Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram

2649 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hammarström J & Ivarsson C. Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårdsprogram. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2007. Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av de snabbast ökande hoten mot folkhälsan. Skolan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet med barn och ungdomar, eftersom de tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolsköterskor är centrala för skolhälsovården eftersom de är tillgängliga för elever i deras vardagsmiljö liksom för föräldrar och skolpersonal. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att utifrån användande av skolhälsovårds- program belysa vilka interventioner skolsköterskan, i samarbete med övrig skolpersonal, kan använda för att förebygga och förhindra utvecklingen av övervikt och fetma hos barn. Metoden var en litteraturstudie och baserades på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att införandet av skolhälsovårdsprogram som innehöll hälsobaserad lärarundervisning, förändring av skolmåltider, ökad fysisk aktivitet och föräldramedverkan påverkade eleverna till en ökad kostmedvetenhet, ett ökat frukt- och g...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16197 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×