Kassationsreducering vid tillverkning av krockkuddar: tillämpning av arbetssättet DMAIC vid Autoliv Sverige AB

1454 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta examensarbete är utfört vid Autoliv Sverige AB i Vårgårda. Företaget är med 80 hel- eller delägda bolag och 34 500 anställda i över 30 länder, världens största bilsäkerhetsföretag. I fabriken i Vårgårda tillverkas bland annat Inflatable curtain, IC, ett sidokrockskydd för huvudet som placeras ovanför sidofönstren på båda sidor i bilen. Vid kollision eller om bilen voltar löses IC-bagen ut med hjälp av en gasgenerator på mindre än 25 ms. Syftet med examensarbetet var att identifiera faktorer som orsakar stor mängd kassationer samt omarbete av IC-bagar vid vikprocessen i tillverkning av IC-bagar till Bil 123. Vidare syftade arbetet till att ta fram konkreta förbättringsförslag, med hänsyn till identifierade faktorer, för en reducering av kassationer och omarbete. För att uppnå detta syfte har arbetssättet DMAIC applicerats av författarna. Akronymen består av faser i ett systematiskt och strukturerat arbetssätt och står för Define, Measure, Analyse, Improve och Control. Examensarbetet har ej innefattat den avslutande fasen, Control, där en uppföljning av implementerade förbättringsåtgärder sker. En nulägesanalys av processens utfall blev utgångspunkten för fortsatt arbete och låg till grund för hur olika feltyper, som ledde till kassationer och omarbete, skulle hanteras. Genom intervjuer och en workshop identifierades ett flertal potentiella faktorer som kunde orsaka kassationer och omarbete. Ingen tydlig avgränsning gick att göra av var i produktionskedjan problemet uppstod varpå författarna valde att angripa samtliga steg i produktionskedjan men med avgränsningar inom respektive steg. För att skapa kännedom om de faktorer som identifierats som orsaker till kassationer och omarbete genomfördes ett flertal analyser, såsom analys av bedömning av bag, analys av längd på veck på bagen, materialanalys samt ett reducerat faktorförsök. Resultaten av de olika analyserna visade att bedömningen av en IC-bag inte sker homogent, områden i IC-bagens design styr utfallet av vikningen samt att en typ av deformation i inmaterialet tillsammans med luft i bagen under vikningen leder till att bagar kasseras. Vidare kunde påvisas att det finns maskinparametrar som kan lindra effekten av att ha luft i bagen under vikningen. I den, för arbetet, avslutande fasen genererades förbättringsförslag med hänsyn till de faktorer som i analyserna konstaterats som orsaker till kassationer och omarbete. Förslagen gällde en ny metod för bedömning av IC-bag, rekommendationer om fixering av bagen under vikningen, tydligare instruktioner för utpressning av luft ur bag innan påbörjad vikning samt tydligare instruktioner gällande inkommande material och materialhantering. Slutsatserna av examensarbetet vis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kassationsreducering vid tillverkning av krockkuddar: tillämpning av arbetssättet DMAIC vid Autoliv Sverige AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Kassationsreducering vid tillverkning av krockkuddar: tillämpning av arbetssättet DMAIC vid Autoliv Sverige AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15367 [2022-10-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×