Bariatric surgery and health-related quality of life

1825 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Övervikt och obesitas har ökat bland vuxna världen över och har blivit ett allmänt hälsoproblem. Sjuklig fetma är associerad med en ökad risk för sjukdomar som diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och osteoarthrits, ökad mortalitet, ökade kostnader för hälso- och sjukvården och minskad hälsorelaterad livskvalitet. Kirurgi för viktminskning är den enda effektiva metoden som hjälper dessa människor att reducera vikten. Syftet med denna studie var således att undersöka patientens’ upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgi för viktminskning. Metoden som tillämpades var en litteraturstudie. Under analysen identifierades fyra olika dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet: fysisk, psykologisk, social och allmän. Resultatet visar att patienters livskvalitet generellt förbättras efter kirurgi. Förutom mag-tarmkanalens livskvalitet så förbättrades även patienternas fysiska funktion, självkänsla, psykologiska välbefinnande och sociala funktion. Variabler som postoperativa komplikationer, depression eller psykiatriska störningar verkade däremot ha en negativ inverkan på deras livskvalitet. Det framkom även några skillnader mellan män och kvinnor: kvinnor som var tillfredsställda med viktminskningen rapporterade ett bättre...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bariatric surgery and health-related quality of life

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Bariatric surgery and health-related quality of life
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16185 [2022-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×