"Det skall löna sig att plugga" ­ En undersökning av processerna bakom det nya betygsförslaget (Ds 2008:13), samt tidigare betygsskiften, utifrån aspekter såsom politiska ideologier.

2081 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte I detta arbete tas en närmare till på Jan Björklunds förslag på ny betygsskala (Ds 2008:13) samt hur den process som ligger bakom förslaget har sett ut. Syftet är att utifrån aspekter som bland annat politiska ideologier och kunskapssyner studera vad som lett fram till förslaget. Huvudfråga Hur mycket och på vilket sätt påverkar politiska ideologier i det nya och tidigare betygsystembyte? Metod och material En historisk tillbakablick med fokus på betyg och de olika betygsreformer som skett i Sverige genomförs genom en litteraturstudie. Vidare har även olika propositioner, betänkande samt dokument från Statens offentliga utredningar kring betygsfrågan studerats men också artiklar av betyg- och bedömningsforskare har granskats. Därefter utfördes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med betyg- och bedömningsforskare samt en politisk sakkunnig från den nu sittande regeringen(2008). Resultat I analys och resultat genomförs en jämförande analys utifrån våra kvalitativa intervjuer. Slutsatsen är att politiska ideologier tydligt påverkar beslut vid betygsystembyten. Genom historien kan man se att inflytande i debatten flyttats från forskare till allmänheten, men att det ändå är politikerna som tar det slutgiltiga beslutet i processen. Betydelse för läraryrket Det är viktigt att som lärare ha kunskap i vilka olika kunskapssyner och pol...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Det skall löna sig att plugga" ­ En undersökning av processerna bakom det nya betygsförslaget (Ds 2008:13), samt tidigare betygsskiften, utifrån aspekter såsom politiska ideologier.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   "Det skall löna sig att plugga" ­ En undersökning av processerna bakom det nya betygsförslaget (Ds 2008:13), samt tidigare betygsskiften, utifrån aspekter såsom politiska ideologier.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15206 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×