Militär krishantering - En analys av den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens påverkan på FN-systemet

2464 visningar
uppladdat: 2007-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vår omvärld ser inte längre ut som den gjorde efter andra världskriget och inte heller som den gjorde efter det kalla kriget. Vi befinner oss nu i en värld med allt öppnare gränser där de inre och yttre säkerhetsaspekterna är förenade. De säkerhetspolitiska hotbilderna ser inte längre ut som förr. Att det skulle uppblossa ett krig mellan några av EU:s medlemsstater är idag näst intill osannolikt. En storskalig aggression mot någon medlemsstat är inte heller trolig. Europa står istället inför nya hot som är mer diversifierade, mindre synliga och mindre förutsebara. Efter det kalla krigets slut har västvärldens uppfattning om säkerhet genomgått grundläggande förändringar. Det tidigare helt dominerande hotet om en stats militära aggression har ersatts av en mer sammansatt hotbild som även innefattar hot från andra aktörer än stater. Hot som internationell terrorism, spridning av massförstörelsevapen, organiserad brottslighet, regionala konflikter samt humanitära katastrofer utgör i dag komplexa säkerhetspolitiska hotbilder. Förekomsten av konflikter inom stater har ökat dramatiskt sedan slutet på 1980-talet. Samtidigt som problemen är större än någonsin tidigare tvingas man konstatera att FN inte är utformat för att hantera dessa nya typer av konflikter. FN bildades för över sextio år sedan av segermakterna i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet mellan stater. Världen har förändrats men FN har inte lyckats förändrats i takt med omvärlden. Inbördeskrig, folkmord och grova kränkningar av mänskliga rättigheter har under de senaste åren ställt FN och hela världssamfundet inför några av de svåraste utmaningarna i modern tid. De nya säkerhetspolitiska hoten som vi står inför idag innebär således att kopplingen mellan territorialitet och säkerhet har tunnats ut och sedan 1990-talet första år har det skett en kraftig minskning av det stående territorialförsvaret till förmån för mindre och rörligare insatsstyrkor. Militär våldsanvändning, som tidigare användes som försvar mot ett väpnar angrepp på det egna territoriet, kan idag komma att genomföras var som helst i världen. De rättsliga ramarna för denna verksamhet sätts av FN-stadgans reglering av internationell våldsanvändning. Syftet med denna uppsats är att närmare granska utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarsp...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Militär krishantering - En analys av den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens påverkan på FN-systemet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-14]   Militär krishantering - En analys av den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens påverkan på FN-systemet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14991 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×