Peru

17 röster
40288 visningar
uppladdat: 2003-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett land på frammarsch


Innehållsförteckning

Innehåll Sida

Förord, Inledning, Undersökning, Lite om Perus historia 3
Kolonialism, Religionen i Peru 4
Befolkning, Språk, Natur och klimat 5
Naturtillgångar, Industri, Jordbruk, Handel, Turism 6
Sociala förhållanden, Intervju Luis Espinosa 7
Senast uppmärksammat från Peru 8
Mina slutsatser 9
Sammanfattning 10
Källor 11


Förord

Jag fick i arbete att skriva om ett land i Sydamerika. Förutsättningslöst valde jag då Peru.
Jag kände inte till något alls om landet. Men efter att ha forskat i facklitteratur fick jag mera kunskap. Då jag skrivit ner all fakta tyckte jag att mitt arbete gett mig mycket kunskap men det blev ganska tråkig information. För att få en mera underhållande läsning har jag fördjupat mig lite i inkaindianerna. Jag har tagit kontakt med den peruanska ambassaden för att få en mer levande bild av Peru och läst en del aktuella artiklar från aftonbladet.

Inledning

· Peru är landet som tjänar 3 miljarder dollar per år på kokain produktion, varav 15 % av exporten är laglig.
· Peru är landet som har stora upp och nedgångar i politik och ekonomi på grund av att regeringen och militären inte kommer överens.
· Peru är landet som det både snöar och är tropisk värme i.
· Peru är landet som regeringen och gerillan kämpar mot varandra dagligen.
· Peru är landet där över 50 % av befolkningen utgörs av indianer.
· Peru är landet som jag ska berätta om.


Undersökning

Jag har valt att arbeta utifrån två frågor om Peru.

1. Vilka är de stora problem landet Peru har?
2. Vilka möjligheter har Peru att förändra sin situation?


Lite om Perus historia

Inka-indianerna

Inkariket varade bara i hundra år. Det är därför konstigt hur inkafolket hade tid att skapa så mycket på så pass kort tid. Det grundades ca 1450 och varade bara i drygt 100 år. Det hela började med att ett antal andiska nybyggare lämnade sina byar och de lade grunden till en stad i Cuzco i Peru. Staden var känd för att plundra och strida med sina grannar. Hövdingen kallades inkan och var centralfiguren för deras dyrkan av solen. Under den åttonde inkan Viracocha började en tid av utbredning och nybebyggelse. Hans son Pachacuti Yapanqui regerade efter honom och fortsatte sin fars otroligt stora och snabba nybebyggelse. Han skapade, det som måste ha varit inkarikets stolthet, ett flera tusen kilometers vägnät, som även innehöll tunnlar och hängbroar. Längs med vägarna fanns det män som jobbade vid vägposter. Mellan posterna sprang löpare med regeringsmeddelanden. Inkafolket hade inte något skriftspråk, utan förmedlande allt muntligt. De hade ett snöre med knutar, quipu, för att komma ihåg olika sifferkombinationer. Pachacuti och senare också hans son Topa erövrade otroligt stora landområden i västra Sydamerika. Där de erövrade byggdes städer, kanaler, fästningar m.m. Hyana Cápac, Topas son, fortsatte i sin fars fotspår och byggde en ny och exklusivare huvudstad, som var belägen i Ecuador. Allt detta var gjort av människohänder. Hästar hade inte kommit till Amerika än och hjulet var inte uppfunnet. Huayna hade 12 miljoner inka-indianer under sig och varje landskap var skyldig honom arbetskraft och skatt. Tjänstgöringen tyckte inkafolket var glädjefyllt, det hade både en religiös som social mening. Resultatet var mycket imponerande. Inkariket gav intryck av att vara stabilt och maktfullkomligt, men när Huayna dog, blev det ett utlösande krig mellan hans två söner. När ledaren sedan var utsedd blev han mördad av de spanska soldaterna. Utan ledare föll inkariket över en natt och hundra år senare var även stenbyggningarna i ruiner.Kolonialism

