Erfarenheter av omvårdnadsinterventioner för livsstilsförändringar bland vuxna med fetma: en litteraturöversikt

2316 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fetma ökar i samhället och specifika omvårdnadsinterventioner finns för att be-handla och förebygga fetma. Omvårdnadsinterventioner som stöd till beteende-förändring, kostråd och råd till fysisk aktivitet är de som denna studie tar upp. Personer med fetma stigmatiseras även på olika sätt ute i samhället och även inom vården. Syftet var att beskriva erfarenheter av omvårdnadsinterventioner för att uppnå livsstilsförändring bland vuxna med fetma. I studien ingick även att beskri-va vårdpersonalens attityder till fetma. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt där en sökning av vetenskapliga artiklar är gjord i flera medi-cinska databaser. Resultatet i den här studien bygger på en syntes av resultaten i de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen. Beteendeterapi, kostrådgivning och råd till fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på viktnedgång, framförallt när dessa ges tillsammans. För att viktnedgång ska uppnås behöver personen med fetma vara motiverad till detta. Många av sjukvårdspersonalen har negativa attity-der till fetma och detta påverkar omvårdnaden av patienter med fetma. Slutsatsen var att det är viktigt att personerna med fetma motiveras att åstadkomma varaktiga livsstilsförändringar. Dessa livsstilförändringar innebär att förändra kosten, öka d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Erfarenheter av omvårdnadsinterventioner för livsstilsförändringar bland vuxna med fetma: en litteraturöversikt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Erfarenheter av omvårdnadsinterventioner för livsstilsförändringar bland vuxna med fetma: en litteraturöversikt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16216 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×