Vad motiverar till viktminskning och hur är upplevelsen av viktnedgång?

1713 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Övervikt och fetma har blivit ett stort hälsoproblem. World Health Organisation (WHO) klassar fetma som världens snabbast växande epidemi. Fler människor dör i överflödssjukdomar än av svält undernäring och infektioner. Syftet med denna studie var att ta reda på vad som motiverade en grupp människor att gå ner i vikt och deras upplevelse av en viktnedgång. Detta gjordes genom en kvalitativ intervjustudie. I studien deltog sju personer som hade gått ner 10 kilo eller mer under de senaste 12 månaderna. Informanterna var fem kvinnor och två män i ålder 28 till 64 år. Innehållsanalys gjordes enligt Burnard. Analysen av materialet resulterade i sex olika kategorier. Tre kategorier beskriver motivation: Hälsa och utseende, stöd, att få lyckas. Upplevelsen beskrivs i dessa tre kategorier: Att vara överviktig, reaktioner av viktminskningen samt upplevda förändringar. Resultatet av studien visade att det var viktigt att höja självförtroendet för individen. När de kände att de var framgångsrika påverkades både deras upplevelse och motivation. Genom att få lyckats tidigt i en viktminskningsperiod ökade motivationen vilket ledde till ett ökat självförtroende. Med ett stärkt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad motiverar till viktminskning och hur är upplevelsen av viktnedgång?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Vad motiverar till viktminskning och hur är upplevelsen av viktnedgång?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16190 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×