Arkitekten Bernt Nyberg och modernismen : en studie av konst- och musikvetenskapsinstitutionens byggnad "Josephson" vid Lunds universitet

3939 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att beskriva en av arkitekten Bernt Nybergs byggnader. Han utbildades på KTH och examinerades år 1952. Den utbildning som bedrevs på KTH vid den tiden var präglad av modernismen. Bernt Nyberg visade redan under utbildningstiden ett stort intresse för tidigare arkitekturstilar och isynnerhet för klassicismen. Hans intresse för utpräglad ordning tog sig uttryck i byggnader som kan härledas till de geometriska grundformerna. I "Josephson" har han använt sig av kvadraten och kuben som utgångspunkt för rumsmodulens utformning. Man kan ana, men inte säkerställa, att han har använt sig av gyllene snittet på ett egenartat sätt vid utformningen av fasaderna. Bernt Nybergs sätt att ta sig an uppgiften visar på stor uppfinningsrikedom, i synnerhet när det gäller trapphusets utformning, vilket kan ses som ett tidigt exempel på arkitektonisk dekonstruktion. Det är därför märkligt att han sedan balanserat ut delarna på ett sådant sätt att avvikelsen från modernismens norm inte blir iögonenfallande. Bernt Nyberg har också fångat aktuella stildrag vid uppförandet av "Josephson". Huset var avsett att ingå i en serie centralt placerade trevåningsbyggnad...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arkitekten Bernt Nyberg och modernismen : en studie av konst- och musikvetenskapsinstitutionens byggnad "Josephson" vid Lunds universitet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Arkitekten Bernt Nyberg och modernismen : en studie av konst- och musikvetenskapsinstitutionens byggnad "Josephson" vid Lunds universitet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15250 [2023-09-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×