Specialarbete - Terrorism

8 röster
35223 visningar
uppladdat: 2003-02-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Inledning Sid. 03
Vad är terrorism Sid. 04
Olika former av terrorism Sid. 05
Terrorismens medel Sid. 07
11 september – Sorgens dag Sid. 08
Terrorismen och Sverige Sid. 09
Terrorism i Arabvärlden/Mellanöstern Sid. 10
Hizb’allah Sid. 11
Källförteckning Sid. 12Inledning

Varje människa söker förståelse för saker och ting, det gör jag med och det ämne som jag förut aldrig haft någon förståelse är terrorism, varför utförs terrorism, vad kan driva en människa att offra sitt liv för att skada andra och hur långt får man egentligen gå för att uppnå sina mål.
Med dessa frågor i bagaget gav jag mig ut och försökte få svar, det kom att visa sig att det var svar som var svårt att få, varje människa har sin egen syn, varje land sina egna definitioner, och så blev naturligtvis även detta arbete. Det är ett försök att försöka vara opartisk i en fråga som är mycket aktuell, för att inte tala om känslig i dagens läge.

Informationen i sig var inte svår att få tag i och gå igenom, utan sammanställningen var det svåra för mig, jag ville ha den opartiskhet som jag hade tänkt mig från arbetets början, men det blev svårare än jag trodde och jag fick flera gånger gå tillbaka och ändra saker då jag antagligen ändrat uppfattning eller hittat ny information som stämde bättre.
Detta arbete är tänkt att belysa ordet terrorism och vad det egentligen handlar om, allt ifrån ordet i sig till metoder och organisationer. Allt eftersom arbetet fortlöpte märkte jag att informationen som jag skrev om och som jag läste mest av handlade mycket om mellanöstern och därför kan man säga att arbetet blev till stor Mellanöstern inriktat, men jag har inte glömt bort de viktiga delar inom området som finns i andra världsdelar. Jag skulle vilja börja detta arbete med att ha med en liten text som jag hittade i en krönika ifrån Eskilstuna-Kuriren den 8 juni 2002 och som är skriven av Fredrik Malm. Den beskriver det fruktansvärda som egentligen händer varje dag utan att vi i Sverige är speciellt medvetna om det, för det händer aldrig här, det är bara något vi ser på TV som inte berör oss.

”Med jämna mellanrum når de framgång. Först en öronbedövande explosion följt av hjälplösa skrik, sedan människor som springer i panik, tjutande ambulanssirener, sjukvårdspersonal och frivilliga som bär undan skadade och chockade. I Sverige skulle ett sådant attentat rendera utrymme i historieböckerna. I Israel är det vardag.”


Jag hoppas att detta arbete kommer att ge en del förståelse inom ämnet, jag har lärt mig under detta arbetes gång att vi människor som lever i en relativt trygg värld stänger ute allt som är hemskt och vill inte veta, men ibland så behöver man veta vad som egentligen händer i världen, för en dag kanske det kan bli en del av vår egen vardag.

/Tommy Richardsson


Vad är terrorism?

I de nyare uppslagsböckerna definieras Terrorism som ”en våldshandling, som syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan att ta hänsyn till att oskyldiga människor mister livet”.

I de äldre uppslagsböckerna definieras det som skräckvälde. En terrorist är en person som försöker utöva makt och uppnå sina mål genom att injaga skräck hos sina motståndare.
Ordet terrorist härstammar ifrån det franska verbet ”terrur” vars betydelse är ”att skrämmas”
Terrorism har ofta kallats den svages krig. Man slår till där och när motståndaren är som mest sårbar. Bland många länder som har anklagats för att använda eller stödja terrorism finns t.ex. Algeriet, Irak, Iran, Yemen, Libanon och Afghanistan.

