Chile och Världsbanken

6622 visningar
uppladdat: 2003-01-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fakta: Utlandsskuld: 34 miljarder dollar 1999, en ökning med 7,2 procent från 1998
(Centralbanken Banco Central)

Chile var faktiskt det första u-landet som lånade från Världsbanken 1948. De fick då ett lån för att t ex kunna återuppbygga jordbruket med nya maskiner och för att införa konstbevattning. Fram till idag har Världsbanken beviljat Chile 69 krediter till olika lån med en total summa på 3.68 miljarder US dollar. Tidigare gick resurserna mest till elektricitet, gruvdriften och industriella projekt fram till 80-talet då ekonomiska och finansiella reformer behövdes. På 90-talet lades också stor tonvikt på den sociala sektorn.

Pengarna Chile förfogar över från Världsbanken idag är litet jämfört med andra Latinamerikanska länder, endast 374.5 miljoner US dollar som mest går till utbildning, tekniska projekt och byggen med stor lokal kapacitet.

Man har startat privata program som levererar elektricitet, återvinningsbar
energi, kommunikations möjligheter, vatten samt sanitära tjänster till den fattiga befolkning som finns i lantliga områden. Man satsar på att örbättra underhållningen av samhälls servicen

Att vidbehålla höga tillväxtnivåer är den stora utmaningen för Chile under det
kommande decenniet. Landet har en liten och öppen ekonomi som därför är känslig för regional och global utveckling och de industrialiserade länder som har störst påverkan på
landet skiftar ständigt. Minsta skiftning i efterfrågan på t ex koppar som är Chiles största exportvara kan kortsiktigt påverka framtidsutsikter.

Faktum är att inte bara Världsbanken stöttat Chile; Svenska Sida inledde 1970 ett utvecklings-samarbete med kort avbrott under militärjuntans styre i Chile. Sidas mål är att utv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Chile och Världsbanken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-05-25

    ok

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-15]   Chile och Världsbanken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1545 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×