Upplevelsen att leva med implanterad hjärtdefibrillator: en litteraturstudie

1140 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstrakt För människor som fått en hjärtdefibrillator implanterad (ICD) i sin kropp gällde det att försöka acceptera livet som det var och göra det bästa av sin situation. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen att leva med implanterad hjärtdefibrillator. 8 vetenskapliga artiklar har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i tre kategorier: Att återfå livskvalité och känna kontroll trots begränsningar i dagligt liv. Att känna fruktan och osäkerhet. Motstridig information och brist på professionellt stöd. Resultatet visade att det inte bara var positivt att få en ICD utan det var mycket som var negativt för dem, till exempel att mista kontrollen över sin kropp, att vara överbeskyddad och inte få köra bil. Detta återspelade sig i deras dagliga liv. De upplevde starka känslor av fruktan och osäkerhet i samband med själva ICD-chocken. Dessa männis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Upplevelsen att leva med implanterad hjärtdefibrillator: en litteraturstudie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Upplevelsen att leva med implanterad hjärtdefibrillator: en litteraturstudie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15363 [2019-02-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×