Barnens väl i konsumtionssamhället: en studie av barnreklamfilmer riktade till barn under 12 år

2479 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I dagens samhälle har vi radio- och TV-lagen, en lag som ska skydda barn under 12 år från att bli utsatta för reklam genom massmedia. En lag som kan tyckas vara begränsad då den bara kan tillämpas då en kanal sänder ifrån Sverige till Sverige. Den enda TV-kanalen som i dagsläget berörs av den är TV4. Jag har därför valt att undersöka om det är en lag som är nödvändig i dagens samhälle, då det är en lag som är 10 år gammal samtidigt som vi lever i en tid där massmedia årligen förändras. Genom att göra en kvalitativ semiotisk analys av nio olika reklamfilmer riktade mot barn vill jag komma fram till vad det är i dem som gör att är de är olämpliga för barn. Jag kommer att använda mig av den svenska radio- och TV-lagen samt de instanser inom EU som kontrollerar barnreklamfilmer: TV-direktivet och ICC. Med hjälp av min semiotiska analys och regelverket ska jag se om jag möjligtvis finner något som gör dem olämpliga för barn. Det jag valde att titta på i analysen är hur de olika karaktärerna framställs, vilka vinklar och bildutsnitt som används, musik, speakerröst och färger samt vilken betydelse rekvisitan och non verbal kommunikation har. Inom den tidigare forskning som finns om barnreklam råder det delade meningar om huruvida lagen ska finnas till eller inte. Konsumentverket påstår att regeln måste finnas kvar då barnen måste skyddas från sådant de inte förstår syftet med. Medieforskaren Margareta Rönnberg anser däremot att lagen bör försvinna, då olika undersökningar visar att ju tidigare barn börjar titta på reklamfilmer, desto tidigare förstår de syftet med reklamen. När de förstår syftet påstår Rönnberg att de inte kommer påverkas lika enkelt av reklamen. Eftersom det finns två tydliga sidor som tycker olika angående förbudet mot barnreklam i Sverige ville jag undersöka och se var någonstans mitt resultat skulle landa. Efter min analys kan jag nu konstatera att det landade någonstans mitt i mellan dessa två sidor. Jag tycker att man ska slopa radio- och TV-lagens förbud mot barnreklam med tanke på dess dåliga formulering och begränsning. Istället borde vi använda oss enbar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnens väl i konsumtionssamhället: en studie av barnreklamfilmer riktade till barn under 12 år

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Barnens väl i konsumtionssamhället: en studie av barnreklamfilmer riktade till barn under 12 år
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15789 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×