Överviktiga barn. Föräldrars kunskap om övervikt och uppfattning om sitt barns vikt

1775 visningar
uppladdat: 2006-05-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Introduktion: Föräldrar till överviktiga barn behöver stöd och hjälp för att kunna medverka och stötta sitt barn att nå en hälsosam vikt. För att sjuksköterskan skall kunna ge detta stöd behöver hon ha kunskaper om mångfalden i hur föräldrar ser på detta problem. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars uppfattning av sitt barns vikt och vilken kunskap föräldrar har om övervikt och fetma hos barn. Metod: Litteraturstudie med fokus på föräldrars uppfattning och kunskap om övervikt och fetma hos sitt förskolebarn. Resultat: I litteraturgenomgången framkom att föräldrar hade svårigheter att rätt bedöma sitt barns vikt och ofta undertolkade barnets vikt. Föräldrar kunde inte alltid förstå viktkurvorna som används inom hälsovården. Många föräldrar trodde att barnet skulle växa ifrån sin övervikt och kände därför ingen oro över eventuella problem. Föräldrarna identifierade sina döttrars övervikt lättare än sina söners övervikt. Pappor hade svårare än mammor att identifiera övervikten hos sitt barn och såg inte alltid att barnet var överviktigt. Kulturella skillnader kunde ses då föräldrar i vissa kulturer ansåg att det var fint och hälsosamt att vara överviktig under tidiga barnaår. Kunskaper om konsekvenser av övervikt varierade och föräldrarna förstod inte alltid sambandet mellan övervikt, kost och fysisk aktivitet. Diskussion: Dessa studier ger en ökad kunskap om föräldrars ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Överviktiga barn. Föräldrars kunskap om övervikt och uppfattning om sitt barns vikt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-15]   Överviktiga barn. Föräldrars kunskap om övervikt och uppfattning om sitt barns vikt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16219 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×