Hur man än väljer att definiera det så handlar det illagalt utnyttjande eller hot om våld för att uppnå vissa politiska mål. Målen man vill ha igenom behöver varken vara stora eller betydelsefulla, vissa grupper gör det för att störta en hel regim, frigöra ett land, medan andra vill ha igenom mindre enskilda frågor. Det sistnämnda brukar ibland kallas för ”enfrågeterrorism”. Exempel på ”enfrågeterrorism” är veganers aktioner när de slår till mott köttindustrins lastbilar och fabriker.
Däremot att utföra våld eller hota om våld för att komma åt någons egendom är inte terrorism utan vanlig kriminalitet.
Religiös terrorism har blivit ett hett ämne de senaste åren, detta är den terrorism som är svårast att förklara med några fakta eftersom kretsarna kring dessa grupper är väldigt slutna och egentligen handlar det inte om några som helst politiska mål utan bara total förintelse av alla andra religioner utan sin egen som de anser vara den rätta. Många islamistiska fundamentalister anser att västvärlden är korrupt och bryter mot Allahs vilja och skall därför straffas. Många i västvärlden tror att det är just detta som är Jihad, men det är fel. Jihad som betyder ”kamp” och inte som många i väst har tolkat det ”heligt krig”. Jihad är inte någon sorts krig utan kampen mot det onda. Det brukar kallas ”stora Jihad” och ”lilla Jihad”, ”stora jihad” är kampen mot det onda inom sig själv och ”lilla jihad” är kampen mot det onda utanför sig själv, ute i samhället och i världen. Det är här det råder stor brist i tolkningen och västvärlden tror att alla muslimer bedriver jihad som ett heligt krig emot väst.
Det finns ingen säker statistik på hur många terroristdåd som utförs varje år eftersom terrorism definieras olika i olika delar av världen och det är svårt att veta med statsterrorism, men det rör sig om hundratals attacker varje år och den senaste tiden har antalet bara ökat mer och mer i och med upptrappningen av islamistiska Jihad.

En fråga jag hört många gånger under arbetets gång är ”- Vad är skillnaden mellan krig och terrorism, de dödar ju varandra i alla fall”. Det finns faktiskt en skillnad, den är lite diffus och för mig väldigt omoralisk. Krig är av FN ett godkänt legat sätt att försvara sig och därför kan det inte räknas som terrorism. Däremot anfallskrig är förbjudet av internationella lagar. Då är ju frågan om vilka som är terrorister om ett land invaderar ett annat och landet försvara sig med hjälp att utföra bombattentat mot tex. militära mål som Hizbollah gjorde under Israels ockupation av Libanon under 80-talet


Olika former av terrorism


Statsterrorism
När ett eller flera våldsdåd kan förknippas med en särskild stat kallas det statsterrorism. Statsterrorismens aktioner riktar sig främst mot regimkritiker som befinner sig utomlands. Några länder som kan nämnas i samband med statsterrorism är Irak, Iran, Libyen och Israel.
Behöver inte nödvändigtvis handla om våldshandlingar utan kan vara t ex importförbud av nödvändiga varor som sker i Irak när importen av klor för att rena drickvatten är mycket begränsad.


Nationell terrorism
Detta riktas mot den egna staten och terrordåden utförs av fristående grupper. Den nationella terrorismen har oftast en grund av politiska eller sociala missförhållanden. Det finns många länder i världen som har nationell terrorism, och det är inte bara i mellanöstern problemet ligger utan t.o.m. så nära som t ex Spanien med den baskiska seperationsrörelsen ETA eller Irland där IRA (Irländska Republikanska Armén) har funnits sedan Sinn Fein 1919 startade sin kamp för ett fritt och enat Irland.


Internationell terrorism

Internationell terrorism är när grupper eller organisationer som angriper mål eller personer utanför sitt egna lands gränser. Ibland spelar målet inte ens någon större roll för den grupp som angriper utan den internationella uppmärksamhet som de får efter detta. Oftast handlar det om att förstöra så mycket som möjligt eller mörda så många som möjligt och därför har den internationella terrorismen präglats av flygplanskapningar, självmordsbombare och ockupationer.
För att ta exempel på internationell terrorism så kan man nämna det fruktansvärda attentatet mot USA som utfördes av flygplanskapare ifrån den muslimska rörelsen Al-Quaida, den 11 september 2001. En annan händelse är attentatet mor påven, Johannes Paulus II i maj 1981 när den turkiske högerexterimisten Ali Agca, 23 år gammal försökte mörda påven när denna höll ett offentligt tal i Italien Han lyckades träffa påven med 2 skott men inget var lyckligtvis livshotande. När Ali Agca greps fann man ett brev på honom där han erkände attentatet: "Jag Agca, har dödat påven för att världen skall bli medveten om de tusentals människor som fallit offer för imperialismen och Sovjetunionen i Palestina, i Salvador och i tredje världens länder.” Ali Agca avtjänar ett livstidsstraff för mordförsöket.


