Könsstympning

6 röster
25413 visningar
uppladdat: 2003-02-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


SÅ GÅR KÖNSSTYMPNINGEN TILL.

2. 1 Operationen i landsbygd.

Det första man gör när en flicka ska opereras, är att föra henne till en avskild plats. De assisterande lägger då henne i en halvliggande ställning med benen isär, och håller fast henne hårt i armar och ben. Hygien och bedövning är inget att tala om ute i landsbygden, men bland vissa folk får flickan bada i kallt vatten innan operationen, för att mindre känna smärtan.
Men det hjälper knappast.
De assisterande är kvinnor, ofta modern och andra kvinnliga släktingar, och själva operatören är oftast en gammal dam, som har god erfarenhet av detta. Män får inte närvara i samma rum som operationen utförs i.
Flickan får en tygtrasa eller liknande att ha mellan tänderna, för att undvika att hon ska bita av sig sin tunga. Själva ingreppet genomförs med ett vasst instrument, det kan vara ett rakblad, en glasskärva, en krossad flaskhals, en skarp sten eller en specialgjord kniv för just detta ändamål. Redskapen är ofta inte rengjorda.
Operatören skär av klitoris ända in till benet, och tar sedan bort återstående mjukdelar. Det blöder förskräckligt mycket, flickan skriker i outhärdlig smärta, och kvinnorna börjar sjunga för att överrösta flickans skrik. Om flickan svimmar, blåser kvinnorna Pili-Pili i hennes näsborrar för att få henne att vakna.
Tortyren är än ej över, operatören skär bort de inre blygdläpparna, och skrapar sedan bort skinnet från insidan av de yttre blygdläpparna. Till sist sluter operatören samman de yttre blygdläpparna och syr fast dom vid varandra med långa taggar från buskar, som fungerar ungefär som säkerhetsnålar. Endast en trång öppning lämnas kvar för att urin och menstruationsblod kan komma ut, och ofta stoppas en träpinne in för att förhindra att hålet växer ihop helt. Ju mindre öppning, desto mer är flickan värd, anser somalierna.
Efter operationen tvättas området med vatten, och operatören lägger läkande örter på såret, som sedan täcks med löv eller liknande. Flickan ställer sig upp, och ett stadigt bandage viras runt benen från knäna upp till midjan. De kommande 14 till 40 dagarna får flickan ligga helt orörlig, tills att såret läkt.
Denna könsstympning kallas för infibulation, som är den värsta sorten av kvinnlig omskärelse och är mycket vanlig i Somalia, Djibouti och Sudan . Denna form av könsstympning är däremot den minst praktiserade i Världen med sina 15 %.
Oftast utförs infibulationen när flickan är i 4-8 års åldern.


2. 2 Operationen på sjukhus.

Det har blivit allt vanligare att föräldrar låter sina barn bli opererade på sjukhus, förutsatt att det är tillåtet i landet, och att dom har råd med det. Denna metod är mer hygienisk, men för dess skull inte mindre smärtsam än att bli opererad hemma på skinnfållen. Läkaren ger lokalbedövning, men räcker oftast inte till. Sedan utförs ingreppet med kirurgiska instrument, och man är väldigt noggrann med att hela tiden badda området med desinficerande vätska, för att undvika onödiga skador. De fysiska konsekvenserna blir ofta desamma som när man opererats hemma, dock i mindre utsträckning.3. KVINNAN ÄR OCKSÅ MÄNNISKA.

3. 1 Konsekvenserna för en omskuren kvinna.

Kvinnor kan få allvarliga, kroniska konsekvenser såsom Cystor och tumörer. Kraftiga blödningar är en mycket ofta förekommande komplikation. Det kan i värsta fall leda till Anemi , allvarliga avsvimningar, och i vissa fall kan kvinnan t o m avlida.
Chock, tillbakahållen urin, och infektioner på närliggande organ är mycket vanliga. Kallbrand och stelkramp förekommer också. Kvinnan får problem med att kissa, menstruationerna blir plågsamma och långdragna, eftersom vätskan endast kan komma ut i mycket små mängder.
Förlossningen blir mycket mer komplicerad än normalt, och man måste ofta öppna upp slidan för att barnet över huvudtaget ska ha en chans att komma ut. Efteråt kan hålet sys till den storlek det hade innan.
Sterilitet kan också bli en följd av omskärelsen, därför går kvinnorna ofta i ångest före sitt första barn, för om kvinnan inte kan få barn förskjuter mannen henne direkt, och kvinnan förlorar sitt värde. Man kan inte njuta av sex på samma sätt som en oomskuren kvinna.