Spanjorerna hörde talas om inkariket i början av 1520-talet. Ett dussin år senare kom en liten spansk armé, slog sig in i inkarikets kärnområde och tog över. År 1535 anlades den spanska huvudstaden Ciudad de los Reyes, nuvarande Lima. Efter detta var det tjugo år av blodiga strider, då nästan alla inkaindianer utrotades. Peru bröt med Spanien ca 1820, då även resten av Sydamerika hade sin befrielsekamp.
I början av 1840-talet förändrades ekonomin i Peru p.g.a. en ny exportprodukt, guanon, som är stillahavsfåglarnas spillning. Mellan 11 och 12 miljoner ton av detta gödningsmedel exporterades till i slutet av 1880-talet. Detta gjorde att Peru fick in enorma inkomster under denna period, även om detta inte var någon början på en utvecklingsfas, utan en tid av problem, konflikter och förfall. Landet var otroligt splittrat och förlorade därför mot Chile i det s.k. salpeterkriget, som pågick under slutet av 1800-talet.
Åren efter krigsnederlaget var svåra för Peru, men i början på 1900-talet gick landet in i en något mer stabilar politiskt fas. Samtidigt utvecklades Perus exportekonomi. Exporten var baserad på bl.a. Olja, koppar, ull, gummi, silver, bomull och socker.
På 1920-talet växte det nya politiska idéer i landet, anhängarna utsatte Perus samhälle för stor kritik. Det bildades ett nytt extremt stort parti som arbetade för sociala förbättringar, de kallade sig APRA. Ett internationell ekonomisk kris kom till landet och samtidigt med denna kom ett våldsamt militärt motstånd mot Perus regering. Dåvarande presidenten Luguía avsattes av denna unge översten Luis Sánchez Cerro.
År 1932 gjorde APRA uppror och de ockuperade provinshuvudstaden Trujillo. Ett blodbad och djup misstro följde åren efter och 1933 mördades Sánchez Cerro av en APRA anhängare.
Den peruanska politiken blev mycket mera inåtriktad och många industriella satsningar gjordes inom landet. Folket var nöjda.
Nästa vändpunkt kom efter några årtionden av militära erövringar, år 1968 kom general Juan Velasco Alvaro och avsatte folkkära president Belaúnde Han genomförde en stor jordförbättring och nationaliserade många utländska företag som fanns i Peru. Militären lämnade ifrån sig makten 1980 till den åter valda Belaúnde. Då Belaúnde kom tillbaka till makten mötes han av en mycket svår ekonomiskt situation, växande fattigdom och många sociala konflikter. Den peruanska befolkningen växte i storlek och övervägande bodde i städerna. Samtidigt med detta kom det en gerillarörelse och höll en hänsynslös beväpnad kamp mot regeringen och militären svarade med en lika hård gerillabekämpning.
Nu kom det ett nytt problem i Peru, kokainsmuggling.
År 1985 fick för första gången APRA tillfälle att regera i Peru, genom den unge nybörjaren Alán Gracía. Han hade ett mycket stort väljarstöd och detta ledde landets ekonomi till ett nästan totalt sammanbrott i ekonomin. De ledande i Peru kände alltmer en rädsla för terrorism. 1990 fick Alberto Fujimori makten, hans mål var att bla att bekämpa terrorismen. Han hade ett stort stöd av militären och med hjälp av dem störtade han regeringen. Han tog sig friheter och styrde landet som en diktatur. En av hans största framgångar var gripandet av gerillaledaren Abmael Guzmán i september 1992. I november 2000 tvingades Fujimori avgå till följd av en mutskandal. I nuläget är det President Alejandro Toledo som driver landet.


Religionen i Peru

Inkaindianernas tid av andlighet och soldyrkan är fortfarande levande i Peru trots att kolonialkyrkan har försökt att förinta indianernas religion. Efter självständigheten inleddes byggandet av protestantiska kyrkor och många sökte sig till Peru. I dagsläget är 92 % katoliker. Ett samarbete finns mellan kyrksamfund i kampen mot fattigdomen.


Befolkning

Peru har en befolkningstäthet av 20 invånare per kvadratkilometer, det vill säga något lägre än Sveriges 22 stycken. År 2001 bodde 72 % av landets invånare i städerna. Huvudstaden Lima och dess områden och staden Callao är folktätast. Där finns 30 % av landets totala invånarantal. I jämförelse med Sverige bor mindre än 10 % i Stockholm. Landet har en otroligt ung befolkning där hela 34 % är under 15 år. Spädbarnsdödligheten är hög. År 2001 var medellivslängden 68 år för män och 73 år för kvinnor. I jämförelse med Sverige är det lägre siffror. Här är genomsnittsåldern för män 77 år gamla och kvinnorna 81 år. Peru är ett av de få länder i Amerika där indianerna är i majoritet med 54,2 %. Indianska drag märks även bland mestisbefolkningen som utgör 32 %. En mestis är en blandning mellan en indian och en spanjor. Ättlingarna till spanjorerna, som koloniserade Inkariket på 1800-talet, är totalt sett en liten folkgrupp men det är ändå de som har makten i landet, genom huvudstaden Lima.
I bergen förekommer återkommande naturkatastrofer som torka och översvämningar. Det har gjort att bergsindianerna har flyttat ner till kuststäderna, vilket har skapat kultur och rasblandning. I området runt Anderna har det under lång tid bott samma sorts människor och därmed har det blivit en stabil kulturblandning. I låglandet råder det fortfarande stora kulturskillnader.


