Läroboken, fiende eller medarbetare?

2087 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning I styrdokumenten för gymnasieskolan betonas betydelsen av kommunikationen och att utbildningen leder till bättre språkkunskaper. Läroboken i spanska Caminando de Nuevo 1 som undersöks i det här arbetet och som används i många skolor i spanskundervisning uppfyller inte de kraven. Enligt en rapport av Skolverket1 framgår det tydligt att läromedlet är mycket styrande på innehållet i undervisningen. Den positiva lärandesituationen enligt samma rapport talar för en undervisning där läroboken inte får den centrala rollen: "Undervisningen utgår ofta från texter och dialoger som eleverna själva producerar [...]." En annan granskning av Skolverket visar att många läroböcker är "onyanserade och stereotypa".3 Samtidigt säger erfarenheten att många lärare samt elever känner sig tryggare med en lärobok. Beatrice Arwidsson, lärare i engelska tror att "tidsbrist och osäkerhet [...] är några anledningar till att lärare inte vågar släppa läroboken".4 Tryggheten som många lärare upplever tack vore läroboken är kanske falsk. Vid det här läget är mitt syfte att undersöka i vilken utsträckning läroboken Caminando de Nuevo 1 anpassar sig efter elevernas och lärarnas förväntningar. Min population består av elever och lärare från Folkuniversitetet. Jag utgår jag ifrån följande antagande: Fortsättningsgrupperna kommer att ställa sig mer kritiska till boken än nybörjargrupperna. Metoden jag använder mig av består av två lika delar: 1) en enkätundersökning riktad till nybörjar- och fortsättningsgrupper i spanska; ) en intervjuundersökning riktad till fem lärare i spanska. Diskussionen kring den här lärobokens lämplighet är relevant och betydelsefull för läraryrke av följande anledningar: 1) Caminando de Nuevo 1är en lärobok som användes i många skolor i Sverige; ) med tanke på hur mycket läroboken i många fall styr undervisningen borde alla lärare ifrågasätta dess lämplighet; 3) samtidigt öppnas diskussionen om en undervisning utan lärobok som har växt si...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Läroboken, fiende eller medarbetare?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Läroboken, fiende eller medarbetare?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14745 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×