppfylla gällande svensk lagstiftning vad det gäller barnets rätt till delaktighet? Endast i 5 av 32 utredningar uppger handläggaren att hon/han utgår från ett barnperspektiv i bedömningen eller i beslutet vilket för oss är ett förvånande resultat. Vår undersökning talar därmed för att det ännu är långt kvar till Socialtjänstlagens intentioner uppnås vad det gäller intagandet av ett barnperspektiv. Utifrån vår undersöknings resultat drar vi slutsatsen att barnens situation kartläggs och dokument...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemlösa barn - finns dom? - En rättslig studie över hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens utredningar av hemlösa barnfamiljer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-06]   Hemlösa barn - finns dom? - En rättslig studie över hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens utredningar av hemlösa barnfamiljer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14387 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×