Höger och vänster terrorism
Att det talas om nazister som terrorister är ganska ovanligt, men faktum är att det under 80-talet skedde tre stycken terrordöd som skylldes på extremhögern. Ett bombattentat mot oktoberfesten i München, ett annat mot en järnvägsstation i Bologna i Italien och ett tredje mot Rue Copernic-synagogan i Paris, senare visade det sig att attentatet mot Rue Copernic-synagogan var ett palestinskt attentat, men de andra två attentaten är än idag tillskriva extremhögern. Dåden orsakade 99 människors död och uppåt 400 skadade, det kan tyckas lite idag och tursamt idag, men på denna tiden så var inte terrordåden lika utbredda och inte lika vanliga som de är idag. Högerterroristerna är inte längre så vanliga utan brukar mest kallas för vanliga kriminella och odemokratiskt idag. De få grupper som finns kvar idag hävdar att de opererar för folkets sanna intressen, men det är väl dock diskutabelt.
Terrordåden riktar sig främst emot invandrare av olika raser och judar och hela ideologin bygger den s k ledarprincipen, dvs. en auktoritär stat med en stark ledare som styr dem, många olika terrorismorganisationer bygger på samma princip.
Hur otroligt det än låter så är vänsterterroristerna väldigt lika högerextremisterna på många sätt, de hävdar också att de opererar för folkets sanna intressen. Det har funnits ett ganska stort antal vänstergrupper sedan 60-70-talet som inte försökt hålla sig hemliga. Röda Arméfraktionen i Tyskland, Direkt Aktion i Frankrike och Röda brigaderna i Italien är tre exempel på stora grupper. Alla dessa tre organisationer ansåg att de hade ett outtalat mandat ifrån folket som de förvaltade igenom att utföra olika aktioner.

Religiös terrorism
Denna form av terrorism är den man hör mest av idag, det handlar helt enkelt om extrema grupper av en viss religion som tolkar sina heliga skrifter på ett sätt som de anser rätt, att utrota alla som är ”otrogna” och inte tror på deras religion.
Detta är förmodligen den äldsta formen av terrorism som man kan bevisa ha funnits. Redan under åren 1090-1272 då de muslimska assassinerna slogs för sin religion mot korsfararna i områden där Iran numera ligger. Båda dessa grupper var djupt troende i sin religion och vägrade ge sig utan strid. Utmärkande för denna grupp var att de drogade ner sig med haschisch innan de skulle mörda och ibland gav de sig ut på uppdrag som de visste att de aldrig skulle klara utan att mista livet, men ändå så genomfördes dem och självmordsattentaten kom och präglar ännu idag vår vardag. Det finns många hårresande legender om assassinerna och deras attentat och att de var helt oberörda när de miste sina liv, detta kan tyda på deras religionsövertygelse som de var villiga att dö för eller att de var så påverkade av droger att det inte längre spelade någon roll.


Terrorismens medel

Vad som är terrorism har vi nu förhoppningsvis rett ut till stor del. Terroristerna använder dock olika medel för att uppnå sina mål och nu skall jag försöka lista upp ett par exempel på dessa.
De flesta medel handlar tyvärr om direkt våld emot mål där mycket ofta även oskyldiga människor drabbas. Hot om våld förekommer också, dock är det inte alls lika vanligt längre som det var förr, nu vill terroristerna försöka slå till helt oväntat för att förlusterna skall bli så katastrofala som möjligt, ett exempel på detta är attacken mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 där Islamistiska fundamentalister ur nätverket Al-Qaeda kraschade 3 flygplan in i byggnader och tvillingtornen som utgjorde Word Trade Center raserades. Bomber som placerats ut på offentliga platser eller på kring strategiska mål har varit väldigt förekommande i Israels och Syriens historia.

