Arbetsplatsbesök - ett dagcenter i Göteborg

6680 visningar
uppladdat: 2003-01-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kafé Fågel i stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg ter sig vara vilket dagcenter som helst. I mitten av februari månad 2000 är vi - Michael Tesfai och Harri Blomberg - där för att studera den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för folk med begåvningshandikapp. Innan vårt möte med intervjuobjektet fikar vi bland andra kaffesugna gäster. Ett flertal av dessa är där för att ta del av det utbud, sport- och gymnastikaktiviteter, som Göteborgs kommun har i byggnadskomplexet där kaférörelsen verkar.
Problemet är att kafé Fågel lades ned i januari 2000. Verksamheten som är igång under vårt studiebesök är ett tillsvidarearrangemang innan personal ifrån äldreomsorgen i stadsdelsnämnden Västra Frölunda tar över.

Vi för ett samtal med arbetsgruppsledare Anna-Lena Michell. Hennes egentliga uppgift är att vara föreståndare för ett liknande kafé, också drivet som dagcenter, i Kulturhuset några hundra meter bort, men vid sidan av detta sköter hon nedläggningen av kafé Fågel i dess nuvarande regi. Den tidigare föreståndaren har slutat och nu när man inte har hittat en ny person för den uppgiften och behöver spara i stadsdelsnämndens utgifter har man valt att stänga dagcentret och omplacera dess förståndshandikappade personal.

Michell berättar att hon kände sig illa till mods då hon en fredag i januari skulle berätta för dagcentrets anställda att de inte kunde komma tillbaka på måndagen, då stället skulle stängas. Upprördheten blev stor. Inget fackförbund stödde de handikappade arbetstagarna då omstruktureringen skedde. Rätten till ett jobb var inte lika självklar för de handikappade.
Istället ska en omplacerad kvinna från den kommunala äldreomsorgen driva fiket. Matserveringen upphör och endast smörgåsar och kaffebröd med dryck serveras. Endast en kille med lättare förståndshandikapp får behålla sin arbetsplats efter omstruktureringen, resten har fått gå.

När kommunala verksamheter läggs ned i besparningssyften är det tyvärr så att det oftast drabbar de resurssvaga grupperna först. Fritidsgårdar, dagcenter, dagis och bibliotek läggs ned före andra kommunala inrättningar och evenemang, drabbar därmed sådana som har en svag röst i samhället.
Kommunalanställd personal som arbetar med barn, ungdomar och äldre kan oftast inte tillgodose sina gruppers intressen. Även om den fysiska arbetsmiljön många gånger är god, så är den psykosociala sämre. Framförhållningen blir lidande, när man inte kan planera framåt.

Enligt Anna-Lisa Ternelius i boken ”Arbetsmiljö - yrkesliv” så är ”den psykosociala arbetsmiljön, till skillnad från den fysiska, svår att möta i direkta tal. Det är här främst fråga om arbetsorganisationen, relationer, trivsel och värderingar.”(1)

Samhället vill att våra hjälpbehövande med rätt stöd och träning ska klara sig bra i vardagen, förespråkar varje människas rätt till ett värdigt omhändertagande. Frågan är och som vi ställer till Michell på vilket sätt följer nedläggandet av dagcentret dessa riktlinjer?
Michell anser att kommunen brister i sitt ansvarstagande. Dagcentrets lön på 36 kronor per dag är ett hån. Svårigheterna kvarstår inte endast i dessa punkter, för går man djupare in resonemanget kommer frågan på vem är det i kommunens arbetsorganisation som ser till de handikappades rättigheter i arbetsmiljöfrågor? Vem är skyddsombud för de handikappade på arbetsplatsen, är det densamme som för kommunens personal? Michell kan inte svara på frågan.
Rätten till en god arbetsmiljö är inte lika självklar för de handikappade i daglig verksamhet, som för ”vanliga” svenskar med stark arbetsrätt bakom sig via starka fackföreningar. Flera exempel hittas i de snabba omstruktureringar i stadsdelsnämndernas omorganisationer, där verksamheter startas och läggs ned beroende på den kommunala ekonomins tillstånd.

Det är stora skillnader i begåvningsnivån hos de utvecklingsstörda. Många av dessa är i sitt sjuka tillstånd oförmögna att se sin egen situation och kan då inte göra något åt denna. När de inte har möjlighet att uttrycka sig utan många gånger står på ett barns begåvningsnivå är det risk att förlusten av en fredad arbetssituation tar sig uttryck i ilska, sorg och otrygghet i de fall man inte förstår sammanhanget. Något som senare kan få utlopp i hemmiljön.(2)

Händelsen i Västra Frölunda är inte unik. Den ska jämföras med en liknande situation på ett dagcenter på Styrsö i Göteborgs södra skärgård, där personalen känner sig överkörd. Neddragningar och försämrade lokaler har inneburit ökad medicinering och oroliga vårdtagare.
Situationen där ter sig som i många andra stadsdelsnämnder i Göteborg. Under hösten 1999 har flera av lokalerna på dagcentret gjorts om till kontor. För de funktionshindrade innebär det att de fått mindre lokaler och deras integritet är hotad, samt att lagar som har tillkommit för att säkra livssituationen åt de som är handikappade inte längre kan följas.(3)

Vår intervjusituation försvåras av att det inte känns rätt att be att få tala med någon av de förståndshandikappade som drabbats av arbetsförlust. Ett flertal av dem bor hos sina föräldrar och utvecklandet av arbetet kräver deras tillstånd för intervjuer kan ske.

Anna-Lena Michell vågar ta strid för sitt dagcenter om nedläggning är hotande. Hon räds inte för repressalier. Annars är det ett stort problem att arbetstagare värnar om sitt jobb och vågar inte sticka ut hakan.

Enligt en enkät som tre fackförbund låtit genomföra visade att många kommunalanställda drar sig för att föra fram kritik och åsikter. Det är oacceptabelt, ty vi måste ha en arbetsorganisation som alltid tillåter en öppen diskussion.(4)

För att åstadkomma denna måste vi skapa ett klimat som uppmuntrar till kritik och egna åsikter på arbetsplatsen och inom stadsdelsnämnderna. Därtill behöver man se till ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbetsplatsbesök - ett dagcenter i Göteborg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-05]   Arbetsplatsbesök - ett dagcenter i Göteborg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1506 [2021-05-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×