Språk

Spanska är det officiella språket och modersmålet för 79 % av landets invånare. De inhemska språken, indianska, talas av 17 % och har i Cuzcotrakterna sedan 1975 blivit nationellt språk. De resterande språken är aymaraspråk, Arawak-, jívaro- och panospråk är forntida indianspråk.


Natur och klimat

Peru är ett land med mycket varierande natur. Här finns vulkaner, öken, djungel, vintriga bergslandskap med världens högsta sjö, Titicacasjön. Klimatet är mycket olika i öster och väster på grund av höjdförhållanden och vindar.
Kustslätterna är torra med en nederbörd på ca 50 mm/år och medeltemperaturen är 15 grader i juli och 25 i januari. Den kalla Humboldtströmmen från söder hindrar varm och fuktig luft att komma in över landet.
I bergsregionerna är medeltemperaturen i januari 14 grader och i juli 1-8 grader. I bergen faller det snö.
Låglandet i öster har tropiskt klimat med 27 grader i medeltemperatur och 2000-3000 mm i nederbörd per år. El Niño, ett väderfenomen, påverkar de normalt rika fiskevattnen utanför norra Perus kuststräcka och skadar växt och djurlivet mycket allvarligt.

Naturtillgångar

Peru är ett land rikt på olika malmer. Landets naturtillgångar är koppar, zink, bly, silver, guld, järn, tenn, molybden, olja, naturgas och vattenkraft. Som exportvara utgör koppar hälften av metallerna.

Industri

Landet hade en hög industritillväxt fram till 1975. Hinder till handel har varit politisk och ekonomisk osämja. Dessutom har uttagningen av tillgångar från landet lett till kraftig tillbakagång av industrin under 1980-talet då i stort sätt alla branscher utom petroleum minskade kraftigt. Den utländska bilhandeln har dragit sig bort och till stor del försvunnit. Industrin bedrivs nästan bara i huvudstaden och området runt omkring och baseras på landets råvaror t.ex. förädling av mineraler, petroleum, jordbruksprodukter och fisk. Effektiviteten av industrin har fortsatt under 1990-talet. Peru har förhoppningar om att bli större industriellt sett genom omvärldens investeringar i landet.

Jordbruk

I början av 1980-talet orsakade El Niño bakslag i jordbruket. Men jordbruksproduktionen repade sig och man kunde se en ökning fram till 1900-talet, då den åter minskade. Landet har 4 miljoner ha åkermark, varav 1,3 är konstbevattnat. De vanligaste grödorna är sockerrör, potatis, ris, majs, bananer, kassava och bomull.
Landets gamla utrustning, dålig organisation och låga priser leder till att Peru måste importera livsmedlen vete, majs, ris och soja som de annars skulle ha kunnat odla själva.
I Andernas bergtrakter bedrivs boskapsskötseln. Bönderna i trakterna får dåliga skördar och lever i fattigdom och under svåra förhållanden.
Vid 1990-talets början minskar jordbruksstödet och lagarna övergavs, detta medförde att bönderna fick ett hårt slag.
Peru är numera världens största producent av kokablad, med över 100 000 hektar under odling. Över 85 % av produktionen är olaglig, men de fattiga bönderna överlever inte utan den.

Handel

Sedan 1991 har Perus handel ökat. Exporten styrs av råvaror som koppar, zink, fiskfoder, bly, olja och pertolumderivat. De från jordbruket största exportvarorna är kaffe och bomull. Kapitalvaror och konsumtionsvaror är en viktig del av importen, men hit hör även spannmål. De viktigaste importländerna är USA, Argentina, Brasilien, Tyskland och Japan. Medan USA, Japan, Tyskland och Italien är de största mottagarna av Perus export. Landet har som sagt en mycket stor kokainexport, storleken är svår att säga, men den beräknades ta in 3 miljarder dollar per år i slutet på 1980-talet.

Turism

Turismen har ökat kraftigt i Peru under 1900-talet, från 270 000 år 1992 till 750 000 år 1997. Turistinkomsterna ökade då från 0,2 till 0,8 miljarder dollar. Landet har flertalet stora turistresemål t.ex. Inkaindianernas gamla ruinstad, Machu Picchu, Inkarikets gamla huvudstad som de spanska erövrarna aldrig hittade, Cuzco, huvudstaden Lima med byggnader från kolonialtiden, Titicasjön, världens högsta farbara insjö nära 4000m över havet samt Amazonas västra delar.