Det som man hör mest av i nyheterna när det gäller terrorattacker i dessa dagar är självmordsbombare. Ofta unga män som i sin religions namn spränger andra och sig själva i luften med hjälp av sprängämnen har fäst kring kroppen. Detta är den extremaste av alla medel som kan tänkas, en person utsätts för en längre tids psykologisk övertalning för att sedan offra sig eget liv för religionen och dö martyrdöden. Döden är inget som de fruktar utan är ett mål i deras strävan att förgöra alla icke-muslimer. När personen som ofta är yngre män ifrån lägre samhällsklasser har offrat sitt liv på detta hedervärda sätt så är hans plats i paradiset garanterad.

Gisslandraman och flygplanskapningar förekommer fortfarande, även om gisslandraman oftast handlar om andra organisationer än terrorister. Vänsterterrorister tog under sin mest aktiva tid många viktiga personer som gisslan för att få sin vilja fram. I slutet av 2002 så tog en grupp tjetjenska separatister en hel teatersalong som gisslan och krävde att Ryssland skulle dra tillbaka sina styrkor ifrån Tjetjenien.

Kemiska och biologiska stridsmedel har även detta används av terrorister, det vanligaste är att smittsamma bakterier sprids via dricksvatten eller via luften där många personer passerar. Sekten Aum Shinrikyo spred en nervgas i Tokyos tunnelbana den 20 mars 1995. Aum Shinrikyo som är en domedagssekt lyckades lyckligtvis inte så bra den gången och antalet dödsoffer var mycket lägre än vad det kunnat vara om de lyckats.
Exempel på biologiska stridsmedel är mjältbrandsbakterien som spreds i USA kring tiden med attackerna den 11 september. Mjältbrand finns i tre olika varianter och den farligaste av dem kan spridas via luften, lungmjältbrand och har 90% dödlighet.

Något som det inte talats så mycket om är terrorister med massförstörelsevapen. Kärnvapen är dyrt att framställa och lagra och terroristgrupper vet nog hur jagade de skulle bli ifall det skulle komma ut i allmänheten ifall det kom ut att en organisation ägde någon form av kärnvapen.


11 september – Sorgens dag

”Jag minns dagen precis. Jag vaknade sent den dagen och gick som vanligt ut och satte igång TV: n, men något verkade fel, alla kanalerna visade samma sak. Det var något flygplan som hade råkat ut för en olycka och krashat rakt in i World trade Center. Jag ropade åt min rumskompis att komma och titta och när vi satt där och tittade på direktsända bilder på CNN så ser man plötsligt ett plan till komma flygande, plötsligt kändes allt som ett dåligt skämt, för det kraschade in i det andra tornet. Jag minns att jag tvekade ett par sekunder och undrade om allt var påhittat, men sedan förstod jag att det jag såg, verkligen hände på riktigt. Jag blev fastklistrad resten av den dagen framför TV: n, jag blev som väldigt många andra skrämd att det jag hade sett, vem kunde egentligen göra något sådant. Plötsligt kom bilder ifrån Pentagon, det hade hänt där också och nu saknades även ett fjärde plan. När jag fick höra att planet hade krashat på en åker utan att några förutom de som satt på planet hade omkommit, det gick en kombinerad glädje, samtidigt sorg över mig, visst är det hemskt att människor i planet omkom, men det fick aldrig chansen att krascha in i någon mer byggnad och nu blev det tyst och världen höll andas, även jag… vad skulle hända nu?”

Jag har valt att ha med detta terrordåd för att visa terrorismens medel som i detta fall var ett mycket grymt attentat där omkring 3000 människor dog.
För att faktamässiga beskriva detta attentat så har jag valt att koncentrera mig på händelserna på Manhattan mot World Trade Center. Ingen har väl undgått denna dag som blivit en del av våra historieböcker numera. Det hela började 14.20 svensk tid när American Flight 11 plötsligt ändrar sin kurs söderut mot New York, i samma ögonblick försvinner de på radarbilden eftersom transpondrarna stängts av. Efter ytterligare 15 minuter flyger planet in i norra tornet i World trade Center med en våldsam krasch på 90: e våningen, tornet börjad brinna i toppen och såg ut som en fackla, folk kastade sig ifrån byggnaden för att slippa brinna upp. Skräcken dessa människor kände måste varit fruktansvärd.


