Motiv bakom kriminalisering av vuxenincert enligt BrB 6:6§

1959 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Med vuxenincest avses frivilligt sexuellt umgänge mellan vuxna personer som är släkt med varandra. Det kan röra sig om relationen far och dotter, mor och son eller bror och syster. Incest är straffbelagd och syftet med uppsatsen är att granska argumenten för och emot en kriminalisering av vuxenincest. Kriminalisering av incest är främst motiverad av genetiska skäl samt uttrycker samhällets ogillande av sexuella förbindelser mellan nära anförvanter. Jag undersöker hur stor risken är att barn till föräldrar med släktskap kan bli skadade och ifrågasätter om det är rimligt att motivera en kriminalisering av genetiska skäl. Då det endast är samlag som är straffbart ifrågasätter jag också om det är rimligt att homosexuella umgängen ska vara tillåtna liksom samlag mellan styv- och adoptivbarn och deras föräldrar. Genom en kartläggning av de personer som lagförts med stöd av incestparagrafen försöker jag få en uppfattning om den bakomliggande orsaken till det sexuella umgänget. Ofta kan sexuella övergrepp, främst mellan nära anförvanter, komma till stånd utan att något som helst tvång eller våld använts, och därmed framstå som frivilliga. Bestämmelsen om incestförbud är tänkt att ta vid där bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av underårig upphör och skyddar således vuxna barn från att bli involverade i sexuella förbindelser med släktingar i rakt uppstigande led. I samband härmed behandlar jag skyddet för barn som varit utsatta för övergrepp av en förälder sedan barndomen och...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Motiv bakom kriminalisering av vuxenincert enligt BrB 6:6§

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Motiv bakom kriminalisering av vuxenincert enligt BrB 6:6§
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15834 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×