Sociala förhållanden

Närmare hälften av befolkningen är fattig eller extremt fattig. Levnadsstandarden varierar stort och är mycket av var man bor, kultur och klass.
I bergstrakterna bor det nästan bara indiansk befolkning och där är spädbarnsdödligheten extremt hög.
I städernas slumområden är situationen dock bättre, med hjälp av kyrkliga hjälporganisationer, där finns det sjukstugor, skolor, soppkök mm. Det råder en stor brist på läkare och det sociala skyddet som försäkringar och bidrag förekommer främst i städerna.


Intervju med Luis Espinosa 030120, diplomat vid Peruanska ambassaden i Stockholm tel 08/ 440 87 40

Vilket är de stora problemen som Peru har?

Peru är ett fattigt land. De sociala klyftorna är stora. De som är rika är en mindre klick och de som är fattiga är riktigt fattiga. Det är brist på arbeten. Det peruanska folket vill arbeta men har sällan ett arbete att gå till. Har man inte arbete så har man heller inget att köpa konsumtionsvaror för. Industrier slår igen och byggs inte upp igen. Det råder brist på utbildning. Den största delen av de fattiga och mest övergivna i Peru lever på landsbygden och i städernas utkanter. Där saknas ofta basala saker som mat, vatten och elektricitet.

Ett annat stort problem är korruptionen, maffian. Korruptionen gör att de som har det bra ekonomiskt klarar sig bättre och bättre och de som är fattiga blir fattigare och fattigare.

Vilken betydelse har kokainhandeln för Peru?

Jag frågade om kokainexporten och att kokainhandeln från Peru skall vara en av världens ledande. Luis svarade att det exporteras kokain från många andra länder inte bara Peru.
Jag frågade också var de pengarna tar vägen och han svarade då att kokain säljs på svarta marknaden och förser inte Peru med avkastning utan enbart vissa individer får ta del av inkomsterna.
Luis Espinosa säger att Perus regering sedan några år arbetar med att öka exporten av spannmål och frukt men att det är i för liten omfattning för att det skall synas i någon större omfattning i landets hela ekonomi.


Hur uppfattas regeringen?

Folket har ett stort missnöje mot regeringen utifrån landets dåliga ekonomi. Man vill ha ett arbete att gå till, man vill bygga upp industrier och skolor. Den ekonomiska problem fortsätter och folket kan inte se att några förändringar görs. För några veckor sedan fick vi se folkets missnöje genom uppror och demonstrationer på nyheterna i tv. Den händelsen är inte unik utan händer ofta. Presidenten har stora ekonomiska problem att lösa.

Vad kan då göras för att skapa bättre mjöligheter för Peru?

För att hela landet och de fattiga skall få det bättre måste stora insatser göras i den ekonomiska strukturen. Man måste skapa ekonomiska program och långsiktigt följa dem
För folkets överlevnad är de beroende av inkomster från jordbruket och industrin. Produktionen måste öka och efterfrågan på landets produkter måste stiga.
Peru är ett land som genom historien haft stora inre konflikter och har därför haft svårt att ha långsiktiga ekonomiska program. En viktig faktor för ett lands utveckling vet vi, är fred och inga väpnade konflikter. Det som vi vet gynnar ett lands utveckling är stabila, långsiktiga politiska och ekonomiska förhållanden. Peru behöver internationell support från de industrialiserade länderna och EU genom riktat bistånd till jordbruket och industrin. Peru behöver hjälp till åtgärder som stärker den demokratiska utvecklingen. Exempel på det kan vara förbättrade möjligheter att organisera sig och öka sitt politiska inflytande, förbättrade kreditmöjligheter ökad konkurrens för marknader som ger bönder och industri förmåga att behålla en större del av produktionsvärdet. För att lyfta landets ekonomi måste man arbeta för att absolut minska fattigdom och korruption. Man måste även bekämpa den internationella korruptionen.