Än så länge ser allt ut som en olycka, men 14.49 viker plötsligt United Flight 175 av ifrån sin kurs där den befinner sig norra delarna av delstaten New Jersey. Tolkningen i efterhand är att kaparna vid detta tillfälle tog över planet. Planet viker av ner mot kusten och några minuter senare störtar planet in i det södra tornet ungefär vid våning 65 en våldsam explosion följer och spränger bort stora bitar utav tornet, men trots detta står tornet kvar.

55 minuter efter den senaste krashen i World Trade Center kollapsar det södra tornet och ett buller ekar över hela New York. 16.29 rasar även det norra tornet och ett dammoln begraver stora delar av Manhattan. När norra tornet kollapsar så befinner sig många brandmän, poliser och journalister nära tornet för att försöka rädda folk, väldigt många av dessa modiga människor miste sina liv i sina försök att rädda andras.


Terrorismen och Sverige

Sverige har varit väldigt lyckligt lottade när det gäller terrorism, dock har inte ens vi här uppe i norr varit helt befriade. 1904 så exploderade världens första dokumenterade brevbomb på direktör Karl Fredrik Lundin kontor i Stockholm, efter detta följde en rad brevbomber. Detta brevbomber fick dock en lösning tillslut och en man vid namn Martin Ekenberg greps, han blev senare känd som ”Terroristen från Töreboda”. Martin Ekenberg tog sitt liv i häktet innan han kunde dömas.
Det kan även spekuleras i mordet på Olof Palme i februari 1986 var ett vanligt mord eller ett terroristdåd från något annat land. Ingen kan bevisa något i dessa spekulationer, men de har funnits sedan den dagen mordet skedde och fram till idag.
En bomb som hittades vid kärnkraftverket Ringhals den 18 november 1976 klassas också idag som ett försök till terrorism. 25-30 kilo dynamit hade placerats vid anläggningens yttre staket som är ungefär 400 meter ifrån reaktorerna. Polisen i Varberg fick vid det tillfället ett brev med hot som var undertecknat med ”M”

Vilka motmedel har vi i Sverige egentligen undrar många. I Sverige ligger det som i de flesta andra länder på olika instanser för olika uppdrag. SÄPO har hand om att förebygga våldsdåd med utländska politiska motiv, flyktingspionage och hotbildsbedömning Eftersom det nuförtiden är mycket vanligt med internationell terrorism så har SÄPO kontakt med olika myndigheter jorden runt. Enligt den officiella kartläggning som SÄPO publicerat så finns ett antal terroristgrupper representerade i Sverige, dock inte som aktiva terrorister utan som flyktingar eller som samlar in pengar i Sverige för att sedan ge pengarna till organisationen. Bland de grupper som vi har i Sverige ser vi bland annat GIA (Algeriet), Al-Gamaa (Egypten), al-islamiya (Egypten), Islamiska jihad, Hamas (Palestina) och PKK (Kurdiska arbetarpartiet). De flesta av dessa grupper är vilande och gör inget olagligt i Sverige som betraktas som terroristförknippat. Dock mördades två personer i PKK i Uppsala och Stockholm under 1980-talet, om detta har någon anknytning till deras inblandning i PKK är oklart än idag.

1991 upprättades en specialstyrka för att motverka terrorism, Nationella insatsstyrkan som vi idag sett inkallade vid några tillfällen bl.a. vid kravallerna i Göteborg. Styrkan har som uppgift att kunna frita eventuell gisslan och får utbildning i skjutvapen och sprängämnen. Ungefär halva deras tjänstgöringstid ägnas åt utbildning och träning för olika situationer. Styrkan är toppmodernt utrustad och inga pengar har sparats. Den är uppdelad i 8 olika grupper som har olika specialområden såsom t.ex. Prickskytte och dykning, alla grupperna styrs av en chef.
Vid kravallerna i Göteborg och speciellt tillslaget mot Schillerska gymnasiet under EU-toppmötet kallades en del av nationella insatsstyrkan in.


