Gropen som svalde ett samhälle: gropen i media 1956-1979

1850 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med vår uppsats är att undersöka på vilket sätt "Gropen" i Malmberget speglades i massmedia under åren 1956-1979. Målsättningen med vår uppsats är att ge en historisk bakgrund till gruvbrytningen i Malmberget, på vilka premisser samhället växte fram och hur "Gropen" påverkade innevånarna i samhället. Studien inriktar sig på åren då Malmberget genomgick särskilt stora fysiska förändringar med rivningar av kvarter och kända byggnader som följd av "Gropens" utbredning. Vi har genomfört en litteraturstudie på en kvalitativ grund med fakta från en mängd böcker som behandlar Malmbergets historia som gruvsamhälle. "Gropen" studeras utifrån artiklar i tidningarna Norrskensflamman och Norrländska socialdemokraten under den angivna tidsperioden. Vi har fokuserat på att jämföra de båda tidningarna för att se om det finns skillnader i tidningarnas rapportering från Malmberget och på vilket sätt "Gropen" skildras i de två tidningarna. "Gropen" belyser hur sårbart ett samhälle är då malmbrytningen är den främsta anledningen till att samhället överhuvudtaget existerar. För Malmberget har gruvbrytningen inneburit at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Gropen som svalde ett samhälle: gropen i media 1956-1979

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Gropen som svalde ett samhälle: gropen i media 1956-1979
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15810 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×