Senast uppmärksammat från Peru i svensk tv och tidning

Jag har valt att i mitt arbete ta med vad jag uppmärksammat i svensk tv och tidning från Peru för att jag tycker att Peru är ett land som man sällan får höra talas om. När man går in på Expressen och Aftonbladets hemsidor framgår tydligt att Peru är land med dålig ekonomi, stora motsättningar samtidigt som det är på frammarsch. Det framgår även att tidigare ledare inte varit speciellt demokratisk utan landet har snarare styrts av flera diktatorer.

www.aftonbladet.se 021130
” De övar närstrid på levande hundar”
Under november månad 2002 fick Peru stor negativ uppmärksamhet i världen. Det avslöjades att specialförband från den peruanska armen tränade soldater för närstrid genom att flera soldater fick hugga ihjäl och plåga levande hundar. Vi fick på tv se hur hundar bundits upp levande i tassarna i vertikal ställning utan att kunna försvara sig. De sprättades upp och höggs ihjäl under svåra plågor. Filmen var inspelad av peruanska djurrättsaktivister och chockade hela världen.


www.aftonbladet.se 021115
”Resguide till Peru”
Peru är inget vanligt turistmål men ett resmål utöver det vanliga. Här finns världsberömda ruiner och höga vulkaner. Här finns öken, djungel och världens högsta segelbara insjö. Två anställda har i flera månader rest kors och tvärs i Peru.

www.expressen.se 020617
”Våldsamma protester i Peru”
Trots att undantagstillstånd råder fortsatte de våldsamma protesterna mot privatiseringen i södra Peru. 1 700 kravallpoliser och soldater sattes in mot demonstrationen.

www.expressen.se 020702
”Mer än 200 000 utsattes för övergreppen.”
Tvångssterilisering av Perus befolkning skedde under förre presidenten Alberto Fujinor regeringstid. Det var främst den fattiga befolkningen som utsattes.

www.expressen.se 020907
“ President Toledo impopulär och ministrar beredda avgå”
Regeringskris hotar Peru och president Alejandro Toledo. Hans popularitet har sjunkit som en sten under hans första år i makten.

www.expressen.se 030120
”Perus HD upphäver terrorlagar”
Perus högsta domstol har upphävt några av de anti-terrorlagar som förre presidenten Alberto Fujimori införde på 1900-talet. Utslaget väcker nu hopp om rättslig prövning bland många människor. Peru uppfyller efter detta de internationella kraven för mänskliga rättigheter.


Mina slutsatser och analyser

Vilka problem har Peru?

Peru är ett u-land. När man tittar på landets historia i texten från nationalencyklopedin, genom min intervju med en peruansk diplomat och artiklarna från massmedia ser man att landet har haft och har många stora inre konflikter och regeringsskiften. Landets ekonomi har även urholkats av naturkatastrofer som vulkanutbrott och översvämningar. Ett annat stort problem är korruptionen. Det gör att de ekonomiska klyftorna blir större och större. Landet har haft och har svårigheter att hitta långsiktiga ekonomiska mål. Luis Espinosa säger under intervjun att stora delar av befolkningen har ett stort missnöje och det beror mest på att folket inte har något arbete att gå till och heller inga pengar att konsumera för. Han uppger också att folket visar sitt missnöje ofta genom demonstrationer vilket klart framgår av artiklarna från aftonbladet.


Vilka möjligheter har Peru?

Peru har stora naturtillgångar som inte verkar utnyttjas. Landet har bl.a. tillgång på spannmål och frukt men pga. av dålig utrustning har man varit tvungen att importera dessa varor.
Enligt Luis Espinosa måste man skapa ekonomiska program och långsiktigt följa dem. Det är en förutsättning för att produktionen skall öka och efterfrågan på landets produkter skall stiga.
En förutsättning för att kunna genomföra och hålla igång en bra ekonomi i landet måste regeringen vara slagkraftig och stabil under längre tid. Genom historien och i dagsläget hindras mycket av landets utveckling av politiska motstridigheter och korruption. Espinosa menar att Peru behöver internationell hjälp för att skapa och vidmakthålla ekonomiska program både för industrin och för jordbruket. Likaså behöver Peru internationell hjälp att motverka både den inhemska och internationella korruptionen.


En annan faktor som jag tror skulle kunna bidra till landets ekonomi, självklart om det kommer befolkningen till fördel, är att man bygger ut turismen. Turism till Peru är på stark frammarsch. Det är viktigt att landet fortsätter att utveckla denna näring och öka förutsättningarna för turism. ”Peru är inget vanligt resmål men ett resmål utöver det vanliga” skriver man i resguider. Peru är ett rikt land på sevärdigheter med den historia landet har med främst inkaindianerna. Vi har ju alla med spänning följt filmer med indianer och dess kultur. Idag lever alldeles för många indianer fattiga i sina fort i bergen. Skulle turismen byggas ut skulle deras situation kanske bli drägli...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Peru

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-03-21

    Jätta bra arbete! också bra at

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-06]   Peru
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1605 [2022-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×