Det är svårt att veta hur flickor påverkas psykiskt efter en omskärelse, men den antas göra flickor mer skygga och ge dem känslor av mindervärdighet. Depressioner, ångest, och kronisk lättretlighet kan också bi konsekvenserna efter en omskärelse. Inte minst är den en traumatisk upplevelse för flickor, och kommer att följa dem genom hela livet.


3. 2 Kvinnans roll i allmänhet.

Kvinnorna ska hålla sig innanför hemmets väggar. Det är mannen som tar hand om kontaktpunkter, och är den som har tillåtelse att ha relationer utanför hemmet, medan kvinnan endast får finna sin trygghet och identifikation i hemmet och familjen.
Kvinnor bör inte visa sig för någon man utom i nödfall och för de närmaste släktingarna. Kvinnor bör inte inta föda inför någon man, inte ens sin egen make. När kvinnor, vid få tillfällen, tillåts att gå ut bör de ha slöja för att dölja ansiktet. Dessa regler går ut på att kvinnorna ska verka passiva och underordnade och avskilda från männen.
Kvinnor som anklagas för äktenskapsbrott kan utan vidare mördas av sina manliga släktingar, utan att dessa bestraffas. Om en man på brölloppsnatten upptäcker att hans hustru inte är jungfru, kan han omedelbart skjuta bort henne.
Kvinnan är en symbol för hela släktens renhet, och därför kan en familj tvingas flytta till en annan trakt, för att en kvinna i familjen brutit mot en regel.
Enda gången kvinnan kan ha inflytande och kunna bestämma över något, är då det är hennes tur att befalla över sina barn.
Om kvinnan skulle fördrivas ur familjen är hon ur familjen för alltid. Enda utvägarna för sådana kvinnor är självmord eller landsflykt.


4. TRADITIONEN OCH DESS INNEBÖRD.

4. 1 Varför utförs kvinnlig omskärelse?

En flera tusen år gammal tradition säger att kvinnor ska omskäras. Egentligen vet man inte varför, utan orsaken har fallit i glömska eftersom man har gjort det under så lång tid. En Afrikansk kvinna beskriver traditionen:
- Det är som en kedja, som sträcker sig långt, långt tillbaka, och vi kan inte bryta den nu, alla väntar sig att omskärelsen ska ske, så vi måste fortsätta.

För dom är omskärelsen något man alltid gjort, och något man måste fortsätta med. Denna förklaring är konkret och helt godtagbar för kvinnorna i Afrika.


4. 2 Syftet med kvinnlig omskärelse.

En kvinna måste gifta sig, och är man inte jungfru blir man inte gift.
Omskärelsen är ett bevis på jungfrudomen , och är man inte omskuren betraktas man som prostituerad . Man blir utstött ur den sociala gemenskapen, ingen vill ha något med en att göra.
Syftet med infibulationen sägs vara att skydda sig själv, för den kvinnliga sexualiteten menas vara mycket farlig, hon måste skydda sig själv från sexuella övergrepp och även mot sina egna drifter. Infibulation förhindrar kvinnan att ha otillåtna samlag, och att få oönskade barn, för släktens blod får bara blandas med dem som släkten godkänt under strängt kontrollerade former.
Här nedan följer några argument som Afrikanerna för:

”- det är vackrare, när det är slätt och inget står ut.

– det är lättare att hålla rent.

– mannen förlorar sin potens om han är tillsammans med en oomskuren.

– kvinnor, som inte får klitoris borttagen, kan drabbas av vansinne.

– flickor lär sig utstå smärta, och blir modiga.

– det underlättar förlossningen, eftersom klitoris kan täppa till vagina och tvinga ut fostret genom anus.

–det pojkar får utstå, måste även flickor genomgå”.


4. 3 Islams roll och synpunkt.

Omskärelsen nämns inte i Koranen, varken den kvinnliga eller den manliga. Däremot nämns den manliga omskärelsen i andra heliga muslimska skrifter, men fortfarande nämns inget om den kvinnliga. Två av de främsta muslimska ledarna utvecklade islams syn på kvinnlig omskärelse, då de rekommenderar den för kvinnans skull men de säger inte att det är ett tvång. De rekommenderar också sunnaomskärelsen , som är den minst drastiska varianten av omskärelse, för att profeten Muhammed en gång lär ha sagt ”skär inte bort alltihop” då han passerade en kvinna som höll på att omskära sin dotter.
Men trots detta anser de muslimska länderna i Afrika att den faraoniska omskärelsen är Allahs vilja. Omskärelsen på kvinnorna hjälper även till att göra kvinnan så som den muslimska traditionen anser de bör vara, d v s underordnad, passiv och anspråkslös.