I Sverige instiftades en terroristlag först 1973 och har utvecklats fram till 1991. Lagen riktar sig enbart mot utländska medborgare och det är regeringens sak att avgöra med hjälp av underlag ifrån SÄPO vem som skall klassas som terrorist. Alla former av verksamhet som kan vara till skada för rikets säkerhet omfattas av denna lagen, även spioneri och underrättelseverksamhet som sker olagligt.


Terrorism i Arabvärlden/Mellanöstern

Som fördjupning i detta arbete har jag valt att belysa situationen i Arabvärlden. Just nu pågår det mycket i arabvärlden som kan förknippas med terrorism, speciellt då Irak, Afghanistan och Israel-Palestina konflikten. Arabvärlden är för många av oss i västvärlden en hemsk värld av terror och självmordsbombare och inte alltid har vi fel, men vems är felet att situationen är som den är. Svaret är olika beroende på vem du frågar. Det enda man säkerhet kan veta är att väldigt många människor dör. I Israel-Palestina konflikten bara under perioden december 1987 till november 2002 dött hela 3226 Palestinier och 495 Israeler i ockuperade områden .
Många grupper och organisationer som anses vara terroristorganisationer kommer ifrån just arabvärlden några exempel är Abu Nidal Organization, Armed Islamic Group (GIA), Hamas och Hizb’allah, den sistnämnda har jag valt att skriva mindre fördjupning om eftersom denna är de mest kända.

Vad är den största anledningen till att just arabvärlden blivit ett så tätt område för terroristorganisationer? Många forskare och experter anser att det är krocken mellan religionerna då västvärlden med sin religion, sitt ekonomiska och politiska system anses av många muslimer inte följa Allahs vilja och skall därför straffas. Det är islamistiska fundamentalister som anses sig på ett sätt både vara domare och bödel i Allahs namn. I västvärlden ses dessa människor som galna fanatiker som med alla medel skall stoppas.
Även Israeliterna som trots allt bor i denna del av världen är extremt hatade, även av dem som inte är fundamentalister. Detta beror just på landet Israel som både Israeliter och Palestinier säger sig ha rätt till. Israel/Palestina konflikten urartade som mest när en Israelisk lastbil råkade köra in i en personbil och fyra palestinier omkom. För bara några dagar innan hade en Israel skjutits på öppen gata och man trodde att krocken var planerat, Palestinierna reste sig och gjorde uppror mot Israel, detta brukar kallas för den första Intifadan . Inte förrän 1993 kom en strimma hopp om fred då man skulle skriva ett fredsavtal i Oslo, men mitt under pågående fredsförhandlingar så gick en israel vid namn Baruch Goldstein in i moskén i Hebron och sköt ihjäl 50 bedjande och obeväpnade muslimer innan han slutligen tog sitt eget liv. Detta död omkull kastade alla fredsavtal och terrorismen från Hamas och islamistiska Jihad började på allvar med självmordsbombare och Israel svarade varje gång med vedergällningar, och så är det än idag.


Hizb’allah

Hizb’allah som betyder ”Guds parti” var under 1980-talet en av de mest uppmärksammade terroristorganisationerna. Organisationen skapades i juli 1982 med hjälp av Iranska pengar som en protest som Israels ockupation av södra Libanon.
Hizb’allah anhängarna var shia muslimer som tog order ifrån den nuvarande ledaren i Iran som på den tiden hette Ayatollah Khomeini. De är mycket övertygade om att västvärlden är ondskan personifierad och har ett stort hat emot Israel, med denna tro så skapades en av världens mest aktiva grupper som kämpade för Libanon som en Iranlik republik och att driva ut alla icke- muslimer ifrån landet. Idag styrs Hizb’allah av Sheik Hassan Nasrallah (På bilden intill) och är fortfarande sponsrade av Iran, men även av Syrien som skänker både pengar, vapen, militära utbildningar och stora mängder sprängämnen. Sprängämnen har använts i stora mängder till bilbomber som har på ett sätt blivit ett sorts kännetecken för Hizb’allah. Dock har även denna organisation självmordsbombare som ger sitt liv för religionen och organisationen.

Strukturen i Hizb’allah är mycket välorganiserad, me...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Specialarbete - Terrorism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-05-12

    Väldigt bra arbete! fått mycket använding av den. Puss&kram

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-12]   Specialarbete - Terrorism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1627 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×