Men kvinnlig omskärelse utövas inte bara i muslimska länder, utan också i vissa kristna. Och vissa muslimska länder i Afrika praktiserar inte heller detta. Så kvinnlig omskärelse har inte sitt ursprung i den muslimska världen. Man tror att seden fanns i Afrika och på Arabiska Halvön långt innan islam gjorde intrång.5. ÅTGÄRDER I AFRIKA, VÄRLDEN OCH SVERIGE.


5. 1 Förbudet i Afrika.

Man lagstiftade förbud mot kvinnlig omskärelse i vissa Afrikanska länder (Egypten, Sudan, Ghana m.fl.) utan framsteg. Lagarna efterföljdes inte, troligtvis för att omskärelsen är en så viktig del av livet. Kvinnor som lät sina barn bli omskurna fick både betala böter, och sitta i fängelse i upp till sju år. Detta ledde till att man började omskära sina barn i smyg, och man vågade inte söka läkarhjälp när komplikationer uppstod. Detta ledde i sin tur att dödligheten blev större, och skadeverkningarna flera. Lagen ”glömdes” då bort av myndigheter och allmänheten, man ansåg att det var bättre att omskärelsen skedde öppet än i smyg, eftersom skadorna blir mindre.


5. 2 Organisationer som arbetar emot.

Flera organisationer arbetar emot kvinnlig könsstympning, men den största av de alla är nog FN. De har en ambassadör på det området, Waris Dirie, som själv blivit omskuren, och flydde från sitt land när hon skulle giftas bort med en sextioårig gubbe. Hon hamnade till slut i London, blev upptäckt av en modellagentur, och till slut även FN-ambassadör för WHO (Världshälsoorganisationen) som arbetar aktivt emot kvinnlig könsstympning.
WHO räknar med att ca 130 miljoner kvinnor i världen är stympade, och att ca 2 miljoner flickor stympas varje år, detta motsvarar ca 6000 varje dag. WHO har arbetat mot kvinnlig könsstympning sedan början av 1950 talet, och deras främsta sätt att förhindra omskärelsen är att gå ut och informera människorna så gott det går.
Det finns även andra organisationer som arbetar mot detta; RISK (Riskföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning) som främst arbetar mot könsstympningen i Sverige. SIDA, som arbetar mot könsstympningen i hela världen. Även EU har förbjudit detta inom sina medlemsländer.


5. 3 Sker kvinnlig omskärelse i Sverige?

Kvinnlig omskärelse sker i Sverige alltmer som afrikanska invandrare flyttar hit. År 1982 i juli månad, stiftades en lag i Sverige som förbjöd kvinnlig könsstympning. Detta skedde främst för att invandringen från Afrika ökade just då. År 1999 skärptes den lagen, eftersom det fortfarande förekom. Nu är det även förbjudet att könsstympningen utförs utomlands, där det är tillåtet, och inte bara förbjudet att omskära flickor i Sverige. Hittills har ingen dömts för brottet, men Socialstyrelsen misstänker att det fortfarande sker i smyg.
Idag lever ca 20 000 invandrare från afrikanska länder, där könsstympningen är tradition, i Sverige. Och de flesta väljer att avstå från infibulationen, däremot tycker de att det är okej med den lättaste formen av könsstympning: sunnaomskärelse.
Den kvinnliga omskärelsen sprids alltmer eftersom invandrare från ursprungsländerna i Afrika flyttar till andra länder i världen.
Undersökningar visar att 266 av 300 män från Sudan, bosatta i Sverige hellre vill ha en oomskuren kvinna, än en omskuren.


7. SAMMANFATTNING.

Efter genomgående läsning om vilka de fysiska och psykiska konsekvenserna blir för en omskuren kvinna, har jag kommit fram till att det blir svårare att föda barn. Man kan bli steril, det blir jobbigare att kissa och menstruera. Man kan bli lidande av anemi, man kan inte njuta av sex, och man kan t o m avlida p g a omskärelsen!
Angående de psykiska konsekvenserna, så kan man bli lidande av depressioner, ångest, man kan känna sig misslyckad och värdelös, och man kan också bli lidande av kronisk rättretlig-het.
...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Könsstympning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-12-16

    Vilka källor har du använt? Ad

  • Inactive member 2005-02-22

    Hej, har du tagit detta ifrån

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-02]   Könsstympning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1584 [2021-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×